Předškolní

Naše zrcadlo

Původ materiálu: 
Alžběta Matějovská
Biblický oddíl: 
Matouš 25,31–46
Datum přípravy: 
Ne, 11/03/2018

Téma

Bůh je na straně slabých, chudých a cizinců. V těchto potřebných se setkáváme s Bohem.

Cíl

U předškolních a mladších školních dětí by mělo jít především o pochopení, že pomoc může být něčím, co mohu druhým dát, a že z pomoci může vzniknout i přátelství. Když druhému pomáhám, nejen dávám, ale také něco získávám.

U starších školních dětí jde již více o rozměr odpovědnosti a o krok k mému vlastnímu jednání.

Odkaz na píseň: 
Viděl jsem tě Pane (SV370)
Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (SV387)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)

Vánoční básničky různých autorů

Autor: 
např. Balcar, Bašus, Brož
Přiložený soubor: 

Co přinesly děti k jesličkám

Básničky s vánoční tematikou pro nejmenší děti.
Autor: 
Lydie Cejpová
Rok vzniku: 
2001
Přiložený soubor: 

Adventní pozvání

jednotlivé básničky pro malé děti
Autor: 
Lydie Cejpová
Přiložený soubor: 

Básničky malých i větších dětí

Jednotlivé básničky s vánoční tématikou, navzájem nepropojené.
Autor: 
Lydie Cejpová
Rok vzniku: 
2011
Přiložený soubor: 

Život ve sboru – odpuštění

Původ materiálu: 
Jiří Ort
Biblický oddíl: 
Matouš 18
Datum přípravy: 
Ne, 04/03/2018

Téma

Na čem a na kom záleží

Cíl

Otevřít s dětmi otázku významnosti z pohledu lidského a z pohledu Božího.


Pro učitele

Výkladové poznámky

Úvod této kapitoly (vv. 1–5) není omylem, ale předznamenáním, které určuje náš život, naše postoje — uvědomit si, jaká životní pravidla patří do království Božího. A ta neplatí pouze pro druhé, ale především pro nás.

Odkaz na píseň: 
Podobenství o Hostině (SV14)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
Vlak Boží (SV355)

Podobenství království – plevel mezi pšenicí

Původ materiálu: 
Jiří Ort
Biblický oddíl: 
Matouš 13,24–30
Biblický oddíl: 
Matouš 13,36–43
Datum přípravy: 
Ne, 25/02/2018

Téma

Své království Pán Bůh otevírá každému člověku

Cíl

S dětmi otevřeme otázku otevřenosti vůči druhému člověku.


Pro učitele

Výkladové poznámky

Podobenství „je něco jako hádanka: je to cosi, co vyprávíme a posluchači vědí, že se v tom mají poznat. Všechno ostatní už není důležité a není nijak předepsané.“ (J. Mrázek: O kozlech, ovcích a lidech, str. 6)

Odkaz na píseň: 
Písnička díků (BTS18)
Odkaz na píseň: 
Podobenství o Hostině (SV14)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (SV387)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)

Pokušení jako testování Syna

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Matouš 4,1–11
Datum přípravy: 
Ne, 11/02/2018

Téma

Při křtu zazní, kdo je Ježíš, v příběhu o pokušení se to ujasňuje. Ježíšův křest se probíral u Marka, zde se zaměříme na pokušení na poušti (na poušti se ale odehrává jen to první pokušení, další dvě se odehrávají jinde).

Odkaz na pracovní list: 
9 Pokušení na poušti
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
Dnes tebe volá Pan (SV52)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)

Rodí se Immanuel

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Matouš 1–2
Datum přípravy: 
Ne, 04/02/2018

Téma

Jak začíná Ježíšův příběh podle Matouše?

Přichází zaslíbený Immanuel, Bůh s námi. Dovršuje se příběh lidu Abrahamova, Ježíš přichází na svět i jako světlo pro pohany. Evangelium je knihou nových počátků.

Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Jako zrnko hořčičné (SV199)
Odkaz na píseň: 
Hvězda (SV339)
Syndikovat obsah