Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
1 Nový začátek se Samuelem 1 Samuelova 1 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
2 Samuel slyší 1 Samuelova 2,12–3,21 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
3 Izrael ztrácí truhlu smlouvy 1 Samuelova 4,1–6,16 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
4 Pamatujme, Bůh nám pomohl (Eben Ezer — kámen pomoci) 1 Samuelova 7 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
5 O prvním království a prvním králi
1 Samuelova 8
1 Samuelova 10,17–27
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
6 Saul králem 1 Samuelova 11 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
7 Proč a jak Saulovo kralování skončilo
1 Samuelova 13
1 Samuelova 15
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
8 Nový král 1 Samuelova 16 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
9 Lidi na lidi jsou jako saně? 1 Samuelova 17 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
10 Hospodin je s tebou – a co na to já? 1 Samuelova 18,1–20,42 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
11 Boží bojovník David
1 Samuelova 22,1–5
1 Samuelova 24
1 Samuelova 26
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
12 David? Nábal? Abígajil! 1 Samuelova 25,1–42 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
13 Davidova vina a pokání
2 Samuelova 11
2 Samuelova 12,1–25
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
14 Smutný vítěz David 2 Samuelova 15,1–19,44 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
15 Šalomounova prosba „Moudrost mi, Pane, dávej“ 1 Královská 2,1–3,46 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
16 Stavba a posvěcení chrámu
1 Královská 6,11–13
1 Královská 8,10–61
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
17 Království se rozděluje 1 Královská 11,11–13 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
18 Elijáš a vdova
1 Královská 16,29–34
1 Královská 17,1–24
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
19 Prorok Božího přátelství 1 Královská 18,1–46 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
20 Prorokovy deprese a Boží tichý hlas 1 Královská 19 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
21 Nábot a Achab
1 Královská 21–22
1 Královská 20
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
22 Nanebevzetí Elijáše a pověření Elíši 2 Královská 2,1–15 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
23 Elíša: vzkříšení mládenečka 2 Královská 4,8–37 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
24 Elíša zachraňuje od smrti v době hladu 2 Královská 4,38–44 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
25 Uzdravení Naamana Syrského
2 Královská 5,1–19
1 Královská 19,1–14
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
26 Přemožení Aramejců 2 Královská 6,8–23 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
27 Jonášův útěk a návrat Jonáš 1–4 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
28 Odéd: o milosrdných Samařanech 1 Paralipomenon 28,1–15 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
29 Chizkijáš: Důvěra proti chvástání 2 Královská 18–19 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
30 Obnova za časů krále Jóšijáše 2 Královská 22–23 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
31 Jeremjáš a konec Chrámu
Jeremjáš 18,1–12
Jeremjáš 7,1–15
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
32 Jeremjáš: uprostřed zkázy naděje
Jeremjáš 32
Jeremjáš 52,1–13
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
33 Otevřu vaše hroby
Ezechiel 37,1–14
Jan 20,19–23
Žalmy 85
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
34 Daniel a jeho přátelé
Daniel 1
Daniel 6
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
35 Judští mládenci v ohnivé peci Daniel 3,1–30 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
36 Vidění krále Belšasara Daniel 5,1–30 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
37 Rozhodnutí královny Ester Ester 4,1–17 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
38 Návrat ze zajetí a stavba chrámu
Ezdráš 1
Ezdráš 3–4
Ezdráš 6,15–22
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
39 Obnova Jeruzaléma
Nehemjáš 1–2
Nehemjáš 4,1–11
Nehemjáš 8,1–3
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
40 Zaslíbení mesiáše Izajáš 61 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)