Na počtu nezáleží

Vzdělávání (soubor textů)

Otištěno z Časopisu Bratrstvo 5/2006
Víra a vzdělání Číst dál »
Autor: 
Susa, Zdeněk
Autor: 
Svobodová, Alice
Autor: 
Kratochvílová, Anna
Rok vzniku: 
2006

Životní úroveň (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2006, 10/2000
 
Na dno to jde snadno
Oldřichu Villnerovi je jen 27 let, zažil toho ale víc než dost. Přečtěte si sami, jak se z pracovitého studenta průmyslovky stal úspěšný podnikatel a pak bezdomovec, kterého jsme potkali ve výdejním centru Nového Prostoru v Řeznické ulici v Praze. Právě si tam kupoval nové časopisy.
Číst dál »
Autor: 
Ferjenčiková, Olga
Autor: 
Kohák, Erazim
Autor: 
Trusina, Tomáš
Autor: 
Balcar, Martin
Rok vzniku: 
2006

Bohatý mládenec

Otiskuto z časopisu Bratrstvo 6/2006
Bohatý mládenec se vydal za Ježíšem, aby od něj získal radu. Jakou má mládenec o Ježíši představu? Co od něj čeká? A co je vůbec bohatec zač? Mohl mít pravděpodobně všechno, nač si vzpomněl. Přesto měl pocit, že mu něco schází, měl pocit nějakého nedostatku. Ví snad o něčem, co by rád získal, co však nelze koupit? Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 10,17–22
Autor: 
Ondrová, Magdalena
Rok vzniku: 
2006

Zacheus

Autor: 
Sedláčková, Marta
Rok vzniku: 
2006

Ježíšův Křest

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2006
Autor: 
Kupka, Jan
Rok vzniku: 
2006

Na mindráky je Jaebes

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2007
Biblický odkaz: 
1 Paralipomenon 4,9–10
Autor: 
Klas, Jan
Rok vzniku: 
1997

Kdo jsi, Jidáši?

Otištěno v časopise Bratrstvo 3/2006.
Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil třicet stříbrných velekněžím a starším a řekl: „Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!“ Ale oni odpověděli: „Co je nám po tom? To je tvoje věc!“ A on odhodil ty peníze v chrámě a utekl; šel a oběsil se. Mt 27,3-5 Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 27,3–5
Biblický odkaz: 
Jan 6,60–71
Biblický odkaz: 
Marek 14,10–11
Biblický odkaz: 
Jan 13,1–20
Biblický odkaz: 
Skutky 1,16–20
Autor: 
Halamová, Markéta
Rok vzniku: 
2006

Hra na hovnivály

Pomůcky: 2 mety, pro každou skupinu (nebo 1 meta, když je málo dětí), papírový nebo plastový kelímek, pingpongový míček (hliněná kulička), tenký provázek
 
Autor: 
Aleš Kaplan, Michal Bartůněk, Jan Neuman: Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti a pod střechou (Portál 2010)

Ustanovení Večeře Páně

Otištěno v evangelickém časopise pro mládeže 1/2008 jako vyjímatelná příloha.
 
Pomůcky: zpěvník, bible, papíry, fixy, nůžky, velký arch papíru
Postup:
1. rozdělte se do 4 skupin, každá skupina si vezme jeden z následujících textů: Mk 14,22-26, Mt 26,26-29, Lk 22,15-20, 1K 11,23-26

2. odpovídejte na otázky: Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 14,20–26
Biblický odkaz: 
Matouš 26,26–29
Biblický odkaz: 
Lukáš 22,15–20
Biblický odkaz: 
1 Korintským 11,23–26
Autor: 
Gallus, Petr
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Rok vzniku: 
2008

Životní úroveň (soubor textů)

Tomáš Trusina, Víra a požehnaná úroveň života
  Jak se máte? Děkuji, dobře, nestěžuji si. Za mých mladých let mi zněla
tahle odpověď jako pochlebovačská fráze (stěžovatele tehdy vrchnost ráda
vyhodnocovala jako škůdce společnosti). Dneska si všímám, že k odpovědi
"dobře, nestěžuji si" je občas potřeba jisté odvahy. Čím víc se otevírá
Číst dál »
Autor: 
Trusina, Tomáš
Rok vzniku: 
2006
Syndikovat obsah