Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
1 Dál přece nejdeme sami Lukáš 24,13–36 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
2 Na počátku mluvil Bůh Genesis 1,1–2,3 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
3 Stvoření člověka
Genesis 2,4–25
Genesis 1,26–27
Koloským 1,15
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
4 Pád člověka Genesis 3,1–24 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
5 Kain a Ábel Genesis 4,1–16 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
6 Potopa Genesis 6,5–8,22 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
7 Stavba bábelské věže
Genesis 11,1–9
Skutky 2
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
8 Víra podle Abrahama Genesis 12,1–7 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
9 Abram a Lot
Genesis 13,1–14,24
Genesis 12,10–20
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
10 Zaslíbení a narození syna
Genesis 15,1–6
Genesis 16,1–16
Genesis 17,1–16
Genesis 18,1–15
Genesis 21,1–7
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
11 Přece bys to neudělal! Genesis 18,16–33 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
12 Darovaná budoucnost Genesis 22 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
13 Rebeka, žena pro Izáka Genesis 24,1–67 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
14 Izák hledá své místo pro život Genesis 26,12–25 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
15 Jákob usiluje získat požehnání
Genesis 25,19–34
Genesis 27,1–45
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
16 Jákob na útěku
Genesis 28,10–15
Genesis 28,1–22
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
17 Jákob u Lábana
Genesis 29–30
Genesis 31,1–18
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
18 Jákobův návrat Genesis 32–33 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
19 Josef a rodina Genesis 37 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
20 Josef jako superhrdina Genesis 39–41 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
21 Josef a odpuštění Genesis 42–45 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
22 Otroctví Izraele a narození Mojžíše Exodus 1,7–2,10 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
23 Mojžíš na Orébu Exodus 2,11–4,16 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
24 Mojžíš a Áron vyjednávají s faraonem
Exodus 4,29–11,5
Exodus 5,1–6,1
Exodus 8,12–15
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
25 Hod beránka a vyvedení z Egypta
Exodus 1,11
Exodus 12,1–36
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
26 Přechod Rudého moře Exodus 14–15 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
27 Na cestě pouští Exodus 16,1–17,7 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
28 Dar Zákona na Sínaji
Exodus 19,1–25
Exodus 20,1–17
Deuteronomium 5,6–21
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
29 Modlářství lidu
Exodus 32
Exodus 20,3–6
Deuteronomium 9,7–21
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
30 Tvůrčí síla slitování
Exodus 33
Exodus 34,1–11
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
31 Vyslání a návrat zvědů Numeri 13–14 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
32 Bileám a Balák
Numeri 22,1–36
Numeri 23,11–13
Numeri 23,25–27
Numeri 23,10–19
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
33 Mojžíšova písnička o Boží cestě naším světem
Deuteronomium 30,15–20
Deuteronomium 31,1–8
Deuteronomium 31,14–21
Deuteronomium 32
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
34 Zvědové a Rachab Jozue 2 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
35 Znovu suchou nohou… přechod Jordánu Jozue 3–4 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
36 Jericho Jozue 6 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
37 Smlouva s Gibeoňany Jozue 9 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
38 Já a dům můj budeme sloužit Hospodinu
Jozue 14
Jozue 20
Jozue 23–24
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
39 Počátek doby soudců
Soudců 2,6–18
Soudců 4,1–24
Soudců 5,1–15
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
40 Gedeon Soudců 6–7 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
41 Samson — aneb jak si někdo může poplést sílu svou a sílu Boží Soudců 13–16 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
42 Rút a Noemi — Být cizincem, být přítelem Rút 1 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
43 Zastánce pro Rút a Noemi Rút 2–4 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)