Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)

Druhá část čtyřletého katechetického cyklu, obsahuje úlohy, které vyšly knižně ve dvou dílech: Od Samuele k Šalomounovi a Od Elijáše k mesiášovi.

Úvodní kapitoly (Předmluva, Jak s příručkou pracovat a Okénko do bohoslužeb) pro změnu zde.

Rozpis přípravek neobsahuje sváteční úlohy, neděle kolem Vánoc jsou volné, pokud byste potřebovali vánoční přípravy, použitelné starší úlohy najdete na tomto webu.

Nadpis Typ Biblický odkaz Pořadí v lekci
Nový začátek se Samuelem Katechetická příprava 1 Samuelova 1 1
Samuel slyší Katechetická příprava 1 Samuelova 2,12–3,21 2
Izrael ztrácí truhlu smlouvy Katechetická příprava 1 Samuelova 4,1–6,16 3
Pamatujme, Bůh nám pomohl (Eben Ezer — kámen pomoci) Katechetická příprava 1 Samuelova 7 4
O prvním království a prvním králi Katechetická příprava
1 Samuelova 8
1 Samuelova 10,17–27
5
Saul králem Katechetická příprava 1 Samuelova 11 6
Proč a jak Saulovo kralování skončilo Katechetická příprava
1 Samuelova 13
1 Samuelova 15
7
Nový král Katechetická příprava 1 Samuelova 16 8
Lidi na lidi jsou jako saně? Katechetická příprava 1 Samuelova 17 9
Hospodin je s tebou – a co na to já? Katechetická příprava 1 Samuelova 18,1–20,42 10
Boží bojovník David Katechetická příprava
1 Samuelova 22,1–5
1 Samuelova 24
1 Samuelova 26
11
David? Nábal? Abígajil! Katechetická příprava 1 Samuelova 25,1–42 12
Davidova vina a pokání Katechetická příprava
2 Samuelova 11
2 Samuelova 12,1–25
13
Smutný vítěz David Katechetická příprava 2 Samuelova 15,1–19,44 14
Šalomounova prosba „Moudrost mi, Pane, dávej“ Katechetická příprava 1 Královská 2,1–3,46 15
Stavba a posvěcení chrámu Katechetická příprava
1 Královská 6,11–13
1 Královská 8,10–61
16
Království se rozděluje Katechetická příprava 1 Královská 11,11–13 17
Elijáš a vdova Katechetická příprava
1 Královská 16,29–34
1 Královská 17,1–24
18
Prorok Božího přátelství Katechetická příprava 1 Královská 18,1–46 19
Prorokovy deprese a Boží tichý hlas Katechetická příprava 1 Královská 19 20
Nábot a Achab Katechetická příprava
1 Královská 21–22
1 Královská 20
21
Nanebevzetí Elijáše a pověření Elíši Katechetická příprava 2 Královská 2,1–15 22
Elíša: vzkříšení mládenečka Katechetická příprava 2 Královská 4,8–37 23
Elíša zachraňuje od smrti v době hladu Katechetická příprava 2 Královská 4,38–44 24
Uzdravení Naamana Syrského Katechetická příprava
2 Královská 5,1–19
1 Královská 19,1–14
25
Přemožení Aramejců Katechetická příprava 2 Královská 6,8–23 26
Jonášův útěk a návrat Katechetická příprava Jonáš 1–4 27
Odéd: o milosrdných Samařanech Katechetická příprava 1 Paralipomenon 28,1–15 28
Chizkijáš: Důvěra proti chvástání Katechetická příprava 2 Královská 18–19 29
Obnova za časů krále Jóšijáše Katechetická příprava 2 Královská 22–23 30
Jeremjáš a konec Chrámu Katechetická příprava
Jeremjáš 18,1–12
Jeremjáš 7,1–15
31
Jeremjáš: uprostřed zkázy naděje Katechetická příprava
Jeremjáš 32
Jeremjáš 52,1–13
32
Otevřu vaše hroby Katechetická příprava
Ezechiel 37,1–14
Jan 20,19–23
Žalmy 85
33
Daniel a jeho přátelé Katechetická příprava
Daniel 1
Daniel 6
34
Judští mládenci v ohnivé peci Katechetická příprava Daniel 3,1–30 35
Vidění krále Belšasara Katechetická příprava Daniel 5,1–30 36
Rozhodnutí královny Ester Katechetická příprava Ester 4,1–17 37
Návrat ze zajetí a stavba chrámu Katechetická příprava
Ezdráš 1
Ezdráš 3–4
Ezdráš 6,15–22
38
Obnova Jeruzaléma Katechetická příprava
Nehemjáš 1–2
Nehemjáš 4,1–11
Nehemjáš 8,1–3
39
Zaslíbení mesiáše Katechetická příprava Izajáš 61 40