Předškolní

Koho v životě poslouchat a koho zase ne

Původ materiálu: 
Alexandra Jacobea
Biblický oddíl: 
Skutky 4,1–22
Biblický oddíl: 
Skutky 5,17–42
Datum přípravy: 
Ne, 07/10/2018

Téma

  • Moc Ježíše Krista působí a nelze o tom mlčet,
  • svobodu ke zvěstování nedává úřední povolení,
  • ale Boží pověření. Poslušnost Boha však může člověka dostat do těžké situace — není v ní sám,
  • Boží blízkost dodává odvahu a osvobozuje od strachu.

Cíl

Odkaz na pracovní list: 
07 Zastavit kázání
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (BTS36)
Odkaz na píseň: 
Jen ty, Pane můj (SV125)
Odkaz na píseň: 
Fíkový strom (SV160)
Odkaz na píseň: 
Když hynou stáda (SV155)
Odkaz na píseň: 
Pane, při nás bud´ (SV175)
Odkaz na píseň: 
Radostná (SV300)

Ne svou, ale Boží silou

Původ materiálu: 
Alexandra Jacobea
Biblický oddíl: 
Skutky 3,1–26
Datum přípravy: 
Ne, 30/09/2018

Téma

S Ježíšem příběh neskončil, jeho moc působí dál — skrze něj a v jeho jménu má církev usilovat o záchranu všeho, co je ochromeno a vyloučeno.

Odkaz na pracovní list: 
02 Uzdravení chromého
Odkaz na pracovní list: 
3. přikázání – Sk 3
Odkaz na pracovní list: 
04 Uzdravení chromého
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (EZ697)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (EZ648)
Odkaz na píseň: 
Volný jsem (SV375)
Odkaz na píseň: 
Nejsi sám svůj (SV157)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)

Co dělá církev církví

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Skutky 2,37–47
Biblický oddíl: 
Skutky 4,32–37
Datum přípravy: 
Ne, 23/09/2018

Téma

K čemu je nám dobrý ideál, vzor a svědectví první církve

Odkaz na pracovní list: 
05 Život první církve
Odkaz na píseň: 
Jak dobré a utěšené (SV422)
Odkaz na píseň: 
Spolu lámejme chléb (SV305)

Kde Duch Boží zavěje

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Skutky 2,1–13
Datum přípravy: 
Ne, 16/09/2018

Téma

Ježíšův příběh promlouvá skrze Ducha ke každému člověku a proměňuje všechno

Odkaz na pracovní list: 
03 Letniční kázání

Náhradník

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Skutky 1,13–26
Datum přípravy: 
Ne, 09/09/2018

Téma

Apoštolský náhradník Matěj se stává svědkem evangelia

Odkaz na pracovní list: 
02 Nejdřív svědkové příběhu
Odkaz na píseň: 
Prosba (Přijď již) (SV278)

Když je konec začátkem aneb The End or To be Continued?

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Skutky 1,1–14
Datum přípravy: 
Ne, 02/09/2018

Téma

Ježíšův příběh pokračuje

Cíl

Slavit bohoslužbu s celým sborem a ujistit se, že Ježíšův příběh pokračuje v apoštolech i v nás.

Odkaz na pracovní list: 
01 Nanebevstoupení
Odkaz na píseň: 
Jděte po všem světě (BTS86)
Odkaz na píseň: 
Veni Sancte Spiritus (SV470)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)

Herlíkovice - pobyt pro rodiče a prarodiče s malými dětmi 17. - 23. března 2018

Přijeďte s dětmi do Herlíkovic! V ten krásný čas života, kdy vaše děti ještě nejdou dál svou cestou… Biblická vyprávění pro malé i větší, předjaří na horách, hraní doma i venku. Pro dospělé: povídání, zastavení, změna.

Pobyt povede Lenka Ridzoňová, farářka v Praze Střešovicích. Více informací a přihláška zde.

Přiložený soubor: 

Ježíšovo nanebevstoupení

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
Lukáš 24,36–53
Datum přípravy: 
Ne, 24/06/2018

Téma

Když učedníci mluví o Ježíšovi, stojí uprostřed nich. Poznají ho podle ran na rukou a nohou. Z učedníků se stávají svědci. Loučení s Ježíšem je radostné, vede ke chvále Boha. Ježíš opouští své přátele, ale zároveň zůstává stále s nimi.

Cíl

  • Děti objevují, co znamená požehnání.
  • Děti prožívají, že je dobré se rozloučit.
  • Děti přemýšlí o významu nanebevstoupení.

Pro učitele

Biblický text: L 24,36–53

Odkaz na pracovní list: 
01 Nanebevstoupení
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi (SV401)
Odkaz na píseň: 
Dál, přece nejdete sami (SV39)
Odkaz na píseň: 
Někdo mně vede za ruku (SV210)
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Rok za rokem (SV286)
Odkaz na píseň: 
Vše, co má dýchání (BTS16)

Na cestě do Emauz

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
Lukáš 24,13–35
Datum přípravy: 
Ne, 17/06/2018

Téma

Ježíš je s námi i na našich cestách, v modlitbě, při Večeři Páně.

Ježíš je s námi, i když ho nevidíme a nepoznáváme.

Cíl

  • Děti uslyší, že Ježíš je s námi, nikdy nejsme sami. Jsme stále na cestě s Ježíšem.
  • Děti se snaží odpovědět na otázky: „Kde je vzkříšený Kristus v našem světě?“ a „Co nám brání Ježíše poznat?“

Pro učitele

Biblický text: L 24,13–35

Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi (SV401)
Odkaz na píseň: 
Dál, přece nejdete sami (SV39)
Odkaz na píseň: 
Někdo mně vede za ruku (SV210)

Ukřižování a odpuštění podle Lukáše

Původ materiálu: 
Juliana Rampich Hamariová
Biblický oddíl: 
Lukáš 23
Datum přípravy: 
Ne, 10/06/2018

Téma

Lukášův Ježíš je Bůh přinášející na svět spravedlnost Božího království, která je pro člověka překvapivá a překračující obvyklé hranice a normy.

Cíl

Pochopení Ježíšova pojetí odpuštění a spravedlnosti napříč lidskou společností na příběhu Velkého pátku.


Pro učitele

Biblický text: L 23

Syndikovat obsah