15 minut

Blahoslavení tvůrci pokoje

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2003
Blahoslaveni tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni syny Božími. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,9
Biblický odkaz: 
Matouš 5,23–24
Autor: 
Pokorný, Pavel
Rok vzniku: 
2003

Zoufalství (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2003
 
Zvláštní neřest
Ondřej Lebeda

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jeremjáš 51,46
Biblický odkaz: 
Jeremjáš 51,49
Biblický odkaz: 
Žalmy 130
Autor: 
Lebeda, Ondřej
Autor: 
Mostecký, Aleš
Autor: 
anketa
Autor: 
Macek, Ondřej
Autor: 
Wiesel. Elie
Autor: 
Nacht, Die
Rok vzniku: 
2003

Nešťastní jsou ti, kdo mají srdce nečisté, oni působí rozdělení

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2003
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
 
Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,7
Autor: 
Hudec, Petr
Rok vzniku: 
2003

Statečnost (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2003
Co o tom
čteme v Bibli:

Aleš Mostecký

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Žalmy 18,33
Biblický odkaz: 
1 Korintským 16,13
Biblický odkaz: 
Přísloví 12,4
Biblický odkaz: 
Přísloví 31,10
Biblický odkaz: 
Přísloví 31,30–31
Autor: 
Mostecký, Aleš
Autor: 
Halama, Jindřich
Autor: 
anketa
Autor: 
Macek, Ondřej
Autor: 
Lustig, Arnošt
Autor: 
Lamková, Hana
Rok vzniku: 
2003

Blaze milosrdným

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2003
Michal Kitta 
Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. (Mt 5,7)
 
Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,7
Autor: 
Kitta, Michal
Rok vzniku: 
2003

Pýcha (soubor texů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2003
 
Pýcha je sladká
Filip Šimonovský

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Přísloví 16,18
Biblický odkaz: 
Ámos 8,7
Biblický odkaz: 
Ozeáš 5,5
Biblický odkaz: 
Ozeáš 7,10
Biblický odkaz: 
Přísloví 16,19
Autor: 
Šimonovský, Filip
Autor: 
Mostecký, Aleš
Autor: 
anketa
Autor: 
Titěra, Samuel
Autor: 
Ondřej, Macek
Autor: 
Rybariková, Olga
Autor: 
Pekárková, Milena
Autor: 
Brodský, Vlastimil
Rok vzniku: 
2003

Spravedlnost!

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2003

Pavel Jun

 

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
 
Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,6
Autor: 
Jun, Pavel
Rok vzniku: 
2003

Trpělivost (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2003
 
O trpělivosti
Marie Hermanyová

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
2 Petrova 3,8–15
Biblický odkaz: 
Římanům 15,5
Biblický odkaz: 
Zjevení 13,10
Autor: 
Hermanyová, Marie
Autor: 
Mostecký, Aleš
Autor: 
anketa
Autor: 
Macek, Ondřej
Rok vzniku: 
2003

Blahoslavení tiší

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2003
Jan Keřkovský
 
Před 55 lety se v jakési jeskyni našel rukopis Lexikonu blažených (pochází prý z přelomu letopočtů). Aspoň pár hesel z kapitoly Páni země: Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,5
Autor: 
Keřkovský, Jan
Rok vzniku: 
2003

Závist (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2003
Závist nemusí jít
ruku v ruce
s nenávistí

Ladislav Hejdánek

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Deuteronomium 32,6
Biblický odkaz: 
Deuteronomium 32,20–21
Biblický odkaz: 
Římanům 11,11
Biblický odkaz: 
Římanům 11,13
Biblický odkaz: 
Marek 7,20
Biblický odkaz: 
Římanům 1,28
Biblický odkaz: 
Galatským 5,19
Biblický odkaz: 
Galatským 5,21
Biblický odkaz: 
1 Petrova 2,1
Biblický odkaz: 
Titovi 3,3
Biblický odkaz: 
Genesis 26,14
Biblický odkaz: 
Přísloví 28,22
Biblický odkaz: 
Žalmy 73,3
Biblický odkaz: 
Matouš 20,15
Autor: 
Hejdánek, Ladislav
Autor: 
Mostecký, Aleš
Autor: 
anketa
Rok vzniku: 
2003
Syndikovat obsah