První část čtyřletého katechetického cyklu, obsahuje úlohy, které vyšly knižně ve dvou dílech: Od stvoření k Josefovi a Od Mojžíše k Rút. K dispozici je též  jejich elektronická verze.

Rozpis přípravek neobsahuje sváteční úlohy, neděle kolem Vánoc jsou volné, pokud byste potřebovali vánoční přípravy, použitelné starší úlohy najdete na tomto webu.

Title Biblický odkaz (kat) Typ obsahu Pořadí v lekci
Dál přece nejdeme sami Lukáš 24,13–36 Katechetická příprava 1
Na počátku mluvil Bůh Genesis 1,1–2,3 Katechetická příprava 2
Stvoření člověka Genesis 2,4–25, Genesis 1,26–27, Koloským 1,15 Katechetická příprava 3
Pád člověka Genesis 3,1–24 Katechetická příprava 4
Kain a Ábel Genesis 4,1–16 Katechetická příprava 5
Potopa Genesis 6,5–8,22 Katechetická příprava 6
Stavba bábelské věže Genesis 11,1–9, Skutky 2 Katechetická příprava 7
Víra podle Abrahama Genesis 12,1–7 Katechetická příprava 8
Abram a Lot Genesis 13,1–14,24, Genesis 12,10–20 Katechetická příprava 9
Zaslíbení a narození syna Genesis 15,1–6, Genesis 16,1–16, Genesis 17,1–16, Genesis 18,1–15, Genesis 21,1–7 Katechetická příprava 10
Přece bys to neudělal! Genesis 18,16–33 Katechetická příprava 11
Darovaná budoucnost Genesis 22 Katechetická příprava 12
Rebeka, žena pro Izáka Genesis 24,1–67 Katechetická příprava 13
Izák hledá své místo pro život Genesis 26,12–25 Katechetická příprava 14
Jákob usiluje získat požehnání Genesis 25,19–34, Genesis 27,1–45 Katechetická příprava 15
Jákob na útěku Genesis 28,10–15, Genesis 28,1–22 Katechetická příprava 16
Jákob u Lábana Genesis 29–30, Genesis 31,1–18 Katechetická příprava 17
Jákobův návrat Genesis 32–33 Katechetická příprava 18
Josef a rodina Genesis 37 Katechetická příprava 19
Josef jako superhrdina Genesis 39–41 Katechetická příprava 20
Josef a odpuštění Genesis 42–45 Katechetická příprava 21
Otroctví Izraele a narození Mojžíše Exodus 1,7–2,10 Katechetická příprava 22
Mojžíš na Orébu Exodus 2,11–4,16 Katechetická příprava 23
Mojžíš a Áron vyjednávají s faraonem Exodus 4,29–11,5, Exodus 5,1–6,1, Exodus 8,12–15 Katechetická příprava 24
Hod beránka a vyvedení z Egypta Exodus 1,11, Exodus 12,1–36 Katechetická příprava 25
Přechod Rudého moře Exodus 14–15 Katechetická příprava 26
Na cestě pouští Exodus 16,1–17,7 Katechetická příprava 27
Dar Zákona na Sínaji Exodus 19,1–25, Exodus 20,1–17, Deuteronomium 5,6–21 Katechetická příprava 28
Modlářství lidu Exodus 32, Exodus 20,3–6, Deuteronomium 9,7–21 Katechetická příprava 29
Tvůrčí síla slitování Exodus 33, Exodus 34,1–11 Katechetická příprava 30
Vyslání a návrat zvědů Numeri 13–14 Katechetická příprava 31
Bileám a Balák Numeri 22,1–36, Numeri 23,11–13, Numeri 23,25–27, Numeri 23,10–19 Katechetická příprava 32
Mojžíšova písnička o Boží cestě naším světem Deuteronomium 30,15–20, Deuteronomium 31,1–8, Deuteronomium 31,14–21, Deuteronomium 32 Katechetická příprava 33
Zvědové a Rachab Jozue 2 Katechetická příprava 34
Znovu suchou nohou… přechod Jordánu Jozue 3–4 Katechetická příprava 35
Jericho Jozue 6 Katechetická příprava 36
Smlouva s Gibeoňany Jozue 9 Katechetická příprava 37
Já a dům můj budeme sloužit Hospodinu Jozue 14, Jozue 20, Jozue 23–24 Katechetická příprava 38
Počátek doby soudců Soudců 2,6–18, Soudců 4,1–24, Soudců 5,1–15 Katechetická příprava 39
Gedeon Soudců 6–7 Katechetická příprava 40
Samson — aneb jak si někdo může poplést sílu svou a sílu Boží Soudců 13–16 Katechetická příprava 41
Rút a Noemi — Být cizincem, být přítelem Rút 1 Katechetická příprava 42
Zastánce pro Rút a Noemi Rút 2–4 Katechetická příprava 43