Na počtu nezáleží

Bible okem malířů... Ideál a realita... Jedna věta... Křestanské profily

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2008
Bible okem malířů
Některá témata naší víry jsou častým námětem výtvarného umění. Zvlášť největší svátky – Vánoce a Velikonoce – jsou ztvárněny na tisíc způsobů. Je to šance pojmout biblický program trochu jinak a objevit, že „notoricky známe“ příběhy nejsou zase až tak jasné, jak se nám možná zdá: Číst dál »
Autor: 
Šourek, Michael
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2008

Deprese, otevřenost (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2008
Deprese není jen nějaká depka
Autor: 
Macák, Libor
Autor: 
Lobel, Arnold
Autor: 
Zařechtal, Miki
Rok vzniku: 
2008

Náboženství a život... O hřivnách

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2008
 
Náboženství a život
MT 5, 13 - 16, 42-48
MT 7, 21- 23
Úvodní proslov vůdce:
Náboženstvím nazývali lidé vždy poměr
člověka k Bohu. To předpokládá správné
chápání Boha. Má-li člověk nízký, smyslný,
nebo vůbec nepravý pojem o Bohu – pak Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,13–16
Biblický odkaz: 
Matouš 5,42–48
Biblický odkaz: 
Matouš 7,21–23
Biblický odkaz: 
Matouš 25,14–30
Přiložený soubor: 
Autor: 
Balcar, David
Autor: 
Neuveden
Rok vzniku: 
2008

Boaz podpoří Rút

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2008

Pohanka, která přišla s židovskou tchýní s tím, že lid její tchýně bude i jejím lidem a Bůh její tchýně bude i jejím Bohem. Zatím vidí, že Mojžíšovy zákony pohostinství se v Betlémě dodržují. Rút poklidně paběrkuje. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Rút 2,5–17
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Rok vzniku: 
2008

Úloha Velikonoční? Vítězství nesmtelného života. Co ukřižovat a co vzkřísit k novému životu

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2008
 
   Úloha Velikonoční? Vítěztví nesmrtelného života.
Vybráno z ročníku 1924, kdy v Bratrstvu vycházely přílohy pro práci s mládeží (Příloha biblických studií ve sdruženích Č.B.M.E.).

Mk 16 (srovnej: Mt 28, 1, Lk 24,1)

Úvod pro vůdce:
Úkolem studie jest:

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 16
Přiložený soubor: 
Autor: 
Keller, Filip
Rok vzniku: 
2008

Hospodin je Pánem všech lidí

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2008
  
Čtení Rt 2, 1-4 Číst dál »
Biblický odkaz: 
Rút 2,1–4
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Rok vzniku: 
2008

Blahoslavenství, Úspěch

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2008
 
Blahoslavenství
Pomůcky:
– pracovní list s textem blahoslavenství
(vyrobíte následovně: vytiskněte na
papír formátu A4 text z Mt 5, 3-11 tak,
aby byl pouze v levé půlce papíru, pravá
půlka bude prázdná)
– 1 list papíru A3
– fix/pero pro každého účastníka, svíčka,
Bible
Postup: Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,3–11
Přiložený soubor: 
Autor: 
Pešout, Lukáš
Rok vzniku: 
2008

Blahoslavenství, Úspěch

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2008
Blahoslavenství
Pomůcky:
– pracovní list s textem blahoslavenství (vyrobíte následovně: vytiskněte na papír formátu A4 text z Mt 5, 3-11 tak, aby byl pouze v levé půlce papíru, pravá
půlka bude prázdná)
– 1 list papíru A3
– fix/pero pro každého účastníka, svíčka,
– Bible
Postup:
– rozdejte účastníkům pracovní listy
1. ÚVOD: Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,3–11
Přiložený soubor: 
Autor: 
Pešout, Lukáš
Autor: 
J.V.
Rok vzniku: 
2008

Adam (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2008
 
Rozespalý Adam
  
1. Adam – člověk bez žebra…
1.kapitola lidského života – ještě rozespalý Adam
Genesis 2:7 I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Genesis 2,7–21
Biblický odkaz: 
Genesis 4,19–24
Autor: 
Jun, Pavel
Autor: 
Rabiňáková, Dana
Autor: 
Soudná, Kateřina
Rok vzniku: 
2008

Est 1, 10-12

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2008
  
Est 1, 10-12
V tuto chvíli vidíme slavného panovníka obklopeného zástupem nohsledů a pochlebovačů, kteří mu neopomenou neustále připomínat, že on je tu ten nejdůležitější a bez jeho svolení nesmí nikdo nic a jeho příkazy jsou zákonem celé země. A dlužno také dodat, že panovníka vidíme silně přiopilého. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Ester 1,10–12
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Rok vzniku: 
2008
Syndikovat obsah