Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)

První část čtyřletého katechetického cyklu, obsahuje úlohy, které vyšly knižně ve dvou dílech: Od stvoření k Josefovi a Od Mojžíše k Rút.

Rozpis přípravek neobsahuje sváteční úlohy, neděle kolem Vánoc jsou volné, pokud byste potřebovali vánoční přípravy, použitelné starší úlohy najdete na tomto webu.

Nadpis Typ Biblický odkaz Pořadí v lekci
Dál přece nejdeme sami Katechetická příprava Lukáš 24,13–36 1
Na počátku mluvil Bůh Katechetická příprava Genesis 1,1–2,3 2
Stvoření člověka Katechetická příprava
Genesis 2,4–25
Genesis 1,26–27
Koloským 1,15
3
Pád člověka Katechetická příprava Genesis 3,1–24 4
Kain a Ábel Katechetická příprava Genesis 4,1–16 5
Potopa Katechetická příprava Genesis 6,5–8,22 6
Stavba bábelské věže Katechetická příprava
Genesis 11,1–9
Skutky 2
7
Víra podle Abrahama Katechetická příprava Genesis 12,1–7 8
Abram a Lot Katechetická příprava
Genesis 13,1–14,24
Genesis 12,10–20
9
Zaslíbení a narození syna Katechetická příprava
Genesis 15,1–6
Genesis 16,1–16
Genesis 17,1–16
Genesis 18,1–15
Genesis 21,1–7
10
Přece bys to neudělal! Katechetická příprava Genesis 18,16–33 11
Darovaná budoucnost Katechetická příprava Genesis 22 12
Rebeka, žena pro Izáka Katechetická příprava Genesis 24,1–67 13
Izák hledá své místo pro život Katechetická příprava Genesis 26,12–25 14
Jákob usiluje získat požehnání Katechetická příprava
Genesis 25,19–34
Genesis 27,1–45
15
Jákob na útěku Katechetická příprava
Genesis 28,10–15
Genesis 28,1–22
16
Jákob u Lábana Katechetická příprava
Genesis 29–30
Genesis 31,1–18
17
Jákobův návrat Katechetická příprava Genesis 32–33 18
Josef a rodina Katechetická příprava Genesis 37 19
Josef jako superhrdina Katechetická příprava Genesis 39–41 20
Josef a odpuštění Katechetická příprava Genesis 42–45 21
Otroctví Izraele a narození Mojžíše Katechetická příprava Exodus 1,7–2,10 22
Mojžíš na Orébu Katechetická příprava Exodus 2,11–4,16 23
Mojžíš a Áron vyjednávají s faraonem Katechetická příprava
Exodus 4,29–11,5
Exodus 5,1–6,1
Exodus 8,12–15
24
Hod beránka a vyvedení z Egypta Katechetická příprava
Exodus 1,11
Exodus 12,1–36
25
Přechod Rudého moře Katechetická příprava Exodus 14–15 26
Na cestě pouští Katechetická příprava Exodus 16,1–17,7 27
Dar Zákona na Sínaji Katechetická příprava
Exodus 19,1–25
Exodus 20,1–17
Deuteronomium 5,6–21
28
Modlářství lidu Katechetická příprava
Exodus 32
Exodus 20,3–6
Deuteronomium 9,7–21
29
Tvůrčí síla slitování Katechetická příprava
Exodus 33
Exodus 34,1–11
30
Vyslání a návrat zvědů Katechetická příprava Numeri 13–14 31
Bileám a Balák Katechetická příprava
Numeri 22,1–36
Numeri 23,11–13
Numeri 23,25–27
Numeri 23,10–19
32
Mojžíšova písnička o Boží cestě naším světem Katechetická příprava
Deuteronomium 30,15–20
Deuteronomium 31,1–8
Deuteronomium 31,14–21
Deuteronomium 32
33
Zvědové a Rachab Katechetická příprava Jozue 2 34
Znovu suchou nohou… přechod Jordánu Katechetická příprava Jozue 3–4 35
Jericho Katechetická příprava Jozue 6 36
Smlouva s Gibeoňany Katechetická příprava Jozue 9 37
Já a dům můj budeme sloužit Hospodinu Katechetická příprava
Jozue 14
Jozue 20
Jozue 23–24
38
Počátek doby soudců Katechetická příprava
Soudců 2,6–18
Soudců 4,1–24
Soudců 5,1–15
39
Gedeon Katechetická příprava Soudců 6–7 40
Samson — aneb jak si někdo může poplést sílu svou a sílu Boží Katechetická příprava Soudců 13–16 41
Rút a Noemi — Být cizincem, být přítelem Katechetická příprava Rút 1 42
Zastánce pro Rút a Noemi Katechetická příprava Rút 2–4 43