Druhá část čtyřletého katechetického cyklu, obsahuje úlohy, které vyšly knižně ve dvou dílech: Od Samuele k Šalomounovi a Od Elijáše k mesiášovi.

Úvodní kapitoly (Předmluva, Jak s příručkou pracovat a Okénko do bohoslužeb) pro změnu zde.

Rozpis přípravek neobsahuje sváteční úlohy, neděle kolem Vánoc jsou volné, pokud byste potřebovali vánoční přípravy, použitelné starší úlohy najdete na tomto webu.

Title Biblický odkaz (kat) Typ obsahu Pořadí v lekci
Nový začátek se Samuelem 1 Samuelova 1 Katechetická příprava 1
Samuel slyší 1 Samuelova 2,12–3,21 Katechetická příprava 2
Izrael ztrácí truhlu smlouvy 1 Samuelova 4,1–6,16 Katechetická příprava 3
Pamatujme, Bůh nám pomohl (Eben Ezer — kámen pomoci) 1 Samuelova 7 Katechetická příprava 4
O prvním království a prvním králi 1 Samuelova 8, 1 Samuelova 10,17–27 Katechetická příprava 5
Saul králem 1 Samuelova 11 Katechetická příprava 6
Proč a jak Saulovo kralování skončilo 1 Samuelova 13, 1 Samuelova 15 Katechetická příprava 7
Nový král 1 Samuelova 16 Katechetická příprava 8
Lidi na lidi jsou jako saně? 1 Samuelova 17 Katechetická příprava 9
Hospodin je s tebou – a co na to já? 1 Samuelova 18,1–20,42 Katechetická příprava 10
Boží bojovník David 1 Samuelova 22,1–5, 1 Samuelova 24, 1 Samuelova 26 Katechetická příprava 11
David? Nábal? Abígajil! 1 Samuelova 25,1–42 Katechetická příprava 12
Davidova vina a pokání 2 Samuelova 11, 2 Samuelova 12,1–25 Katechetická příprava 13
Smutný vítěz David 2 Samuelova 15,1–19,44 Katechetická příprava 14
Šalomounova prosba „Moudrost mi, Pane, dávej“ 1 Královská 2,1–3,46 Katechetická příprava 15
Stavba a posvěcení chrámu 1 Královská 6,11–13, 1 Královská 8,10–61 Katechetická příprava 16
Království se rozděluje 1 Královská 11,11–13 Katechetická příprava 17
Elijáš a vdova 1 Královská 16,29–34, 1 Královská 17,1–24 Katechetická příprava 18
Prorok Božího přátelství 1 Královská 18,1–46 Katechetická příprava 19
Prorokovy deprese a Boží tichý hlas 1 Královská 19 Katechetická příprava 20
Nábot a Achab 1 Královská 21–22, 1 Královská 20 Katechetická příprava 21
Nanebevzetí Elijáše a pověření Elíši 2 Královská 2,1–15 Katechetická příprava 22
Elíša: vzkříšení mládenečka 2 Královská 4,8–37 Katechetická příprava 23
Elíša zachraňuje od smrti v době hladu 2 Královská 4,38–44 Katechetická příprava 24
Uzdravení Naamana Syrského 2 Královská 5,1–19, 1 Královská 19,1–14 Katechetická příprava 25
Přemožení Aramejců 2 Královská 6,8–23 Katechetická příprava 26
Jonášův útěk a návrat Jonáš 1–4 Katechetická příprava 27
Odéd: o milosrdných Samařanech 1 Paralipomenon 28,1–15 Katechetická příprava 28
Chizkijáš: Důvěra proti chvástání 2 Královská 18–19 Katechetická příprava 29
Obnova za časů krále Jóšijáše 2 Královská 22–23 Katechetická příprava 30
Jeremjáš a konec Chrámu Jeremjáš 18,1–12, Jeremjáš 7,1–15 Katechetická příprava 31
Jeremjáš: uprostřed zkázy naděje Jeremjáš 32, Jeremjáš 52,1–13 Katechetická příprava 32
Otevřu vaše hroby Ezechiel 37,1–14, Jan 20,19–23, Žalmy 85 Katechetická příprava 33
Daniel a jeho přátelé Daniel 1, Daniel 6 Katechetická příprava 34
Judští mládenci v ohnivé peci Daniel 3,1–30 Katechetická příprava 35
Vidění krále Belšasara Daniel 5,1–30 Katechetická příprava 36
Rozhodnutí královny Ester Ester 4,1–17 Katechetická příprava 37
Návrat ze zajetí a stavba chrámu Ezdráš 1, Ezdráš 3–4, Ezdráš 6,15–22 Katechetická příprava 38
Obnova Jeruzaléma Nehemjáš 1–2, Nehemjáš 4,1–11, Nehemjáš 8,1–3 Katechetická příprava 39
Zaslíbení mesiáše Izajáš 61 Katechetická příprava 40