Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
1 Dál přece nejdeme sami Lukáš 24,13–36 Dál přece nejdeme sami
2 Na počátku mluvil Bůh Genesis 1,1–2,3 Dál přece nejdeme sami
3 Stvoření člověka
Genesis 2,4–25
Genesis 1,26–27
Koloským 1,15
Dál přece nejdeme sami
4 Pád člověka Genesis 3,1–24 Dál přece nejdeme sami
5 Kain a Ábel Genesis 4,1–16 Dál přece nejdeme sami
6 Potopa Genesis 6,5–8,22 Dál přece nejdeme sami
7 Stavba bábelské věže
Genesis 11,1–9
Skutky 2
Dál přece nejdeme sami
8 Víra podle Abrahama Genesis 12,1–7 Dál přece nejdeme sami
9 Abram a Lot
Genesis 13,1–14,24
Genesis 12,10–20
Dál přece nejdeme sami
10 Zaslíbení a narození syna
Genesis 15,1–6
Genesis 16,1–16
Genesis 17,1–16
Genesis 18,1–15
Genesis 21,1–7
Dál přece nejdeme sami
11 Přece bys to neudělal! Genesis 18,16–33 Dál přece nejdeme sami
12 Darovaná budoucnost Genesis 22 Dál přece nejdeme sami
13 Rebeka, žena pro Izáka Genesis 24,1–67 Dál přece nejdeme sami
14 Izák hledá své místo pro život Genesis 26,12–25 Dál přece nejdeme sami
15 Jákob usiluje získat požehnání
Genesis 25,19–34
Genesis 27,1–45
Dál přece nejdeme sami
16 Jákob na útěku
Genesis 28,10–15
Genesis 28,1–22
Dál přece nejdeme sami
17 Jákob u Lábana
Genesis 29–30
Genesis 31,1–18
Dál přece nejdeme sami
18 Jákobův návrat Genesis 32–33 Dál přece nejdeme sami
19 Josef a rodina Genesis 37 Dál přece nejdeme sami
20 Josef jako superhrdina Genesis 39–41 Dál přece nejdeme sami
21 Josef a odpuštění Genesis 42–45 Dál přece nejdeme sami
22 Otroctví Izraele a narození Mojžíše Exodus 1,7–2,10 Dál přece nejdeme sami
23 Mojžíš na Orébu Exodus 2,11–4,16 Dál přece nejdeme sami
24 Mojžíš a Áron vyjednávají s faraonem
Exodus 4,29–11,5
Exodus 5,1–6,1
Exodus 8,12–15
Dál přece nejdeme sami
25 Hod beránka a vyvedení z Egypta
Exodus 1,11
Exodus 12,1–36
Dál přece nejdeme sami
26 Přechod Rudého moře Exodus 14–15 Dál přece nejdeme sami
27 Na cestě pouští Exodus 16,1–17,7 Dál přece nejdeme sami
28 Dar Zákona na Sínaji
Exodus 19,1–25
Exodus 20,1–17
Deuteronomium 5,6–21
Dál přece nejdeme sami
29 Modlářství lidu
Exodus 32
Exodus 20,3–6
Deuteronomium 9,7–21
Dál přece nejdeme sami
30 Tvůrčí síla slitování
Exodus 33
Exodus 34,1–11
Dál přece nejdeme sami
31 Vyslání a návrat zvědů Numeri 13–14 Dál přece nejdeme sami
32 Bileám a Balák
Numeri 22,1–36
Numeri 23,11–13
Numeri 23,25–27
Numeri 23,10–19
Dál přece nejdeme sami
33 Mojžíšova písnička o Boží cestě naším světem
Deuteronomium 30,15–20
Deuteronomium 31,1–8
Deuteronomium 31,14–21
Deuteronomium 32
Dál přece nejdeme sami
34 Zvědové a Rachab Jozue 2 Dál přece nejdeme sami
35 Znovu suchou nohou… přechod Jordánu Jozue 3–4 Dál přece nejdeme sami
36 Jericho Jozue 6 Dál přece nejdeme sami
37 Smlouva s Gibeoňany Jozue 9 Dál přece nejdeme sami
38 Já a dům můj budeme sloužit Hospodinu
Jozue 14
Jozue 20
Jozue 23–24
Dál přece nejdeme sami
39 Počátek doby soudců
Soudců 2,6–18
Soudců 4,1–24
Soudců 5,1–15
Dál přece nejdeme sami
40 Gedeon Soudců 6–7 Dál přece nejdeme sami
41 Samson — aneb jak si někdo může poplést sílu svou a sílu Boží Soudců 13–16 Dál přece nejdeme sami
42 Rút a Noemi — Být cizincem, být přítelem Rút 1 Dál přece nejdeme sami
43 Zastánce pro Rút a Noemi Rút 2–4 Dál přece nejdeme sami