Starší školní

Prorokovy deprese a Boží tichý hlas

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
1 Královská 19
Datum přípravy: 
Ne, 29/01/2017

Téma

Zoufalému a osamělému dává naději Boží tichý hlas

Cíl

  • Děti si vyzkouší, jak by říkali druhému důležitou zprávu. Uslyší, že Bůh důležité zprávy sděluje jemně a tiše.
  • Děti uslyší, že Bůh nenechává člověka v jeho životě a práci osamělého.
  • Děti mohou zakusit ticho.

Pro učitele

Biblický text: 1Kr 19

Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)
Odkaz na píseň: 
Žalm 46 (SV58)
Odkaz na píseň: 
Jen ty, Pane můj (SV125)
Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (EZ697)
Odkaz na píseň: 
Světem běžím dál (SV315)

Prorok Božího přátelství

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
1 Královská 18,1–46
Datum přípravy: 
Ne, 22/01/2017

Téma

Elijáš touží přivést Izrael opět do vztahu k živému Bohu

Odkaz na pracovní list: 
18 Elijášův zápas na Karmelu
Odkaz na pracovní list: 
18 Elijášův zápas na Karmelu - st
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)

Elijáš a vdova

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
1 Královská 16,29–34
Biblický oddíl: 
1 Královská 17,1–24
Datum přípravy: 
Ne, 15/01/2017

Téma

Bůh se stará — i skrze nás

Odkaz na píseň: 
Díky (BTS20)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)
Odkaz na píseň: 
Pán je má síla (SV242)

Dál přece nejdeme sami: Od Samuele k Šalomounovi (el. příručka)

Katechetická příručka na rok 2016/2017 — část první.

60,00Kč

O Božím prosťáčkovi/hlupáčkovi/

Autor: 
Daniel Henych
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 

Království se rozděluje

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
1 Královská 11,11–13
Datum přípravy: 
Ne, 08/01/2017

Téma

Království, kde na Hospodina nikdo nedbá, se rozpadá.

Odkaz na píseň: 
Ranní prosba (SV275)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (SV201)

Stavba a posvěcení chrámu

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
1 Královská 6,11–13
Biblický oddíl: 
1 Královská 8,10–61
Datum přípravy: 
Ne, 18/12/2016

Téma

Šalomoun staví překrásný Hospodinův chrám, ale nejdůležitější je, aby žil on i jeho lid podle Božích přikázání, pak bude Hospodin uprostřed nich.

Odkaz na píseň: 
Chvalte Pána (BTS31)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Tebe, Bože, chválíme (EZ161)
Odkaz na píseň: 
Radostná (SV300)
Odkaz na píseň: 
Žalm 150 (SV65)

Šalomounova prosba „Moudrost mi, Pane, dávej“

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
1 Královská 2,1–3,46
Datum přípravy: 
Ne, 11/12/2016
 

Pro učitele

Výkladové poznámky

Odkaz na pracovní list: 
13 Salomounova moudrost a sláva
Odkaz na pracovní list: 
13 Šalomounova moudrost a sláva - st
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (SV201)
Odkaz na píseň: 
Balada velkopáteční (SV297)
Odkaz na píseň: 
Ozvi se, Pane můj (EZ440)

Smutný vítěz David

Původ materiálu: 
Ludmila Míchalová Mikšíková
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 15,1–19,44
Datum přípravy: 
Ne, 04/12/2016

Téma

David vyhrává jako král, ale prohrává jako otec. Ujištění o Boží blízkosti, i když jsme smutní.

Cíle

Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Jednou budem dál (SV120)
Odkaz na píseň: 
Ovečky (SV198)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
Ježíši, Pane můj (BTS39)

Davidova vina a pokání

Původ materiálu: 
Ludmila Míchalová Mikšíková
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 11
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 12,1–25
Datum přípravy: 
Ne, 27/11/2016

Téma

David se stává mocným králem, je mocným hrdinou, ale i on jako člověk hřeší, svého hříchu lituje a touží po nápravě.

Cíl

Děti si uvědomí, co je to vina. Zároveň jim postava Davida ukáže, co s tím. Ukáže jim pokání, touhu se napravit i naději, že právě v té chvíli nás Bůh slyší a přijímá.

Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
De profundis (SV327)
Syndikovat obsah