Dál přece nejdeme sami IV

Úlohy pro školní rok 2018/2019. Průběžně aktualizovaný seznam s orientačním datem přípravy lze jako tabulku zobrazit/stáhnout zde.

Úvod k první části („…S apoštoly“, úlohy 1-17) můžete stáhnout zde, průběžně aktualizované podklady pro plakát jsou umístěny na sdíleném úložišti (osvětleno v úvodu).

Úvod k druhé části („…S Janem a celou církví“, úlohy 18-43) můžete stáhnout zde, plakát pro „janovské úlohy“ stahujte zde, plakát k epištolám je zde.

Nadpis Typ Biblický odkaz Pořadí v lekci
Když je konec začátkem aneb The End or To be Continued? Katechetická příprava Skutky 1,1–14 1
Náhradník Katechetická příprava Skutky 1,13–26 2
Kde Duch Boží zavěje Katechetická příprava Skutky 2,1–13 3
Co dělá církev církví Katechetická příprava
Skutky 2,37–47
Skutky 4,32–37
4
Ne svou, ale Boží silou Katechetická příprava Skutky 3,1–26 5
Koho v životě poslouchat a koho zase ne Katechetická příprava
Skutky 4,1–22
Skutky 5,17–42
6
Když ho miluješ… Katechetická příprava Skutky 6–7 7
Filipe, pošli to dál Katechetická příprava Skutky 8,26–40 8
Petře, neváhej a jdi! Katechetická příprava Skutky 10 9
Ježíš zasahuje Saula i nás Katechetická příprava Skutky 9,1–31 10
Průšvih v Lystře Katechetická příprava Skutky 14,8–28 11
Pavel a Petr: Kdo se smí stát křesťanem? Katechetická příprava Skutky 15,1–29 12
Lydie otevírá svůj dům Katechetická příprava
Skutky 16,11–15
Skutky 16,40
13
O našich slavných prohrách Katechetická příprava Skutky 17 14
Evangelium ruší byznys Katechetická příprava Skutky 19 15
Návrat na základnu Katechetická příprava Skutky 21–26 16
Až na sám konec země Katechetická příprava Skutky 27–28 17
To světlo ve tmě svítí Katechetická příprava Jan 1,1–18 18
Slovo se stalo domovem Katechetická příprava Jan 1,35–51 19
Zachráněná radost Katechetická příprava Jan 2,1–11 20
Noční rozhovor Katechetická příprava Jan 3,1–11 21
Setkání u studny Katechetická příprava Jan 4,1–30 22
Slovo se stává chlebem života Katechetická příprava
Jan 6,1–15
Jan 6,20–59
23
Setkání s Kristem staví na nohy Katechetická příprava
Jan 5,1–9
Jan 5,10–18
24
Před tvou tváří, Pane Katechetická příprava Jan 8,1–11 25
Slovo otevírá oči Katechetická příprava Jan 9,1–41 26
Slovo se stává Pastýřem Katechetická příprava
Jan 10,11–15
Jan 10,27–30
Žalmy 23
27
Lazare, pojď ven! Katechetická příprava Jan 11,1–47 28
Vinný kmen Katechetická příprava
Jan 15,1–11
Jan 15,12–27
29
Pomazání v Betanii Katechetická příprava Jan 12,1–11 30
Slovo povzbuzuje ke službě Katechetická příprava Jan 13,1–17 31
Slovo se stalo Beránkem Božím Katechetická příprava
Jan 1,19–15,34
Jan 19
32
Slovo se stalo útěchou – Marie Magdalena u hrobu Katechetická příprava Jan 20,1–18 33
Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili Katechetická příprava Jan 20,19–29 34
U moře Tiberiadského Katechetická příprava Jan 21,1–14 35
Pas mé beránky Katechetická příprava Jan 21,15–23 36
Křest Katechetická příprava Římanům 6 37
Blázen pro Krista Katechetická příprava 1 Korintským 1 38
Pavlův běh do Božího království Katechetická příprava Filipským 3 39
Otrok, nebo bratr? Katechetická příprava Filemonovi 1 40
Výstroj pro každého křesťana Katechetická příprava Efezským 6,10–17 41
Cestou víry s Jakubem Katechetická příprava
List Jakubův 1,1
List Jakubův 2,1–13
List Jakubův 2,14–26
List Jakubův 3,3–10
List Jakubův 1,2–18
42
Obrazy a slova proti beznaději Katechetická příprava
Zjevení 1
Zjevení 21
43