Předškolní

Vidění krále Belšasara

Původ materiálu: 
Marta Židková
Biblický oddíl: 
Daniel 5,1–30
Datum přípravy: 
Ne, 28/05/2017

Téma

Nikdo a nic není silnější než Bůh

Cíl

Děti mají být ujištěny, že Pán Bůh není netečný k tomu, co se zde na zemi děje. Je nablízku, povzbuzuje, má pro nás svůj „dobrý plán“. A nikdo, kdo si „hraje na Boha“, nemůže dopadnout dobře. Hospodin se nenechá urážet, zesměšňovat. A nikdo s ním nemůže manipulovat. On je silnější a mocnější. A má tu poslední slovo. Vzkazuje varování. Chystá záchranu.

Pro učitele

Biblický text: Da 5,1–30

Odkaz na pracovní list: 
33 Vidění krále Belšasara
Odkaz na píseň: 
Vinný kmen (SV318)
Odkaz na píseň: 
Babylon (SV328)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)

Judští mládenci v ohnivé peci

Původ materiálu: 
Marta Židková
Biblický oddíl: 
Daniel 3,1–30
Datum přípravy: 
Ne, 21/05/2017

Téma

Vytrvat se víře, ať se děje cokoli

Cíl

Děti mají být ujištěny, že nás Bůh neopouští. Má všechno pod kontrolou. A v určitých okamžicích vstupuje do dějin. Je s námi, i když se nežije vůbec dobře a snadno. Žádný člověk ani sebevětší vládce není mocnější než Pán Bůh. K víře patří i statečnost a odvaha. Příběh nás může takové odvaze učit a k ní inspirovat.


Pro učitele

Biblický text: Da 3,1–30

Odkaz na pracovní list: 
32 Judští mládenci v ohnivé peci
Odkaz na pracovní list: 
32 Judští mládenci v ohnivé peci - st
Odkaz na píseň: 
Ve jméno Krista doufáme (EZ244)
Odkaz na píseň: 
My vyznáváme (EZ605)
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (SV186)
Odkaz na píseň: 
Babylon (SV328)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Tři mládenci (SV341)
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
Daniel (SV266)

Daniel a jeho přátelé

Původ materiálu: 
Anna Lavická
Biblický oddíl: 
Daniel 1
Biblický oddíl: 
Daniel 6
Datum přípravy: 
Ne, 14/05/2017

Téma

Bůh věrný i v nesnázích — Věrnost Bohu i v nesnázích

Otevřu vaše hroby

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Ezechiel 37,1–14
Biblický oddíl: 
Jan 20,19–23
Biblický oddíl: 
Žalmy 85
Datum přípravy: 
Ne, 07/05/2017

Téma

Pán Bůh má poslední slovo. Žádná tma není tak temná, aby v ní Pán Bůh nemohl rozsvítit. Pán Bůh je dárcem života.

Cíl

 • Děti se dozvědí biblický příběh, o kterém zpívají v Údolí suchých kostí (Svítá 50).
 • Povíme jim o tom, že díky Bohu nic černého, smutného, bolestného není nezměnitelně napořád.

Pro učitele

Biblický text: Ez 37,1–14; J 20,19–23; (Ž 85)

Odkaz na pracovní list: 
29 Ezechielovo vidění
Odkaz na pracovní list: 
29 Ezechielovo vidění - st

Jeremjáš: uprostřed zkázy naděje

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Jeremjáš 32
Biblický oddíl: 
Jeremjáš 52,1–13
Datum přípravy: 
Ne, 30/04/2017

Téma

 • Bůh pamatuje na své sliby a nikdy je nezruší.
 • Když se lež zhroutí, zůstane pravda — a naděje!

Cíl

 • Mladší děti uslyší, že Bůh nepřestane milovat člověka, navzdory jeho selháním.
 • Starší děti se inspirují různými prorockými činy, které dávají naději.

Pro učitele

Biblické texty: Jr 32 (Jeremjáš kupuje pole); kontext Jr 52,1–13 (pád Jeruzaléma)

Odkaz na pracovní list: 
28 Jeremjášovo utrpení
Odkaz na píseň: 
Kam v soudu den (SV136)
Odkaz na píseň: 
Zní, zní, zní (SV398)
Odkaz na píseň: 
Nejsi sám svůj (SV157)
Odkaz na píseň: 
Dej nám moudrost, odvahu (EZ672)

Jeremjáš a konec Chrámu

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Jeremjáš 18,1–12
Biblický oddíl: 
Jeremjáš 7,1–15
Datum přípravy: 
Ne, 23/04/2017

Téma

 • Bůh je náš Pán a my jsme v jeho rukou.
 • Víra „ze zvyku“ (bez vztahu k Bohu) nestačí.

Cíl

 • Předškolní děti se dozvědí, že do kostela chodíme poslouchat Pána Boha.
 • Mladší a starší školní děti si uvědomí, že Boha je třeba vzít vážně — nestačí něco o něm vědět nebo ze zvyku chodit do kostela.

Pro učitele

Odkaz na píseň: 
Kam v soudu den (SV136)
Odkaz na píseň: 
Zní, zní, zní (SV398)
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)

Obnova za časů krále Jóšijáše

Původ materiálu: 
Jana Hofmanová
Biblický oddíl: 
2 Královská 22–23
Datum přípravy: 
Ne, 09/04/2017

Téma

Obrátit celé své srdce, celou svou duši a celou svou sílu k Hospodinu má vždycky smysl.

Cíle

 • Děti uslyší příběh o králi Jóšijášovi a o jeho úsilí o obnovu.
 • Děti zažijí radost a užitek z nečekaného nálezu.
 • Děti si propojí, že slovo Písma vede k úsilí o obnovu v různých oblastech života.

Pro učitele

Biblický text: 2Kr 22–23

Odkaz na pracovní list: 
26 Jošijáš - král reformátor
Odkaz na pracovní list: 
26 Jóšijáš král reformátor - st
Odkaz na píseň: 
Moudrosti poklad z nebe (EZ446)
Odkaz na píseň: 
Všichni, kdo skládají (EZ195)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (EZ649)
Odkaz na píseň: 
Babylon (SV328)
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Svobodná zem (SV288)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Prosba (Přijď již) (SV278)

Chizkijáš: Důvěra proti chvástání

Původ materiálu: 
Jiří Tengler
Biblický oddíl: 
2 Královská 18–19
Datum přípravy: 
Ne, 02/04/2017

Téma

V zdánlivě bezvýchodné situaci pomáhá Božímu lidu důvěra v živého Hospodina, třebaže hrůzostrašní nepřátelé se víře posmívají. Bůh odvrátí zkázu a dopřeje svým věrným další život ve vlastní zemi.

Cíl

Rozlišit mezi slovy dobrými (od Boha) a slovy špatnými. Děti se dozvědí o síle slov, která vzbuzují důvěru a překonávají výhružná slova protivníků.


Pro učitele

Biblický text: 2Kr 18–19

Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)
Odkaz na píseň: 
Náměšť (SV165)

Odéd: o milosrdných Samařanech

Původ materiálu: 
Jiří Tengler
Biblický oddíl: 
1 Paralipomenon 28,1–15
Datum přípravy: 
Ne, 26/03/2017

Téma

Prorocké slovo zasahuje do lidských životů a Bůh proměňuje lidský úděl — z kořistnických vítězů se stávají velkorysí sousedé a poražení se vracejí šťastně domů.

Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)

Jonášův útěk a návrat

Původ materiálu: 
Gabriela Horáková
Biblický oddíl: 
Jonáš 1–4
Datum přípravy: 
Ne, 19/03/2017

Téma

Strach a hněv člověku brání přát druhým milost

Cíl

 • Děti uslyší příběh o tom, že Pán Bůh nedává člověku snadné úkoly a že člověk by se jich leckdy rád zřekl.
 • Děti se dozvědí, že Pán Bůh se chce nad člověkem raději smilovat než jej trestat.
 • Děti tak mohou vědět, že Bůh miluje každého, kdo lituje svých zlých skutků bez ohledu na to, jestli patří do církve či nikoliv.

Pro učitele

Biblický text: kniha Jonáš

Odkaz na píseň: 
Daniel (SV266)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Syndikovat obsah