Předškolní

Pavel a Petr: Kdo se smí stát křesťanem?

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Skutky 15,1–29
Datum přípravy: 
Ne, 18/11/2018

Téma

Bezpodmínečný přístup k víře — pro každého!

Cíl

  • Mladší děti uslyší, že hledání Boha je důležitější než lidské zvyky.
  • Děti si uvědomí, že křesťanství začalo v židovském prostředí, a teprve pak vykročilo do světa.
  • Děti uslyší, že Bůh dává víru bez podmínek.

Pro učitele

Biblický text: Sk 15,1–29

Odkaz na pracovní list: 
12 Velký spor
Odkaz na pracovní list: 
17 Apoštolský sněm v Jeruzalémě
Odkaz na píseň: 
Spoj nás v jedno, Pane (SV304)
Odkaz na píseň: 
Radujte se, bratři (SV284)
Odkaz na píseň: 
Prosba (Přijď již) (SV278)
Odkaz na píseň: 
Závěr (SV489)
Odkaz na píseň: 
Jeden Pán, jedna víra (EZ678)
Odkaz na píseň: 
Slunce pravdy, milosti (EZ420)

Lydie otevírá svůj dům

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Skutky 16,11–15
Biblický oddíl: 
Skutky 16,40
Datum přípravy: 
Ne, 25/11/2018

Téma

Evangelium překonává a ničí bariéry

Cíl

  • Malé děti prožijí radost z toho, že mohou někoho obdarovat.
  • Starší děti uslyší, že víra odstraňuje překážky mezi lidmi.

Pro učitele

Biblický text: Sk 16,11–15.(16–39); Sk 16,40

Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (EZ631)
Odkaz na píseň: 
Jeden Pán, jedna víra (EZ678)
Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (SV387)

Až na sám konec země

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Skutky 27–28
Datum přípravy: 
Ne, 30/12/2018

Téma

Cestu evangelia nezastaví žádné překážky, Bůh zachraňuje a naplňuje své zaslíbení.

Cíl

  • Pomocí fantazijní cesty prožít s Pavlem ztroskotání a záchranu.
  • Slyšet autentický biblický text o závěru Pavlova života, přemýšlet o tom, zda evangelium došlo skutečně na sám konec země.
  • Přemýšlet o tom, co se dá dělat v ohrožení, jaké jednání přinese změnu.

Pro učitele

Biblický text: Sk 27–28

Odkaz na píseň: 
Jděte dál (SV114)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Před tebou (SV456)
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi (SV401)

Návrat na základnu

Původ materiálu: 
Alžběta Hatajová
Biblický oddíl: 
Skutky 21–26
Datum přípravy: 
Ne, 16/12/2018

Téma

můj život patří Pánu; o všem se nedá domluvit

Cíl

  • Děti si uvědomí, že i když se třeba cítí zrazeny okolím a kamarády, nikdy na nic nejsou samy — stále a ve všem je s nimi Pán Bůh. Všichni k Pánu Bohu patříme.
  • Je dobré si uvědomit (starší děti), že nám přivádí státní moc také mnoho pozitivního. Pavla zachrání velitel vojsk před jeho vlastním lidem. Není dobré na vše jen nadávat.

Pro učitele

Biblický text: Sk 21–26

Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (BTS22)
Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (SV261)
Odkaz na píseň: 
Jděte po všem světě (BTS86)

Evangelium ruší byznys

Původ materiálu: 
Alžběta Hatajová
Biblický oddíl: 
Skutky 19
Datum přípravy: 
Ne, 09/12/2018

Téma

Lidé jsou někdy velmi snadno manipulovatelní a strhnutelní na jednu či druhou stranu.

Cíl

Děti by si měly uvědomit, že je dobře mít nějakou zábavu, věci, které mě těší, které zrovna frčí. Ale nesmí se nám to stát modlou. Vždy je tu někdo důležitější, kdo by měl hrát prim. Totiž Pán Bůh.


Pro učitele

Biblický text: Sk 19,23–40

Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
Jděte po všem světě (BTS86)

O našich slavných prohrách

Původ materiálu: 
Alžběta Hatajová
Biblický oddíl: 
Skutky 17
Datum přípravy: 
Ne, 02/12/2018

Téma

Neznámý Bůh — známý díky Ježíši Kristu. Nepochopení, nepřijetí, ale také alespoň částečný úspěch

Cíl

Děti si uvědomí, jak těžké někdy je povídat lidem o Pánu Bohu a že i když s námi Pán Bůh je, nemusí se nám vždy dařit.


Pro učitele

Biblický text: Sk 17,16–34

Výkladové poznámky

Pro Pavla byly Athény podle jeho vlastního záznamu (1Te 3,1) jen průchozí stanicí na cestě do Korintu.

Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (SV201)
Odkaz na píseň: 
Jděte po všem světě (BTS86)

Ježíš zasahuje Saula i nás

Původ materiálu: 
Ludmila Míchalová Mikšíková
Biblický oddíl: 
Skutky 9,1–31
Datum přípravy: 
Ne, 04/11/2018

Téma

Ježíš zasahuje Saula (Pavla) a dává tak věci do pohybu. Ten, kdo je zasažen Ježíšem a jeho zvěstí evangelia, se může proměnit a změnit. Ježíš skrze konkrétní lidi zasahuje i nás.

Odkaz na pracovní list: 
12 Saulovo obrácení
Odkaz na pracovní list: 
11 Na cestě do Gazy
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Odkaz na píseň: 
Vzácný hosti, přijď (SV57)
Odkaz na píseň: 
Volný jsem (SV375)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)

Petře, neváhej a jdi!

Původ materiálu: 
Ludmila Míchalová Mikšíková
Biblický oddíl: 
Skutky 10
Datum přípravy: 
Ne, 28/10/2018

Téma

Ježíšovo evangelium jde dál, i mezi pohany. Boží působení a láska ve světě nemá hranice.

Odkaz na pracovní list: 
13 Petr naveden ke křtu pohana
Odkaz na pracovní list: 
08 Petr a Kornelius
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Jednou budem dál (SV120)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)

Filipe, pošli to dál

Původ materiálu: 
Ludmila Míchalová Mikšíková
Biblický oddíl: 
Skutky 8,26–40
Datum přípravy: 
Ne, 21/10/2018

Téma

Radostná zvěst o Ježíšově životě, smrti a vzkříšení (evangelium) se šíří dál. Křest jako odpověď víry.

Cíl

Děti si uvědomí a vyzkouší, co se může šířit dál. Dozví se o příběhu Filipa a etiopského dvořana. Poznají, že křest může být odpovědí naší víry na Boží pozvání. Mladší děti objeví symboliku vody a křtu. Starší děti si mohou uvědomit rozdílnost hlavních postav a uvědomit si, že i lidé na okraji patří do křesťanského společenství.

Odkaz na pracovní list: 
15/1 Amen - Křest etiopského dvořana
Odkaz na pracovní list: 
06 Křest etiopského dvořana
Odkaz na pracovní list: 
11 Na cestě do Gazy
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (EZ648)
Odkaz na píseň: 
Jděte po všem světě (BTS86)

Když ho miluješ…

Původ materiálu: 
Alexandra Jacobea
Biblický oddíl: 
Skutky 6–7
Datum přípravy: 
Ne, 14/10/2018

Téma

Rostoucí sbor přináší nutnost dělit odpovědnost mezi větší množství lidí, důležitá je ochota problémy řešit. Pozornost se posléze soustředí na jednoho z odpovědných, který dospěje ve svém vztahu ke Kristu tak daleko, že se jej nelze zříct, ani když jde o život.

Cíl

Vyprávět o problému v jeruzalémském sboru, pokusit se s dětmi mluvit o úkolech a odpovědnosti ve vlastním sboru. Se staršími tématizovat Štěpánovu vyznavačskou smrt, pokusit se uchopit ji skrze jeho vztah k Ježíši Kristu.

Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (SV261)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)
Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)
Odkaz na píseň: 
Světem běžím dál (SV315)
Syndikovat obsah