Třetí část čtyřletého katechetického cyklu, obsahuje úlohy, které vyšly knižně ve dvou dílech: S Markem a S Matoušem a Lukášem.

K cyklu jsou k dispozici tři plakáty: k Markovi, k Matoušovi a k Lukášovi. Dále si můžete stáhnout úvod markovské části, obecné výkladové poznámky k Markovu evangeliu a materiál na neděli 22. dubna 2018 — Den Země, připravený poradním odborem pro otázky životního prostředí.

Title Biblický odkaz (kat) Typ obsahu Pořadí v lekci
Čtyři a ne jeden: úvodní bohoslužby Katechetická příprava 1
Vstup Ježíše na scénu Marek 1,1–11 Katechetická příprava 2
Připravit… Pozor… Start! Marek 1,12–20 Katechetická příprava 3
Perný šabat v Kafarnaum a setkání s malomocným Marek 1,21–45 Katechetická příprava 4
Setkání, které člověka postaví na nohy Marek 2,1–12, Marek 3,17 Katechetická příprava 5
Opravdové odpočinutí Marek 3,1–6, Marek 2,23–28 Katechetická příprava 6
Utišení bouře Marek 4,35–41 Katechetická příprava 7
Posedlý z Gerasy Marek 5,1–20 Katechetická příprava 8
Jairova dcera Marek 5,21–24 Katechetická příprava 9
Děti, psi a jedna maminka Marek 7,24–30 Katechetická příprava 10
Zpátky do školy k Ježíšovi Marek 8,27–38 Katechetická příprava 11
Ježíš na hoře Proměnění Marek 9,1–9, Marek 9,10–29 Katechetická příprava 12
Cestou do Jeruzaléma Marek 9,30–41 Katechetická příprava 13
Vjezd do Jeruzaléma Marek 11,1–11 Katechetická příprava 14
A nakonec přijde Kristus Marek 13,1–27 Katechetická příprava 15
Největší přikázání a chudá vdova Marek 12,28–34, Marek 12,38–44 Katechetická příprava 16
Místo pro všechny Marek 14,22–25 Katechetická příprava 17
Ježíšův zápas Marek 14,32–42 Katechetická příprava 18
Křížová cesta Marek 14,53, Marek 15 Katechetická příprava 19
Evangelium u nás doma Marek 16,1–8 Katechetická příprava 20
Rodí se Immanuel Matouš 1–2 Katechetická příprava 21
Pokušení jako testování Syna Matouš 4,1–11 Katechetická příprava 22
Blahoslavenství – kázání a písničky „na horách“ Matouš 5,1–11 Katechetická příprava 23
Podobenství království – plevel mezi pšenicí Matouš 13,24–30, Matouš 13,36–43 Katechetická příprava 24
Život ve sboru – odpuštění Matouš 18 Katechetická příprava 25
Naše zrcadlo Matouš 25,31–46 Katechetická příprava 26
Cesta na kříž podle Matouše – Petrovo zapření Matouš 26,69–75 Katechetická příprava 27
Ježíš prodán za 30 stříbrných, Pilát a jeho žena Matouš 27 Katechetická příprava 28
Já jsem s vámi – jděte po všem světě Matouš 28 Katechetická příprava 29
Lukášova dějeprava pro Teofila Lukáš 1,5–25, Lukáš 1,57–80 Katechetická příprava 30
Hle, jsem služebnice Páně… Lukáš 1,26–56 Katechetická příprava 31
Spasitel pro celý svět Lukáš 2,1–20 Katechetická příprava 32
Malý Ježíš v chrámě Lukáš 2,21–52 Katechetická příprava 33
Nevítaná milost Lukáš 4,14–30 Katechetická příprava 34
Samařan aneb bližní na cestě Lukáš 6,32–36, Lukáš 10,25–37 Katechetická příprava 35
O Lazarovi a o boháči beze jména Lukáš 6,24–25, Lukáš 16,19–31 Katechetická příprava 36
Příběhy nalezených ztracenců Lukáš 15,1–32 Katechetická příprava 37
Zacheus (v království Božím místa dost) Lukáš 19,1–10 Katechetická příprava 38
Ukřižování a odpuštění podle Lukáše Lukáš 23 Katechetická příprava 39
Na cestě do Emauz Lukáš 24,13–35 Katechetická příprava 40
Ježíšovo nanebevstoupení Lukáš 24,36–53 Katechetická příprava 41