15 minut

Dusilo mě to, tlačilo se to na mě, tak jsem otevřel dveře

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2002
Kain a Bůh stojí proti sobě a tiše spolu hovoří. Kain ještě drží v ruce nůž.
''Kaine, kde je tvůj bratr Ábel?''
''Pane, ty víš, že to nevím. Je mi to jedno. Ten chlap mě nezajímá. Nestarám se o něho. Je to jeho život.''
''Ale Kaine, on přece nežije. Zkrvavená země křičí. Slyšíš?'' Číst dál »
Biblický odkaz: 
Exodus 20,13
Biblický odkaz: 
Genesis 4,8
Autor: 
Pfanová, Hana
Rok vzniku: 
2002

pokání (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2002
Co o tom
čteme v bibli:
Jan Keřkovský
 
Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 3
Biblický odkaz: 
Marek 1,15
Biblický odkaz: 
Lukáš 24,47
Biblický odkaz: 
2 Timoteovi 2,25
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Mostecký, Aleš
Autor: 
anketa
Autor: 
Gruber, Jiří
Rok vzniku: 
2002

spasení (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2002
Co o tom
čteme v bibli:
Jan Keřkovský
 
Číst dál »
Biblický odkaz: 
1 Timoteovi 2,8
Biblický odkaz: 
1 Korintským 9,25
Biblický odkaz: 
2 Timoteovi 4,8
Biblický odkaz: 
Lukáš 15,1
Biblický odkaz: 
Zjevení 14,1
Biblický odkaz: 
1 Korintským 13,7
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Čašková, Ester
Autor: 
anketa
Autor: 
Gruber, Jiří
Rok vzniku: 
2002

Den za dnem

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2002

Pondělí, úterý, středa . . . valím balvan. Proč vždycky jen do kopce? Snad čekám dokonalý rozhled, až jednou budu nahoře. Zanechám vše bolestné tam dole v údolí a začnu si konečně vážit sám sebe. A za tenhle výkon bych mohl právem čekat i nějaký ten aplaus, trochu ocenění, ne? Číst dál »
Biblický odkaz: 
Exodus 20,4
Autor: 
Pokorný, Pavel
Rok vzniku: 
2002

Dáváš s ním všanc sám sebe

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2002
Michal Kitta
 
Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. (Ex 20,7) Číst dál »
Biblický odkaz: 
Exodus 20,7
Autor: 
Kitta, Michal
Rok vzniku: 
2002

Stvoření (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2002
Co o tom
čteme v bibli:
Jan Keřkovský

  Číst dál »
Biblický odkaz: 
Genesis 1,31
Biblický odkaz: 
Žalmy 33,6
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Hudec, René
Autor: 
anketa
Autor: 
Gruber, Jiří
Rok vzniku: 
2002

Alespoň modlitby a sliby kdyby bylo kam strkat

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2002
Jan Keřkovský
  Číst dál »
Biblický odkaz: 
Exodus 20
Autor: 
Keřkovský, Jan
Rok vzniku: 
2002

Andělé 2002 (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2002
Co o tom
čteme v bibli:
Jan Keřkovský
 
Anděl je někdo, kdo nese zprávu. Posel, vyslanec. Když panovník nemůže být všude, pošle velvyslance nebo aspoň delegaci. Zkrátka někoho, kdo přinese důležitou zprávu, poselství, vzkaz. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Genesis 0
Biblický odkaz: 
Exodus 0
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Plzák, Michal
Autor: 
anketa
Autor: 
Gruber, Jiří
Autor: 
Skála, Jan
Rok vzniku: 
2002

Životní styl a životní úkol

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2001
Co považujete za svůj životní úkol ?
   
Zdeněk
Bárta
senátor
51 let
 
Za svůj životní úkol považuji přispět svou troškou do mlýna Božího království: aby bylo víc radosti, svobody, úcty, respektu, solidarity a těch ostatních věcí, co by nám život udělaly hezčím.
 
Dušan
Vančura Číst dál »
Autor: 
anketa
Autor: 
Klímová, Markéta
Autor: 
Žárská, Kristýna
Autor: 
Titěra, Samuel
Rok vzniku: 
2001

Je proč se stydět, není proč se bát

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2001
Zdeněk Šorm
 
A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Z jeho milosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.
  Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jan 1,14–17
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2001
Syndikovat obsah