Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)

Třetí část čtyřletého katechetického cyklu, obsahuje úlohy, které vyšly knižně ve dvou dílech: S Markem a S Matoušem a Lukášem.

K cyklu jsou k dispozici tři plakáty: k Markovi, k Matoušovi a k Lukášovi. Dále si můžete stáhnout úvod markovské části, obecné výkladové poznámky k Markovu evangeliu a materiál na neděli 22. dubna 2018 — Den Země, připravený poradním odborem pro otázky životního prostředí.

Nadpis Typ Biblický odkaz Pořadí v lekci
Čtyři a ne jeden: úvodní bohoslužby Katechetická příprava 1
Vstup Ježíše na scénu Katechetická příprava Marek 1,1–11 2
Připravit… Pozor… Start! Katechetická příprava Marek 1,12–20 3
Perný šabat v Kafarnaum a setkání s malomocným Katechetická příprava Marek 1,21–45 4
Setkání, které člověka postaví na nohy Katechetická příprava
Marek 2,1–12
Marek 3,17
5
Opravdové odpočinutí Katechetická příprava
Marek 3,1–6
Marek 2,23–28
6
Utišení bouře Katechetická příprava Marek 4,35–41 7
Posedlý z Gerasy Katechetická příprava Marek 5,1–20 8
Jairova dcera Katechetická příprava Marek 5,21–24 9
Děti, psi a jedna maminka Katechetická příprava Marek 7,24–30 10
Zpátky do školy k Ježíšovi Katechetická příprava Marek 8,27–38 11
Ježíš na hoře Proměnění Katechetická příprava
Marek 9,1–9
Marek 9,10–29
12
Cestou do Jeruzaléma Katechetická příprava Marek 9,30–41 13
Vjezd do Jeruzaléma Katechetická příprava Marek 11,1–11 14
A nakonec přijde Kristus Katechetická příprava Marek 13,1–27 15
Největší přikázání a chudá vdova Katechetická příprava
Marek 12,28–34
Marek 12,38–44
16
Místo pro všechny Katechetická příprava Marek 14,22–25 17
Ježíšův zápas Katechetická příprava Marek 14,32–42 18
Křížová cesta Katechetická příprava
Marek 14,53
Marek 15
19
Evangelium u nás doma Katechetická příprava Marek 16,1–8 20
Rodí se Immanuel Katechetická příprava Matouš 1–2 21
Pokušení jako testování Syna Katechetická příprava Matouš 4,1–11 22
Blahoslavenství – kázání a písničky „na horách“ Katechetická příprava Matouš 5,1–11 23
Podobenství království – plevel mezi pšenicí Katechetická příprava
Matouš 13,24–30
Matouš 13,36–43
24
Život ve sboru – odpuštění Katechetická příprava Matouš 18 25
Naše zrcadlo Katechetická příprava Matouš 25,31–46 26
Cesta na kříž podle Matouše – Petrovo zapření Katechetická příprava Matouš 26,69–75 27
Ježíš prodán za 30 stříbrných, Pilát a jeho žena Katechetická příprava Matouš 27 28
Já jsem s vámi – jděte po všem světě Katechetická příprava Matouš 28 29
Lukášova dějeprava pro Teofila Katechetická příprava
Lukáš 1,5–25
Lukáš 1,57–80
30
Hle, jsem služebnice Páně… Katechetická příprava Lukáš 1,26–56 31
Spasitel pro celý svět Katechetická příprava Lukáš 2,1–20 32
Malý Ježíš v chrámě Katechetická příprava Lukáš 2,21–52 33
Nevítaná milost Katechetická příprava Lukáš 4,14–30 34
Samařan aneb bližní na cestě Katechetická příprava
Lukáš 6,32–36
Lukáš 10,25–37
35
O Lazarovi a o boháči beze jména Katechetická příprava
Lukáš 6,24–25
Lukáš 16,19–31
36
Příběhy nalezených ztracenců Katechetická příprava Lukáš 15,1–32 37
Zacheus (v království Božím místa dost) Katechetická příprava Lukáš 19,1–10 38
Ukřižování a odpuštění podle Lukáše Katechetická příprava Lukáš 23 39
Na cestě do Emauz Katechetická příprava Lukáš 24,13–35 40
Ježíšovo nanebevstoupení Katechetická příprava Lukáš 24,36–53 41