15 minut

Večeře páně (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2001
Večeře Páně
Kristýna Žárská

 

Číst dál »
Autor: 
Škeříková, Irena
Autor: 
Žárská, Kristýna
Autor: 
anketa
Rok vzniku: 
2001

Láska, nebo zákon?

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2001
Biblický odkaz: 
Matouš 15,17–20
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2001

Křest (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2001
Křest
Kristýna Žárská
  Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 28,19–20
Biblický odkaz: 
Skutky 16,15
Autor: 
Žárská, Kristýna
Autor: 
Zahradníček, Jan
Autor: 
anketa
Rok vzniku: 
2001

Největší je láska aneb všechno špatně, zpátky na stromy

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2001
Michal Kitta
 
''A tak zůstává víra, naděje, láska, ale největší z té trojice je láska,'' napsal apoštol Pavel. Ovšem jako by se stalo. Číst dál »
Biblický odkaz: 
1 Korintským 13,13
Autor: 
Kitta, Michal
Rok vzniku: 
2001

Ať se se mnou ve vás setkají

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2001
Ať se se mnou ve vás setkají
Zdeněk Šorm

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 10,5–8
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2001

Zdržte se hledáním

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2001
Zdržet se hledáním
Zdeněk Šorm
 
Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 7,13–29
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2001

Rozhodl jsem se, že tomu přijdu na kloub

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5 /2001
Biblický odkaz: 
Kazatel 8,15–17
Autor: 
Keřkovský, Jan
Rok vzniku: 
2001

Nemějte starosti

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2001

Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, budete-li se znepokojovat? Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 6,25–34
Autor: 
Tkadleček, Jan
Rok vzniku: 
2001

Nepořádná máti

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2001
Nepořádná máti
Pavel Prejda
  Číst dál »
Biblický odkaz: 
Lukáš 2,41–52
Autor: 
Prejda, Pavel
Rok vzniku: 
2001

Boží soud (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2001, 6/2002
Bůh
je sice
milosrdný,
ale...
Jan Keřkovský
  Číst dál »
Biblický odkaz: 
Izajáš 42
Biblický odkaz: 
Daniel 12
Biblický odkaz: 
Lukáš 18,9–14
Biblický odkaz: 
Jan 3,17
Biblický odkaz: 
Matouš 25
Autor: 
Čapek, Filip
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Matějovský, Tomáš
Autor: 
anketa
Autor: 
Gruber, Jiří
Rok vzniku: 
2001
Syndikovat obsah