Starší školní

Evangelium ruší byznys

Původ materiálu: 
Alžběta Hatajová
Biblický oddíl: 
Skutky 19
Datum přípravy: 
Ne, 09/12/2018

Téma

Lidé jsou někdy velmi snadno manipulovatelní a strhnutelní na jednu či druhou stranu.

Cíl

Děti by si měly uvědomit, že je dobře mít nějakou zábavu, věci, které mě těší, které zrovna frčí. Ale nesmí se nám to stát modlou. Vždy je tu někdo důležitější, kdo by měl hrát prim. Totiž Pán Bůh.


Pro učitele

Biblický text: Sk 19,23–40

Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
Jděte po všem světě (BTS86)

O našich slavných prohrách

Původ materiálu: 
Alžběta Hatajová
Biblický oddíl: 
Skutky 17
Datum přípravy: 
Ne, 02/12/2018

Téma

Neznámý Bůh — známý díky Ježíši Kristu. Nepochopení, nepřijetí, ale také alespoň částečný úspěch

Cíl

Děti si uvědomí, jak těžké někdy je povídat lidem o Pánu Bohu a že i když s námi Pán Bůh je, nemusí se nám vždy dařit.


Pro učitele

Biblický text: Sk 17,16–34

Výkladové poznámky

Pro Pavla byly Athény podle jeho vlastního záznamu (1Te 3,1) jen průchozí stanicí na cestě do Korintu.

Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (SV201)
Odkaz na píseň: 
Jděte po všem světě (BTS86)

Ježíš zasahuje Saula i nás

Původ materiálu: 
Ludmila Míchalová Mikšíková
Biblický oddíl: 
Skutky 9,1–31
Datum přípravy: 
Ne, 04/11/2018

Téma

Ježíš zasahuje Saula (Pavla) a dává tak věci do pohybu. Ten, kdo je zasažen Ježíšem a jeho zvěstí evangelia, se může proměnit a změnit. Ježíš skrze konkrétní lidi zasahuje i nás.

Odkaz na pracovní list: 
12 Saulovo obrácení
Odkaz na pracovní list: 
11 Na cestě do Gazy
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Odkaz na píseň: 
Vzácný hosti, přijď (SV57)
Odkaz na píseň: 
Volný jsem (SV375)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)

Petře, neváhej a jdi!

Původ materiálu: 
Ludmila Míchalová Mikšíková
Biblický oddíl: 
Skutky 10
Datum přípravy: 
Ne, 28/10/2018

Téma

Ježíšovo evangelium jde dál, i mezi pohany. Boží působení a láska ve světě nemá hranice.

Odkaz na pracovní list: 
13 Petr naveden ke křtu pohana
Odkaz na pracovní list: 
08 Petr a Kornelius
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Jednou budem dál (SV120)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)

Filipe, pošli to dál

Původ materiálu: 
Ludmila Míchalová Mikšíková
Biblický oddíl: 
Skutky 8,26–40
Datum přípravy: 
Ne, 21/10/2018

Téma

Radostná zvěst o Ježíšově životě, smrti a vzkříšení (evangelium) se šíří dál. Křest jako odpověď víry.

Cíl

Děti si uvědomí a vyzkouší, co se může šířit dál. Dozví se o příběhu Filipa a etiopského dvořana. Poznají, že křest může být odpovědí naší víry na Boží pozvání. Mladší děti objeví symboliku vody a křtu. Starší děti si mohou uvědomit rozdílnost hlavních postav a uvědomit si, že i lidé na okraji patří do křesťanského společenství.

Odkaz na pracovní list: 
15/1 Amen - Křest etiopského dvořana
Odkaz na pracovní list: 
06 Křest etiopského dvořana
Odkaz na pracovní list: 
11 Na cestě do Gazy
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (EZ648)
Odkaz na píseň: 
Jděte po všem světě (BTS86)

Když ho miluješ…

Původ materiálu: 
Alexandra Jacobea
Biblický oddíl: 
Skutky 6–7
Datum přípravy: 
Ne, 14/10/2018

Téma

Rostoucí sbor přináší nutnost dělit odpovědnost mezi větší množství lidí, důležitá je ochota problémy řešit. Pozornost se posléze soustředí na jednoho z odpovědných, který dospěje ve svém vztahu ke Kristu tak daleko, že se jej nelze zříct, ani když jde o život.

Cíl

Vyprávět o problému v jeruzalémském sboru, pokusit se s dětmi mluvit o úkolech a odpovědnosti ve vlastním sboru. Se staršími tématizovat Štěpánovu vyznavačskou smrt, pokusit se uchopit ji skrze jeho vztah k Ježíši Kristu.

Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (SV261)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)
Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)
Odkaz na píseň: 
Světem běžím dál (SV315)

Koho v životě poslouchat a koho zase ne

Původ materiálu: 
Alexandra Jacobea
Biblický oddíl: 
Skutky 4,1–22
Biblický oddíl: 
Skutky 5,17–42
Datum přípravy: 
Ne, 07/10/2018

Téma

  • Moc Ježíše Krista působí a nelze o tom mlčet,
  • svobodu ke zvěstování nedává úřední povolení,
  • ale Boží pověření. Poslušnost Boha však může člověka dostat do těžké situace — není v ní sám,
  • Boží blízkost dodává odvahu a osvobozuje od strachu.

Cíl

Odkaz na pracovní list: 
07 Zastavit kázání
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (BTS36)
Odkaz na píseň: 
Jen ty, Pane můj (SV125)
Odkaz na píseň: 
Fíkový strom (SV160)
Odkaz na píseň: 
Když hynou stáda (SV155)
Odkaz na píseň: 
Pane, při nás bud´ (SV175)
Odkaz na píseň: 
Radostná (SV300)

Ne svou, ale Boží silou

Původ materiálu: 
Alexandra Jacobea
Biblický oddíl: 
Skutky 3,1–26
Datum přípravy: 
Ne, 30/09/2018

Téma

S Ježíšem příběh neskončil, jeho moc působí dál — skrze něj a v jeho jménu má církev usilovat o záchranu všeho, co je ochromeno a vyloučeno.

Odkaz na pracovní list: 
02 Uzdravení chromého
Odkaz na pracovní list: 
3. přikázání – Sk 3
Odkaz na pracovní list: 
04 Uzdravení chromého
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (EZ697)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (EZ648)
Odkaz na píseň: 
Volný jsem (SV375)
Odkaz na píseň: 
Nejsi sám svůj (SV157)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)

Co dělá církev církví

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Skutky 2,37–47
Biblický oddíl: 
Skutky 4,32–37
Datum přípravy: 
Ne, 23/09/2018

Téma

K čemu je nám dobrý ideál, vzor a svědectví první církve

Odkaz na pracovní list: 
05 Život první církve
Odkaz na píseň: 
Jak dobré a utěšené (SV422)
Odkaz na píseň: 
Spolu lámejme chléb (SV305)

Kde Duch Boží zavěje

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Skutky 2,1–13
Datum přípravy: 
Ne, 16/09/2018

Téma

Ježíšův příběh promlouvá skrze Ducha ke každému člověku a proměňuje všechno

Odkaz na pracovní list: 
03 Letniční kázání
Syndikovat obsah