podobenství

Podobenství o rozsévači: buď dobrá hlína!

Původ materiálu: 
dorost FS ČCE Braník
Biblický oddíl: 
Matouš 13,3–23
Biblický oddíl: 
Lukáš 8,4–15
Biblický oddíl: 
Marek 4,1–20
 
  • Dnes to bude o tom, jak být dobrá hlína. Chcete být dobrá hlína? :-)
  • Když něco sejeme, potřebujeme to zasít do správné půdy.
  • Co by se stalo, pokud bych chtěla pěstovat banány vedle kostela? Nevzešly by, byla by to pro ně špatná půda.
  • Přečíst Mt 13,3–9:
3 I mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Vyšel rozsévač rozsívat.
Syndikovat obsah