Na počtu nezáleží

city (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2010
Tancuj, křič a prozpěvuj
Biblický odkaz: 
Žalmy 150
Biblický odkaz: 
Exodus 15,20
Biblický odkaz: 
1 Samuelova 18,6
Biblický odkaz: 
Jeremjáš 31,4
Biblický odkaz: 
Jeremjáš 21,12
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Autor: 
Grombiřík, Martin
Autor: 
Teco, Leonardo
Odkaz na píseň: 
Nedělní chvalozpěv (SV373)
Odkaz na píseň: 
Veselý chvalozpěv (SV161)
Rok vzniku: 
2010

Uzdravení jako metafora odpuštění

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2010
  
Mk 1,21-28

Když slyšeli návštěvníci synagogy Ježíše, užasli nad jeho učením, protože ”učil jako ten, kdo má moc a ne jako zákoníci”. Ježíšova slova na rozdíl od mluvení zákoníků působila, byla přesvědčivá. Kdy řeč něco působí a kdy je naopak zcela bezmocná?

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 1,21–28
Autor: 
Ondrová, Magdalena
Rok vzniku: 
2010

Odložit uspokojení? ... Stát se hrdinou?

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2010
ODLOŽIT USPOKOJENÍ?
  
Odložit uspokojení? Zapřít sám sebe? – Jen to ne! Anebo přece?

Pomůcky: list pro vedoucího, pracovní listy, Bible, psací potřeby.
Časová náročnost: 1-1,5 hodiny

Úvod:

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 16,24–26
Přiložený soubor: 
Autor: 
Chroustová, Hana
Rok vzniku: 
2010

sexuální intimita (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2010
  
Vážení a milé, Číst dál »
Biblický odkaz: 
Genesis 1,27
Biblický odkaz: 
Leviticus 20,10
Biblický odkaz: 
Exodus 22,15
Biblický odkaz: 
Lukáš 24,29
Autor: 
Klimeš, Jiří
Autor: 
Mazur, Roman
Autor: 
Turecká, Jana
Autor: 
Hora, Josef
Autor: 
Macek, Ondřej
Autor: 
Halama, Jindřich
Rok vzniku: 
2010

Láska je oheň Hospodinův

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2010
Biblický odkaz: 
Píseň písní 8,1–14
Autor: 
Matějovský, Tomáš
Rok vzniku: 
2010

Člověk je tvor, který hledá smysl... Obrácení Saulovo

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2010
 
ČLOVĚK JE TVOR, KTERÝ HLEDÁ SMYSL
  
Člověk je tvor, který hledá smysl

Úvod do tématu

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Skutky 7,58–8,3
Biblický odkaz: 
Skutky 9,1–20
Přiložený soubor: 
Autor: 
Vymětal, Mikuláš
Rok vzniku: 
2010

volit? - politika (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2010
Nás, římské občany,
  
Autor, jinak evangelický farář, byl v letech 2000-2006 senátorem. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Skutky 16,37
Biblický odkaz: 
Římanům 13
Biblický odkaz: 
Skutky 25,11
Autor: 
Bárta, Zdeněk
Autor: 
Hubená, Ester
Autor: 
Drulák, Petr
Rok vzniku: 
2010

Dívka pokoje a míru

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2010
Biblický odkaz: 
Píseň písní 7
Autor: 
Matějovský, Tomáš
Rok vzniku: 
2010

Můžeš změnit svět... já ...Můžeš změnit svět... Vstup do světa

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2010
Můžeš změnit svět... Já
    
List pro vedoucího
Pomůcky: pracovní listy; vícebarevné psací potřeby; Bible (Lk 19,1-10)
Časová náročnost: 1 hodina

Uvedení do tématu: Otázka: Kde bys začal, kdyby ti někdo dal za úkol změnit svět? (o otázce lze chvíli mluvit, ale může být jen řečnická)

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Lukáš 19,1–10
Přiložený soubor: 
Autor: 
Medková, Marie
Rok vzniku: 
2010

Farář a sbor, mládež (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2010
Brýle pokory
Autor: 
Sedláčková, Marta
Autor: 
Bláha, Pavel
Autor: 
členka mládeže
Rok vzniku: 
2010
Syndikovat obsah