Na počtu nezáleží

Ester

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2008
  
Est 1 Číst dál »
Biblický odkaz: 
Ester 1
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Rok vzniku: 
2008

Který starozákoní karrakter se mi nejlépe líbí a proč... symfonický orchestr...

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2008
 
Který starozákoní karrakter se mi lejlépe líbí a proč
Může se číst z Ep. k Židům, 11. kap. část, která se nejlépe hodí.

Dlužno pamatovati, že mládež v tomto věku je idealistická, že přímo zbožňuje hrdinné karraktery, protože sama sní o velikých hrdinných činech. Proto studie šlechetných povah najde vždy zájem a ohlas.

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Židům 11
Biblický odkaz: 
Matouš 6,33
Přiložený soubor: 
Autor: 
V., V.
Autor: 
Mazur, Roman
Rok vzniku: 
2008

Smíření (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2008
Smířření nebo bomby. A nic mezi tím
Biblický odkaz: 
Exodus 12
Biblický odkaz: 
Leviticus 16,21
Biblický odkaz: 
1 Janova 4,10–11
Biblický odkaz: 
Efezským 2,14
Autor: 
Kratochvíl, Luboš
Autor: 
Jun, Pavel
Autor: 
Susa, Zdeněk
Autor: 
Skácel, Jan
Rok vzniku: 
2008

Dvojpřikázání lásky

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2008
Rt 4, 14-22 Číst dál »
Biblický odkaz: 
Rút 4,14–22
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Rok vzniku: 
2008

Modlitba... Pavučina... Naučení nepatrných věcí všedního života... Kříž, květina, obrazec...Boží obraz

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2008
Modlitba
  
Žalm 86, 1—17.

I. Pokyny pro vůdce (v hlavních rysech).

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Žalmy 86,1–17
Biblický odkaz: 
Efezským 4,1–16
Biblický odkaz: 
Efezským 0
Přiložený soubor: 
Autor: 
Vakliš, J.
Autor: 
V.,V.
Autor: 
Šourek, Michael
Rok vzniku: 
2008

Odpuštění (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2008
Odpuštění
  
Žil jsem klidným životem spořádaného farského dítěte. (I když…) Ale to se měnívalo – o prázdninách. To jsme jezdívali k babičce na samotu do lesů, kde žili také tři bratranci. A s nimi se užilo tolik dobrodružství! Číst dál »
Autor: 
Jun, Pavel
Autor: 
Pivoňka, Bohdan
Autor: 
Vavřincova, Kristina
Rok vzniku: 
2008

I vzal Boaz Rút

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2008
Čtení:Rt 4,1-13 Číst dál »
Biblický odkaz: 
Rút 4,1–13
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Rok vzniku: 
2008

Dobré šafaření schopnostmi, jměním, službou... Štít víry, stůj pevně... Bůh je jako... Napiš to...

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2008
Dobré šafaření schopnostmi, jmením, službou
  
Mt. 25, 14—30; I. Pt. 4, 10.
Úvod pro vůdce: Každého dne takřka setkáváme se nebo čteme v novinách o případech nepoctivosti, kde někdo, požívající plné důvěry mnoha lidí této zneužil ku prospěchářství vlastnímu. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 25,14–30
Biblický odkaz: 
1 Petrova 4,10
Biblický odkaz: 
1 Janova 4,7–21
Přiložený soubor: 
Rok vzniku: 
2008

Smlouva (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2008
Smlouva
Syndrom potopy (a proč ten pláč?)
V noci se někdy probouzím, jsem zpocený a třesu se hrůzou. A musím se bránit pláči.
Teolog ve mně mi říká: „syndrom potopy“.

Proč ta hrůza?

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Genesis 9,8–17
Autor: 
Jun, Pavel
Autor: 
Jeřábek, Martin
Autor: 
Junová, Miriam
Autor: 
Čapek, Karel
Rok vzniku: 
2008

Hebrejská Rút

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2008
  
Čtení: Rt 3,1-12
Tak ještě jednou ta podivnost. Rút vlezla Bóazovi do postele. A na nás je pochopit dvě věci. Na jedné straně nouzi Rút a na straně druhé meze, které nepřekročí. A odtud pak najít vlastní hranice pro to, kdy je možno použít nějaké takové "prapodivné" řešení a co už opravdu ne. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Rút 3,2–12
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Rok vzniku: 
2008
Syndikovat obsah