15 minut

Blahoslavení plačící?

 
Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2003
 
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
 
Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,5–6
Autor: 
Kitta, Michal
Rok vzniku: 
2003

Upřímnost (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2003
Upřímně
o upřímnosti

Petr Hudec

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
1 Královská 3,6
Biblický odkaz: 
2 Paralipomenon 19,3
Biblický odkaz: 
2 Paralipomenon 30,19
Biblický odkaz: 
Ezdráš 7,10
Biblický odkaz: 
Skutky 2,46
Biblický odkaz: 
2 Královská 10,15
Biblický odkaz: 
1 Petrova 1,22
Biblický odkaz: 
Lukáš 8,15
Biblický odkaz: 
Koloským 3,23
Biblický odkaz: 
Efezským 6,5
Autor: 
Hudec, Petr
Autor: 
Mostecký, Aleš
Autor: 
anketa
Rok vzniku: 
2003

Blahoslavení chudí duchem

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2003
Pavel Pokorný
  Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,3
Autor: 
Pokorný, Pavel
Rok vzniku: 
2003

Věčný život (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2002
Co o tom
čteme
v bibli:

Jan Keřkovský

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Žalmy 115
Biblický odkaz: 
Jan 1
Biblický odkaz: 
Jan 5,24
Biblický odkaz: 
Jan 3,16
Biblický odkaz: 
1 Korintským 1,21
Biblický odkaz: 
Zjevení 7,9–14
Biblický odkaz: 
Lukáš 23,43
Biblický odkaz: 
Lukáš 16,19–31
Biblický odkaz: 
Izajáš 11,8
Biblický odkaz: 
Žalmy 84,4
Biblický odkaz: 
Efezským 2,19–20
Biblický odkaz: 
Jan 11,25
Biblický odkaz: 
Jan 6,44
Biblický odkaz: 
Jan 10,28
Biblický odkaz: 
1 Korintským 13,12
Biblický odkaz: 
Jan 17,3
Biblický odkaz: 
Jan 5,24
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Žárská, Kristýna
Autor: 
Ort, Jiří
Autor: 
anketa
Autor: 
Gruber, Jiří
Rok vzniku: 
2002

Přestaňme rabovat rezervy vandalů

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2002
Leonardo Teca 
Číst dál »
Biblický odkaz: 
Exodus 20
Autor: 
Teco, Leonardo
Rok vzniku: 
2002

Peklo a Ďábel (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2002
 
Co o tom
čteme v bibli:
Jan Keřkovský

 
Když je pořádná vichřice, povodeň, zemětřesení, to se prý žení čerti. Jak to teprve musí vypadat tam u nich dole! Jak vlastně? Kotle? Řeka zapomnění a na ní převozník? Váhy na hříchy?
Číst dál »
Biblický odkaz: 
Izajáš 14
Biblický odkaz: 
Zjevení 12
Biblický odkaz: 
1 Petrova 5,8
Biblický odkaz: 
2 Korintským 11,14
Biblický odkaz: 
Jan 8,44
Biblický odkaz: 
Římanům 5,12
Biblický odkaz: 
Jonáš 2
Biblický odkaz: 
Matouš 5,22
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Trusina, Tomáš
Autor: 
anketa
Autor: 
Gruber, Jiří
Autor: 
Karásek, Svatopluk
Rok vzniku: 
2002

Aby život nebyl jen nahrážkou, nýbrž doopravdy

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2002
Kdo lže, ten krade, kdo krade, je schopen i zabít, říká se. Tuhle hlubokou pravdu odhaluje právě Desatero: všechno tu souvisí se vším. Ale zatímco o krádeži a vraždě je v Dekalogu zřetelné slovo ''takové věci nebudou tvojí parketou'', o lži jako takové se tu nemluví. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Exodus 20,17
Autor: 
Klinecký, Pavel
Rok vzniku: 
2002

Hřích (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2002
Co o tom
čteme
v bibli:

Jan Keřkovský

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 12,31
Biblický odkaz: 
Jan 8,44
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Ruml, Pavel
Autor: 
anketa
Autor: 
Gruber, Jiří
Rok vzniku: 
2002

Přece nebudeš krást!

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2002
Lidie Mamulová 
Zní to prostě a člověk, který se drží toho, co je černé na bílém, to má celkem jednoduché. - Kdo krade, zaslouží trest. Krást se nesmí ani v bance ani spadlá jabka v sousedovic zahradě. A já nekradu.
Číst dál »
Biblický odkaz: 
Exodus 20,15
Autor: 
Mamulová, Lidie
Rok vzniku: 
2002

Vzkříšení těla (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2002
Co o tom
čteme
v bibli:
Jan Keřkovský

  Číst dál »
Biblický odkaz: 
1 Korintským 15
Biblický odkaz: 
Daniel 12
Biblický odkaz: 
Žalmy 103
Biblický odkaz: 
Jób 14,7
Biblický odkaz: 
1 Korintským 15,35–50
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Autor: 
anketa
Autor: 
Gruber, Jiří
Rok vzniku: 
2002
Syndikovat obsah