Na počtu nezáleží

Zlaté pravidlo moudrosti

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2009
  
Est 2,1- 8 Číst dál »
Biblický odkaz: 
Ester 2,1–8
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Rok vzniku: 
2009

Světlo - Noemova obět... Podobentství o milosrdném Samařanu

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2009
Gen 8,20-22
Co vidíte na obrázku?
Muž leží na zemi. Beránci. Někdo kouká
z okraje obrázku.
Barvy jen černá a bílá. Světlo a tma. Co
kdybychom začali tím? Kde je nejvíc
světla , kde je nejvíc tmy ? Dole,
na zemi, ten muž je černý taky… světlo
je zase v takovém kruhu kolem beránků.
Pak je na mužově tváři, na jeho rukách, Číst dál »
Biblický odkaz: 
Lukáš 10,33
Biblický odkaz: 
Genesis 8,20–22
Přiložený soubor: 
Rok vzniku: 
2009

Bezbožné intermezzo

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2009
  
První kapitola příběhu je za námi. Je to příběh z Bible a tak se můžeme ptát, kde je v celé té situaci Bůh. V Bibli čteme příběhy vysvoboditelů Božího lidu, kteří na královských dvorech zasahovali ve prospěch svých souvěrců. Napořád ale také čteme, jak Bůh do jejich života zasahoval. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Ester 0
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Rok vzniku: 
2009

Stvoření člověka ... překvapení...

Stvoření člověka
Rozdejte nakopírované obrazy M.Chagalla a ptejte se:
a. Co je na obrazu? Může se ozývat: Slunce, dva lidé. Jeden spí, nebo je mrtvý, nebo zraněný, druhý ho nese. Mrtvý nebude, ten, kdo ho nese, se netváří provinile, nebo smutně. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Genesis 2,7
Autor: 
Jun, Pavel
Autor: 
V.V.
Rok vzniku: 
2009

Mládež (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2009
Léta malin nezralích skončila
  
Když potkávám v kostele starší lidi, říkám si někdy, jaké to bylo dřív – jak asi vypadala jejich mládež? Kolik se jich scházelo? Podnikali spolu také další akce? Připravovali si program sami? A byli také na faráře tak drzí jako jsme my dnes? Číst dál »
Autor: 
Junová, Miriam
Autor: 
Plekker, Lada
Autor: 
Richterová, Olcha
Autor: 
Groll, Pavel
Autor: 
Mazur, Roman
Autor: 
Mosetcký, Aleš
Rok vzniku: 
2009

Neposlušná malželka

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2009

Biblický odkaz: 
Ester 1,10–19
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Rok vzniku: 
2009

Otázky a odpovědi (Jk1,1-4), Vděčnost

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2008
   Jk1,1-4
Metoda použitá při přípravě tohoto biblického programu je dobře použitelná pro studium mnohých biblických textů, především novozákonních. Lze ji použít i při cyklu biblických programů na delší souvislé biblické texty. Číst dál »
Biblický odkaz: 
List Jakubův 1,1–4
Biblický odkaz: 
Žalmy 145,1–21
Přiložený soubor: 
Autor: 
Mazur, Roman
Autor: 
J.V.
Rok vzniku: 
2008

Zjevení

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2008

Malý happy end – obnovená rezonance
Když vezmete dvě kytary – na jednu zahrajete tón, tak druhá se zachvěje, zachytí ten tón a vrátí ho. Tomu se říká rezonance. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Filipským 3,12
Autor: 
Jun, Pavel
Autor: 
Pokorný, Petr
Rok vzniku: 
2008

Nehleď na víno, králi

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2008
  
V tuto chvíli vidíme slavného panovníka obklopeného zástupem nohsledů a pochlebovačů, kteří mu neopomenou neustále připomínat, že on je tu ten nejdůležitější a bez jeho svolení nesmí nikdo nic a jeho příkazy jsou zákonem celé země. A dlužno také dodat, že panovníka vidíme silně přiopilého. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Ester 1,10–22
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Rok vzniku: 
2008

Společenství (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2008
Spolek trvalejší než republika, díky Bohu
Už mezi námi není tolik lidí, kteří by v živé mysli uchovávali vzpomínky na vznik Československa. Když si vezmete, že si pamatujete střípky z příhod v mateřské školce a nástup do první třídy, musí takovým dnes být kolem 96 let. Otázku kvality paměti tak požehnaně letitého člověka nechávám stranou. Číst dál »
Autor: 
Kratochvíl, Luboš
Autor: 
Jun, Pavel
Autor: 
Balcar, Martin
Autor: 
Richterová, Olcha
Rok vzniku: 
2008
Syndikovat obsah