Starší školní

Křížová cesta

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Marek 14,53
Biblický oddíl: 
Marek 15
Datum přípravy: 
Ne, 21/01/2018

Téma

Ten, který zemřel na kříži, je Boží syn

Cíl

 • Děti putují s Ježíšem na jeho poslední cestě.
 • Děti čtou oddíl o Ježíšově smrti, vytvářejí živé obrazy a diskutují o nich a tím vykládají text.
 • Děti čtou text o utrpení Páně a zkoumají evangelistovu práci se starozákonními obrazy.

Pro učitele

Biblický text: Mk 14,53 nn a 15. kapitola

Odkaz na píseň: 
Nemůžete ani chvíli (SV212)
Odkaz na píseň: 
Proč jen mlčíš, Pane (SV267)
Odkaz na píseň: 
Balada velkopáteční (SV297)

Ježíšův zápas

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Marek 14,32–42
Datum přípravy: 
Ne, 14/01/2018

Téma

Ježíš zápasil — o jistotu Boží přítomnosti, o své směřování a jistotu ve svém konání. Své učedníky zve k bdělosti kvůli sobě i kvůli nim.

Odkaz na píseň: 
Nemůžete ani chvíli (SV212)
Odkaz na píseň: 
Byl jsi tam? (SV25)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)
Odkaz na píseň: 
Zůstaňte zde (SV443)
Odkaz na píseň: 
O Lord, Hear my Prayer (SV462)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)

Místo pro všechny

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Marek 14,22–25
Datum přípravy: 
Ne, 07/01/2018

Téma

U večeře Páně je díky Ježíšovi místo pro každého, pro slabé a hříšné. Ježíš sám sebe dává v náš prospěch.

Cíl

 • Předškolní děti zažijí, že u Ježíšova stolu je místo pro všechny.
 • Děti uvažují nad Ježíšovými slovy „toto jest mé tělo“.
 • Starší děti zkoumají smlouvy mezi Bohem a člověkem.

Pro učitele

Biblický text: Mk 14,22-25; pro kontext Mk 14,1-21

Odkaz na píseň: 
Podobenství o Hostině (SV14)
Odkaz na píseň: 
Vinný kmen (SV318)

Největší přikázání a chudá vdova

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Marek 12,28–34
Biblický oddíl: 
Marek 12,38–44
Datum přípravy: 
Ne, 31/12/2017

Téma

Milovat celým srdcem a dát se k dispozici s celým živobytím

Cíl

 • Děti poznají provázanost vztahu k Bohu a k bližnímu.
 • Děti si vyzkouší, jak Ježíšovo slovo pomáhá v orientaci našeho života.
 • Děti poznají, jak láska k Bohu souvisí s pohledem bohatých na chudé.

Pro učitele

Biblický text: Mk 12,28-34.38-44

Odkaz na píseň: 
Pane Bože náš (BTS15)
Odkaz na píseň: 
Tvá, Pane, láska (EZ635)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)

A nakonec přijde Kristus

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Marek 13,1–27
Datum přípravy: 
Ne, 10/12/2017

Téma

Příručka křesťana do drsných časů

Cíl

 • Nejmladší děti uslyší, že Ježíš znovu přijde a mají ho očekávat.
 • Děti jsou ujištěny, že děje a krize světa má Bůh v rukou.
 • Děti uslyší, že na konci všeho nás očekává Pán Ježíš.

Pro učitele

Biblický text: Mk 13,1-27

Výkladové poznámky

Žánr: apokalyptický text. V Ježíšově době populární typ náboženské literatury (v Bibli srv. Zj, Da 12, Za 12 nn). Cílem apokalyptiky:

Vjezd do Jeruzaléma

Původ materiálu: 
Radka Včelná
Biblický oddíl: 
Marek 11,1–11
Datum přípravy: 
Ne, 03/12/2017

Téma

Ježíš vjíždí do Jeruzaléma na oslu jako mesiášský král a odvážně činí prorocká znamení.

Cíl

 • Děti srovnávají, v čem je Ježíš jiný král než ostatní vládci.
 • Děti zkoumají, v čem Ježíš naplňuje proroctví a sám se chová jako prorok.

Pro učitele

Biblický text: Mk 11,1-11 (případně celá 11. kapitola)

Odkaz na píseň: 
Hosana (SV74)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Vítej, Jezu Kriste (EZ262)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (EZ627)

Cestou do Jeruzaléma

Původ materiálu: 
Radka Včelná
Biblický oddíl: 
Marek 9,30–41
Datum přípravy: 
Ne, 26/11/2017

Téma

Neporozumění nejbližších (Ježíš o kříži, učedníci o protekci)

Cíl

 • Děti pochopí, že Ježíš má jiná měřítka na to, kdo je velký a významný.
 • Děti budou přemýšlet o tom, jak můžeme pomáhat a sloužit druhým.

Pro učitele

Biblický text: Mk 9,30-41; Mk 10,35-45

Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (SV387)
Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (SV261)
Odkaz na píseň: 
Modlitba (SV228)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (EZ627)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)

Ježíš na hoře Proměnění

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Marek 9,1–9
Biblický oddíl: 
Marek 9,10–29
Datum přípravy: 
Ne, 19/11/2017

Téma

Boží sláva je mezi námi

Cíl

 • Děti uslyší, že Ježíš je slavný Boží syn.
 • Děti si uvědomí, že Boží sláva je skrytá v obyčejných událostech.

Pro učitele

Biblický text: Mk 9,1-9; (Mk 9,10-29)

Zpátky do školy k Ježíšovi

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Marek 8,27–38
Datum přípravy: 
Ne, 12/11/2017

Téma

Kdo je Ježíš a co to znamená ho následovat

Cíl

 • Pokusíme se dětem vysvětlit, co to je následovat Ježíše.
 • Pokusíme se dětem vysvětlit, jaké představy měli o Ježíšovi jeho současníci.
 • Budeme společně přemýšlet o tom, kdo je to Ježíš.

Pro učitele

Biblický text: Mk 8,27-38; srov. Mt 16,13-16.20-23 a L 9,18-20.22

Odkaz na píseň: 
Ve jméno Krista doufáme (EZ244)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Vítr se ztiší (SV374)

Děti, psi a jedna maminka

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Marek 7,24–30
Datum přípravy: 
Ne, 05/11/2017

Téma

Ježíš pomáhá (každému, kdo o to stojí).

Cíl

 • Děti uslyší, že Ježíš je tu pro všechny.
 • Je třeba se naučit Ježíšovi věřit.
 • Občas ani s Pánem Bohem není všechno hned.

Pro učitele

Biblický text: Mk 7,24-30; srov. Mt 15,21-28, Za 8,20-23

Výkladové poznámky

Ježíš trochu ilustruje svoji předchozí myšlenku (Mk 7,15n), že vnější věci člověka nemohou znesvětit, a jde na území pohanů.

Syndikovat obsah