Na počtu nezáleží

S Rút do Betléma

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2008
Biblický odkaz: 
Rút 1,1–19
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Rok vzniku: 
2008

Virtuální realita (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2007, 1/2010
Virtuální nebo skutečné?
  
První vlna internetové revoluce: anonymní prostředí Číst dál »
Autor: 
Osuský, Michal
Autor: 
Federková, Marta
Autor: 
Richterová, Olcha
Autor: 
EmDr. Prof. PhD. CHmelík, Emanuel
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Matějová, Noemi
Autor: 
Medková, Marie
Autor: 
Havlová, Hana
Rok vzniku: 
2007

Mnohem více otázek

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2007
  
„A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka?“ (Jon 4,11)
Určitě si přečtěte závěr kapitoly od 6. verše, nebo raději celou. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 4,11
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

Image (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2007
 
Prostě nechat rozsvíceno
Biblický odkaz: 
Genesis 1
Biblický odkaz: 
Matouš 6
Biblický odkaz: 
1 Korintským 6,19
Biblický odkaz: 
Matouš 7
Autor: 
Ryšavý, Ivan
Autor: 
Mamula, Bohdan
Autor: 
Bartošek, Josef
Autor: 
Keřkovský, Jan
Rok vzniku: 
2007

Naštvaný prorok

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2007
Biblický odkaz: 
Jonáš 4,1–5
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

Boží nečinnost

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2007
  
Vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. ... „Kdo ví, možná že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme.“ I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. - A neučinil tak. (Jon 3,5b.9n) Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 3,5
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

I uvěřili můžové ninivští

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2007
Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: „Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno.“ I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. (Jon 3,4n) Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 3,4
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

Vulgarita, Nadávky (soubor texrů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2007
Sprostě bez vulgarit
  
Stalo se vám něco nepříjemného a nevíte, jak vyjádřit svou zlost? Číst dál »
Autor: 
Ferjenčikova, Olcha
Autor: 
Titěra, Samuel
Autor: 
Werich, Jan
Autor: 
Eisner, Pavel
Rok vzniku: 
2007

Smrt (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2007, 2/2011
Smrt za trest a z milosti.
Být, či nebýt? Geniální dramatik William Shakespeare hodil na papír zřejmě nejtěžší otázku na světě. Pro křesťany má zákon, tedy alespoň ten Starý, zdánlivě jednoduchou odpověď: "Nezabiješ!" Zní to tak jasně, jenže to pokušení zasáhnout...

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Soudců 9
Biblický odkaz: 
1 Samuelova 31
Biblický odkaz: 
Jonáš 4
Biblický odkaz: 
Filipským 1
Autor: 
Kratochvíl, Luboš
Autor: 
Špinka, Štěpán
Autor: 
Špinková, Martina
Autor: 
Dahňová, Adéla
Autor: 
Breman, Berend
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Antoine de Saint- Exupéry
Autor: 
Schmarczová, Šárka
Autor: 
Bedáň, Pavel
Autor: 
Vítek, Jaroslav
Autor: 
Hrouda, Vojtěch
Rok vzniku: 
2007

Druhý pokus

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2007
  
I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé: „Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem; muselo se jím procházet tři dny. (Jon 3,1-3) Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 3,1–3
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007
Syndikovat obsah