Desatero – Modlitba Páně – Krédo

a život věčný.

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Zjevení 21
Datum přípravy: 
Ne, 29/06/2014

Téma

Náš cíl je u Boha.

Odkaz na píseň: 
Až svatí půjdou (SV12)
Odkaz na píseň: 
Nova země, nové nebe (SV223)
Odkaz na píseň: 
Kamení (SV2)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Odkaz na píseň: 
Čekám na to stále (SV35)
Odkaz na píseň: 
Kdo bude v nebi žít (SV145)
Odkaz na píseň: 
Přijď království tvé (SV280)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)

těla z mrtvých vzkříšení

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Izajáš 43,1–5
Biblický oddíl: 
1 Korintským 15,20–22
Datum přípravy: 
Ne, 22/06/2014

Téma

Naše budoucnost je v Božích rukou. Můžeme se spolehnout na to, že jako Bůh vzkřísil Ježíše, vzkřísí i nás.

Odkaz na píseň: 
Rok za rokem (SV286)
Odkaz na píseň: 
A pak jsi šel (SV1)
Odkaz na píseň: 
Haleluja zpívej (SV90)
Odkaz na píseň: 
Úžasná láska (SV108)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (SV166)
Odkaz na píseň: 
Někdo mně vede za ruku (SV210)
Odkaz na píseň: 
Z přetěžkého kříže (EZ695)

hříchů odpuštění,

Původ materiálu: 
Jana Hofmanová
Biblický oddíl: 
Lukáš 19
Datum přípravy: 
Ne, 15/06/2014

Téma

Ježíš Kristus nám odpuštěním hříchů dává nový začátek.

Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
De profundis (SV327)
Odkaz na píseň: 
V království Božím (SV359)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (SV363)

svatých obcování,

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Židům 12,1–2
Biblický oddíl: 
Židům 11
Biblický oddíl: 
Skutky 2,37–47
Datum přípravy: 
Ne, 08/06/2014

Téma

Církev jako společenství solidarity a sounáležitosti — rodina Boží poskytuje oporu ve všech oblastech života.

svatou církev obecnou,

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
Skutky 2,37–47
Datum přípravy: 
Ne, 01/06/2014

Téma

Církev je první, ale ne poslední krok Ducha svatého. Církev je tvořena lidmi a posvěcována Bohem. Církev je společenství Kristových svědků.

Odkaz na píseň: 
Jděte dál (SV114)
Odkaz na píseň: 
Modlitba (SV228)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)
Odkaz na píseň: 
Jak dobré a utěšené (SV422)
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi (SV401)
Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (SV261)
Odkaz na píseň: 
Jeden Pán, jedna víra (EZ678)

Věřím v Ducha svatého

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
Skutky 2
Datum přípravy: 
Ne, 25/05/2014

Téma

  • Ježíš je s námi skrze Ducha svatého. Duch svatý je živý a jednající Bůh.
  • Je to Boží síla, která není vidět, ale působí mezi námi a skrze nás.
  • Duch svatý nám pomáhá plnit Ježíšův úkol zvěstovat evangelium.

Cíle

  • Děti zažijí, že některé věci bez dechu, větru, ohně prostě nefungují. Uslyší, že naše víra „nefunguje“ bez Ducha. Duch je náš pomocník a můžeme o něj prosit.
Odkaz na píseň: 
Divné to věci dnes (SV50)
Odkaz na píseň: 
Prosba (Přijď již) (SV278)
Odkaz na píseň: 
Novou píseň (SV224)
Odkaz na píseň: 
Mosty (SV187)
Odkaz na píseň: 
Chvála (SV86)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Nás zavolal jsi, Pane (EZ680)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (EZ649)

odkud přijde soudit živé i mrtvé.

Původ materiálu: 
Alena a Jan Tkadlečkovi
Biblický oddíl: 
Matouš 25,31–46
Datum přípravy: 
Ne, 18/05/2014

Téma

Při Kristově druhém příchodu bude odhaleno a zhodnoceno všechno, co se kdy na světě dělo. Už teď ale víme, že to nejdůležitější je vztah k lidem v nouzi.

Odkaz na píseň: 
Až přijdeš Pane znova (SV10)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)
Odkaz na píseň: 
Viděl jsem tě Pane (SV370)
Odkaz na píseň: 
Kam v soudu den (SV136)
Odkaz na píseň: 
Blues (SV26)

vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
Skutky 1,1–14
Datum přípravy: 
Ne, 11/05/2014

Téma

Ponížený Ježíš je vyvýšen do Boží slávy. Je zpátky u Boha, svého i našeho Otce jako náš přímluvce. Není mrtvý, nýbrž žije, žije pro nás. Ježíšův odchod umožňuje nový příchod.

Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)
Odkaz na píseň: 
Nehleďte vzhůru (SV205)
Odkaz na píseň: 
Sanctus (SV295)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (BTS22)
Odkaz na píseň: 
Jděte po všem světě (BTS86)

Třetího dne vstal z mrtvých

Původ materiálu: 
Světlana Greplová
Biblický oddíl: 
Marek 16,9–13
Biblický oddíl: 
Jan 20,1–29
Biblický oddíl: 
Lukáš 24,13–33
Datum přípravy: 
Ne, 04/05/2014

Téma

Ježíš se dává poznat svým jako ten, který je živý a je na Boží straně. Nezůstal mrtvý. Pro nás překonal moc hříchu a smrti. Zbavuje strachu a proměňuje život.

sestoupil do pekel

Původ materiálu: 
Jana Hofmanová
Biblický oddíl: 
Žalmy 88
Datum přípravy: 
Ne, 27/04/2014

Téma

Bůh vstupuje i tam, kde už si to ani neumíme představit a kde ho nečekáme. Jeho milosrdenství nezná meze.

Odkaz na píseň: 
Před tebou (SV456)
Odkaz na píseň: 
Návštěva v pekle (SV407)
Odkaz na píseň: 
My vyznáváme (EZ605)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (BTS22)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (BTS42)
Syndikovat obsah