Úlohy pro školní rok 2018/2019. Průběžně aktualizovaný seznam s orientačním datem přípravy lze jako tabulku zobrazit/stáhnout zde.

Úvod k první části („…S apoštoly“, úlohy 1-17) můžete stáhnout zde, průběžně aktualizované podklady pro plakát jsou umístěny na sdíleném úložišti (osvětleno v úvodu).

Úvod k druhé části („…S Janem a celou církví“, úlohy 18-43) můžete stáhnout zde, plakát pro „janovské úlohy“ stahujte zde, plakát k epištolám je zde.

Title Biblický odkaz (kat) Typ obsahu Pořadí v lekci
Když je konec začátkem aneb The End or To be Continued? Skutky 1,1–14 Katechetická příprava 1
Náhradník Skutky 1,13–26 Katechetická příprava 2
Kde Duch Boží zavěje Skutky 2,1–13 Katechetická příprava 3
Co dělá církev církví Skutky 2,37–47, Skutky 4,32–37 Katechetická příprava 4
Ne svou, ale Boží silou Skutky 3,1–26 Katechetická příprava 5
Koho v životě poslouchat a koho zase ne Skutky 4,1–22, Skutky 5,17–42 Katechetická příprava 6
Když ho miluješ… Skutky 6–7 Katechetická příprava 7
Filipe, pošli to dál Skutky 8,26–40 Katechetická příprava 8
Petře, neváhej a jdi! Skutky 10 Katechetická příprava 9
Ježíš zasahuje Saula i nás Skutky 9,1–31 Katechetická příprava 10
Průšvih v Lystře Skutky 14,8–28 Katechetická příprava 11
Pavel a Petr: Kdo se smí stát křesťanem? Skutky 15,1–29 Katechetická příprava 12
Lydie otevírá svůj dům Skutky 16,11–15, Skutky 16,40 Katechetická příprava 13
O našich slavných prohrách Skutky 17 Katechetická příprava 14
Evangelium ruší byznys Skutky 19 Katechetická příprava 15
Návrat na základnu Skutky 21–26 Katechetická příprava 16
Až na sám konec země Skutky 27–28 Katechetická příprava 17
To světlo ve tmě svítí Jan 1,1–18 Katechetická příprava 18
Slovo se stalo domovem Jan 1,35–51 Katechetická příprava 19
Zachráněná radost Jan 2,1–11 Katechetická příprava 20
Noční rozhovor Jan 3,1–11 Katechetická příprava 21
Setkání u studny Jan 4,1–30 Katechetická příprava 22
Slovo se stává chlebem života Jan 6,1–15, Jan 6,20–59 Katechetická příprava 23
Setkání s Kristem staví na nohy Jan 5,1–9, Jan 5,10–18 Katechetická příprava 24
Před tvou tváří, Pane Jan 8,1–11 Katechetická příprava 25
Slovo otevírá oči Jan 9,1–41 Katechetická příprava 26
Slovo se stává Pastýřem Jan 10,11–15, Jan 10,27–30, Žalmy 23 Katechetická příprava 27
Lazare, pojď ven! Jan 11,1–47 Katechetická příprava 28
Vinný kmen Jan 15,1–11, Jan 15,12–27 Katechetická příprava 29
Pomazání v Betanii Jan 12,1–11 Katechetická příprava 30
Slovo povzbuzuje ke službě Jan 13,1–17 Katechetická příprava 31
Slovo se stalo Beránkem Božím Jan 1,19–15,34, Jan 19 Katechetická příprava 32
Slovo se stalo útěchou – Marie Magdalena u hrobu Jan 20,1–18 Katechetická příprava 33
Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili Jan 20,19–29 Katechetická příprava 34
U moře Tiberiadského Jan 21,1–14 Katechetická příprava 35
Pas mé beránky Jan 21,15–23 Katechetická příprava 36
Křest Římanům 6 Katechetická příprava 37
Blázen pro Krista 1 Korintským 1 Katechetická příprava 38
Pavlův běh do Božího království Filipským 3 Katechetická příprava 39
Otrok, nebo bratr? Filemonovi 1 Katechetická příprava 40
Výstroj pro každého křesťana Efezským 6,10–17 Katechetická příprava 41
Cestou víry s Jakubem List Jakubův 1,1, List Jakubův 2,1–13, List Jakubův 2,14–26, List Jakubův 3,3–10, List Jakubův 1,2–18 Katechetická příprava 42
Obrazy a slova proti beznaději Zjevení 1, Zjevení 21 Katechetická příprava 43