15 minut

Co znamená být Boží syn?

Otištěno v časopise pro mládež Bratrstvo 1/2006.
 
Co to znamená být Božím Synem? Je důležitá moc a síla? Jaký prostor v tom má utrpení a neúspěch? A smrt? Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 14,22–33
Autor: 
Sedláček, David

Mr. B.I.G. (o učednictví)

„Můj synu, dbej na mé výroky, chovej mé příkazy ve svém nitru. Dbej na mé příkazy a budeš živ, střez moje učení jak zřítelnici oka. Přivaž si je k prstům, napiš je na tabulku svého srdce. Moudrosti řekni: „Jsi moje sestra,“ rozumnost nazvi svou příbuznou, aby tě střežila před cizí ženou, před cizinkou, která lichotí svými řečmi.“ (Přísloví 7,1-5)

Biblický odkaz: 
Přísloví 7,1–5
Autor: 
Chlápek, Petr
Rok vzniku: 
2006

Výklad k Písni písní

Vyšlo v časopise pro mládež Bratrstvo 1-5/2010.
I. část Úvod „Jak jsi krásná, přítelkyně moje“, tak opěvuje milý tělesnou krásu své dívky. To není nic nemravného. Člověk byl stvořen mužem a ženou (Gn 1n). Sex a sexuální přitažlivost je také darem Božím. Je dobré se z něho těšit, správně ho užívat a Pána Boha za něj oslavovat.
Biblický odkaz: 
Píseň písní 0
Autor: 
Matějovský, Tomáš
Rok vzniku: 
2010
Syndikovat obsah