Na počtu nezáleží

Jonášův Žalm

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2007
 
V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl, z lůna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšels mě. (Jon 2,3)
Zcela určitě si v bibli přečtěte, co všechno ještě Jonáš říkal ve své modlitbě dál. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 2,3
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

Manželství ( soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2007, 8/2007, 7/2000
 
Rodina není institucí pro sex  Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 19,5–6
Biblický odkaz: 
Genesis 24
Biblický odkaz: 
Deuteronomium 22,28–29
Autor: 
Šiklová, Jiřina
Autor: 
Chmelík, Emanuel
Autor: 
Klinecký, Pavel
Autor: 
Erdinger, Miki
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Trapková, Ludmila
Autor: 
Keller, Jan
Autor: 
Fughum, Robert
Autor: 
Kratochvíl, Luboš
Autor: 
Plecháček, František
Autor: 
Klinecká, Milena
Autor: 
anonym
Rok vzniku: 
2007

kouřit? (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2007
 
Těžký život kuřáka (a bude ještě těžší)
 
Autor: 
Nešpor, Karel
Autor: 
Kratochvíl, Luboš
Autor: 
Knotek, Daniel
Autor: 
Široká, Alžběta
Autor: 
Groll, Tomáš
Autor: 
Keřkovský, Jan
Rok vzniku: 
2007

Modlitba z hlubin moře

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2007
  
Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci. I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu, svému Bohu. (Jon 2,1n) Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 2,1
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

my a zákony (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2007
Češi a právní normy
Autor: 
Kočnar, Pavel
Autor: 
Soběslavský, Jan
Autor: 
Popelář, Dan
Rok vzniku: 
2007

Bouře na moři

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2007
  
I uvrhl Hospodin na moře veliký vítr a na moři se rozpoutala veliká bouře. Lodi hrozilo ztroskotání. (Jon 1,4)
Doporučení: Otevřete bibli a dočtěte si 1. kapitolu až do konce. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 1,4
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

Nahota (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2007
Do naha.aha?  
Žádní falešní sobi Číst dál »
Biblický odkaz: 
1 Korintským 12
Biblický odkaz: 
Genesis 2,25
Biblický odkaz: 
Genesis 3
Biblický odkaz: 
Marek 14,51
Autor: 
Zbytový, Jan
Autor: 
Titěra, Samuel
Autor: 
Škeříková, Irena
Autor: 
Keřkovský, Jan
Rok vzniku: 
2007

Pryč od Hospodina

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2007
Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše, pryč od Hospodina. (Jon 1,3) Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 1,3
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

Stalo se slovo Hospodinovo

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2007
Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu: „Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář.“ (Jon 1,1n) Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 1,1
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

Alkohol (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2007
Stačí začít po třicítce
Biblický odkaz: 
Žalmy 104,15
Biblický odkaz: 
Izajáš 5,11
Biblický odkaz: 
Efezským 5,18
Biblický odkaz: 
Lukáš 10,34
Biblický odkaz: 
1 Timoteovi 5,23
Biblický odkaz: 
Genesis 9,18
Biblický odkaz: 
2 Samuelova 11
Biblický odkaz: 
Jan 2,1–178
Autor: 
Susa, Zdeněk
Autor: 
Drápalová, Eva
Autor: 
Keřkovský, Jan
Rok vzniku: 
2007
Syndikovat obsah