Starší školní

Život ve sboru – odpuštění

Původ materiálu: 
Jiří Ort
Biblický oddíl: 
Matouš 18
Datum přípravy: 
Ne, 04/03/2018

Téma

Na čem a na kom záleží

Cíl

Otevřít s dětmi otázku významnosti z pohledu lidského a z pohledu Božího.


Pro učitele

Výkladové poznámky

Úvod této kapitoly (vv. 1–5) není omylem, ale předznamenáním, které určuje náš život, naše postoje — uvědomit si, jaká životní pravidla patří do království Božího. A ta neplatí pouze pro druhé, ale především pro nás.

Odkaz na píseň: 
Podobenství o Hostině (SV14)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
Vlak Boží (SV355)

Podobenství království – plevel mezi pšenicí

Původ materiálu: 
Jiří Ort
Biblický oddíl: 
Matouš 13,24–30
Biblický oddíl: 
Matouš 13,36–43
Datum přípravy: 
Ne, 25/02/2018

Téma

Své království Pán Bůh otevírá každému člověku

Cíl

S dětmi otevřeme otázku otevřenosti vůči druhému člověku.


Pro učitele

Výkladové poznámky

Podobenství „je něco jako hádanka: je to cosi, co vyprávíme a posluchači vědí, že se v tom mají poznat. Všechno ostatní už není důležité a není nijak předepsané.“ (J. Mrázek: O kozlech, ovcích a lidech, str. 6)

Odkaz na píseň: 
Písnička díků (BTS18)
Odkaz na píseň: 
Podobenství o Hostině (SV14)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (SV387)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)

Pokušení jako testování Syna

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Matouš 4,1–11
Datum přípravy: 
Ne, 11/02/2018

Téma

Při křtu zazní, kdo je Ježíš, v příběhu o pokušení se to ujasňuje. Ježíšův křest se probíral u Marka, zde se zaměříme na pokušení na poušti (na poušti se ale odehrává jen to první pokušení, další dvě se odehrávají jinde).

Odkaz na pracovní list: 
9 Pokušení na poušti
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
Dnes tebe volá Pan (SV52)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)

Rodí se Immanuel

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Matouš 1–2
Datum přípravy: 
Ne, 04/02/2018

Téma

Jak začíná Ježíšův příběh podle Matouše?

Přichází zaslíbený Immanuel, Bůh s námi. Dovršuje se příběh lidu Abrahamova, Ježíš přichází na svět i jako světlo pro pohany. Evangelium je knihou nových počátků.

Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Jako zrnko hořčičné (SV199)
Odkaz na píseň: 
Hvězda (SV339)

Osel

Autor: 
Michal Kitta
Rok vzniku: 
2016
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 

Dál přece nejdeme sami: S Markem (el. příručka)

Katechetická příručka na rok 2017/2018 — první část.

60,00Kč

Evangelium u nás doma

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Marek 16,1–8
Datum přípravy: 
Ne, 28/01/2018

Téma

Radostná zpráva o tom, že Bůh Ježíše vzkřísil, žádá reakci

Cíl

  • Děti slyší příběh o ženách u prázdného hrobu a uvažují, jak to bylo dál — promítají do příběhu i sebe a své zkušenosti.
  • Děti slyší o tom, že živý Ježíš se chce setkat se svými učedníky tam, kde jsou doma.
  • Děti přemýšlí o tom, proč Marek skončil svůj příběh tak náhle a formulují svůj závěr evangelia.

Pro učitele

Biblický text: Mk 16,1-8

Odkaz na píseň: 
Jděte dál (SV114)
Odkaz na píseň: 
Z přetěžkého kříže (EZ695)

Křížová cesta

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Marek 14,53
Biblický oddíl: 
Marek 15
Datum přípravy: 
Ne, 21/01/2018

Téma

Ten, který zemřel na kříži, je Boží syn

Cíl

  • Děti putují s Ježíšem na jeho poslední cestě.
  • Děti čtou oddíl o Ježíšově smrti, vytvářejí živé obrazy a diskutují o nich a tím vykládají text.
  • Děti čtou text o utrpení Páně a zkoumají evangelistovu práci se starozákonními obrazy.

Pro učitele

Biblický text: Mk 14,53 nn a 15. kapitola

Odkaz na píseň: 
Nemůžete ani chvíli (SV212)
Odkaz na píseň: 
Proč jen mlčíš, Pane (SV267)
Odkaz na píseň: 
Balada velkopáteční (SV297)

Ježíšův zápas

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Marek 14,32–42
Datum přípravy: 
Ne, 14/01/2018

Téma

Ježíš zápasil — o jistotu Boží přítomnosti, o své směřování a jistotu ve svém konání. Své učedníky zve k bdělosti kvůli sobě i kvůli nim.

Odkaz na píseň: 
Nemůžete ani chvíli (SV212)
Odkaz na píseň: 
Byl jsi tam? (SV25)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)
Odkaz na píseň: 
Zůstaňte zde (SV443)
Odkaz na píseň: 
O Lord, Hear my Prayer (SV462)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Syndikovat obsah