Title Biblický odkaz (kat) Typ obsahu Pořadí v lekci
Abram sestupuje do Egypta Genesis 12,10–20 Katechetická příprava 2
Rozchod Lota s Abramem Genesis 13 Katechetická příprava 3
Bitvy králů a vítězství Abramovo Genesis 14 Katechetická příprava 4
Smlouva s Abramem Genesis 15 Katechetická příprava 5
Sáraj a Hagar Genesis 16 Katechetická příprava 6
Smlouva a změna jmen Genesis 17 Katechetická příprava 7
Skáza Sodomy Genesis 18,16–19,29 Katechetická příprava 8
Syn pravý a nepravý, Obětování Izáka Genesis 21–22 Katechetická příprava 9
Izák žehná Jákobovi Genesis 25,19–27, Katechetická příprava 10
Jákobův sen v Bét-Elu Genesis 28 Katechetická příprava 11
Jákob u Lábana Genesis 29–31 Katechetická příprava 12
Zápas u Jaboku, Smíření s Ezauem Genesis 32–33 Katechetická příprava 13
Josefovy sny, Josef prodán do Egypta Genesis 37 Katechetická příprava 14
Josef a žena Potífarova Genesis 39 Katechetická příprava 15
Josef ve vězení, pekař a číšník Genesis 40 Katechetická příprava 16
Josef před faraónem, tučná a hubená léta Genesis 41 Katechetická příprava 17
Josefova zkouška a smíření s bratry Genesis 42,1–46,4 Katechetická příprava 18
Porodní báby, narození a záchrana Mojžíše Exodus 1,1–2,10 Katechetická příprava 19
Deset ran egyptských Exodus 5–10 Katechetická příprava 21
Průchod Rudým mořem Exodus 13,17–15,21 Katechetická příprava 23
Hořká voda a mana Exodus 15,22–16, Katechetická příprava 24
Voda ze skály a Vítězství nad Amálekem Exodus 17 Katechetická příprava 25
Před vydáním Zákona (pod Chorébem) Exodus 19, Exodus 20,18–26 Katechetická příprava 27
První deska Desatera Exodus 20,1–11 Katechetická příprava 28
Druhá deska Desatera Exodus 20,12–17 Katechetická příprava 29
Obnova smlouvy Exodus 33–34 Katechetická příprava 31
Stan setkávání Exodus 25–30, Exodus 35–40 Katechetická příprava 32
Mirjam a Áron reptají proti Mojžíšovi Numeri 12 Katechetická příprava 33
Mojžíšův hřích a bronzový had Numeri 20–21 Katechetická příprava 34
Bálak a Bileám Numeri 22 Katechetická příprava 35
Průzkum Zaslíbené země Numeri 13–14, Deuteronomium 1,20–46 Katechetická příprava 36
Smrt Mojžíšova, Rachab Deuteronomium 34, Jozue 1–2 Katechetická příprava 37
Soudce Ehúd Soudců 3 Katechetická příprava 40
Soudce Bárak a prorokyně Debora Soudců 4–5 Katechetická příprava 41
Soudce Gedeon - povolání Soudců 6 Katechetická příprava 42
Soudce Gedeon - boj Soudců 7,9–8, Katechetická příprava 43
Soudce Jiftách Soudců 10,6–12,7 Katechetická příprava 45
Soudce Samson - narození Soudců 13 Katechetická příprava 46
Soudce Samson - svatba Soudců 14 Katechetická příprava 47
Soudce Samson - lišky a oslí čelist Soudců 15 Katechetická příprava 48
Narození Samuele, zkáza domu Elího 1 Samuelova 1–4 Katechetická příprava 50
Archa úmluvy mezi Pelištějci 1 Samuelova 5–7 Katechetická příprava 51
Izrael si žádá krále 1 Samuelova 8 Katechetická příprava 52
Pomazání Saula 1 Samuelova 9,1–10,16 Katechetická příprava 53
Volba Saula králem 1 Samuelova 10,17–11, Katechetická příprava 54
Saulova pošetilá oběť 1 Samuelova 12–13 Katechetická příprava 55
Saul a Jónatan 1 Samuelova 14 Katechetická příprava 56
Zavržení Saula 1 Samuelova 15 Katechetická příprava 57
Pomazání Davida 1 Samuelova 16 Katechetická příprava 58
David a Golijáš 1 Samuelova 17 Katechetická příprava 59
Saulovy nástrahy 1 Samuelova 18 Katechetická příprava 60
Davidův útěk k Samuelovi 1 Samuelova 19 Katechetická příprava 61
David a Abígajil 1 Samuelova 25 Katechetická příprava 62
David v Saulově táboře 1 Samuelova 26 Katechetická příprava 63
David táhne proti Amálekovi 1 Samuelova 30 Katechetická příprava 64
Saul v Én-dóru, Saulova smrt 1 Samuelova 28,3–31, Katechetická příprava 65
Abnérova a Íš-bóšetova smrt 2 Samuelova 3–4 Katechetická příprava 67