NŠ Louny

Abnérova a Íš-bóšetova smrt

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 3–4

2 Samuelova 3

Postřehy pro učitelku

Boj mezi domem Saulovým a Davidovým se protahoval (1) Připomeňme: Saul a jeho syn Jónatan padli v bitvě, tudíž byla země bez krále. Normálně měl nastoupit jeho syn. Království se dědí právě proto, aby se po smrti krále nebojovalo o moc. A lidé sou také klidnější, když se vládci moc nestřídají, když aspoň vládne někdo ze stejné rodiny. Je to iluze, ale funguje. Bůh si však vybral jiného, za to, že Saul chtěl být víc oblíběný u lidí, něž poslouchat Boha.

Saul v Én-dóru, Saulova smrt

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 28,3–31,

1 Samuelova 28, 3–25; 1 Samuelova 31; 2 Samuelova 1

*Nedopatřením jsme přeškočili Saula u čarodějnice v Ed Doru. Protože je to docela důležité místo, předřadíme ho nyní vyprávěním o Saulově smrti a Davidově oplakávání, které jsou obě dost krátké.

David táhne proti Amálekovi

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 30

1 Samuelova 30

David zachraňuje zajatce
Zdánlivě obyčejný krátký příběh, ve kterém se dá najít mnoho (snad až trochu moc najedou) morálních ponaučení. Jako jinde není hned ze všeho nutné nějaké ponaučení vyvozovat, zde se to, myslím, zrovna hodí.

David v Saulově táboře

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 26

1 Samuelova 26

Postřehy pro učitelku

David a Abígajil

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 25

1 Samuelova 25

Postřehy pro učitelku

ale muž byl zatvrzelý a v jednání zlý. Byl to Kálebovec. (3) Je něco sympatického na tom, když si člověk dokáže trvat na svém, zvláště v naší nerozhodné, nezávazné době. Ale pokud se člověk nikdy nedá přesvědčit, pokud není schopen nikdy ustoupit, skutečně se stává někým zlým, neúprosným. Absolutní, neměná, je jen vůle Boží. Člověk někdy musí počítat se ústupky. Nutno však poznamenat, že být zcela nerozhodný, nikdy na ničem netrvat, je snad horší, než zatvrzelost.

Davidův útěk k Samuelovi

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 19

1 Samuelova 19

Postřehy pro učitelku

Saulovy nástrahy

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 18

1 Samuelova 18

Postřehy pro učitelku

David a Golijáš

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 17

1 Samuelova 17

Postřehy pro učitelku

Shromáždili se do Sóka, jež patří Judovi (1) Pelištějci už tedy obsadili část Izraelského území. Saul je má „doma“, brání se a to je vždy nevýhodné. Od začátku bojů s Pelištějci je Saul v tísnivé situaci, v průšvihu a problém se stále neřeší.

Pomazání Davida

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 16

1 Samuelova 16

Postřehy pro učitelku

Zavržení Saula

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 15

1 Samuelova 15

Postřehy pro učitelku

Syndikovat obsah