Starší školní

Slovo se stává Pastýřem

Původ materiálu: 
Martina Zuštinová
Biblický oddíl: 
Jan 10,11–15
Biblický oddíl: 
Jan 10,27–30
Biblický oddíl: 
Žalmy 23
Datum přípravy: 
Ne, 10/03/2019

Téma

Ježíš nás vede k důvěře a společenství s Bohem.

Odkaz na píseň: 
Kdo zná mě líp (SV152)
Odkaz na píseň: 
Ovečky (SV198)
Odkaz na píseň: 
Má modlitba (SV178)
Odkaz na píseň: 
Ovečko ztracená (SV240)
Odkaz na píseň: 
Slyš nás, ó Pane (SV301)
Odkaz na píseň: 
Rozbij ty chmurné hradby (SV302)
Odkaz na píseň: 
Zapadlo již slunce (SV390)

Slovo otevírá oči

Původ materiálu: 
Martina Zuštinová
Biblický oddíl: 
Jan 9,1–41
Datum přípravy: 
Ne, 03/03/2019

Téma

Ježíš je světlo světa a otevírá lidem oči pro věci důležité, smysluplné, Boží, které ne každý na první pohled vidí.

Cíl

 • Děti se mají naučit: Bůh se chce dát lidem poznat skrze zázraky, které koná ve světě Pán Ježíš.
 • Děti mají prožít, že je dobré, když se mohou někomu svěřit, když mohou druhému důvěřovat.
 • Děti by si měly nakonec umět představit, že řeknou: „Bože, důvěřuji ti, věřím ti.“

Pro učitele

Biblický text: J 9,1–41

Odkaz na píseň: 
Ať jen svítí (SV7)
Odkaz na píseň: 
Bůh je naše radost (SV22)
Odkaz na píseň: 
Hvězdičko, sviť (SV81)
Odkaz na píseň: 
Kde jsi, můj přemilý (SV141)
Odkaz na píseň: 
Tobě, Pane, dík (SV338)

Před tvou tváří, Pane

Původ materiálu: 
Jana Hofmanová
Biblický oddíl: 
Jan 8,1–11
Datum přípravy: 
Ne, 24/02/2019

Téma

Ježíš uvádí na scénu Boží spravedlnost, která bývá jiná než lidská touha „po krvi“; Boží spravedlnost nikdy není oddělená od Božího milosrdenství a jejím posledním smyslem není trest ale dobro.

Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
V království Božím (SV359)
Odkaz na píseň: 
Tvá, Pane, láska (EZ635)
Odkaz na píseň: 
Všichni, kdo skládají (BTS10)

Setkání s Kristem staví na nohy

Původ materiálu: 
Jana Hofmanová
Biblický oddíl: 
Jan 5,1–9
Biblický oddíl: 
Jan 5,10–18
Datum přípravy: 
Ne, 17/02/2019

Téma

Ježíš dává poznat, kam až sahá Boží moc a co pro nás znamená jeho milost: uzdravuje tam, kde se zdá, že je jen samota a nehybnost.

Odkaz na píseň: 
Nuž Bohu děkujme (EZ177)
Odkaz na píseň: 
Všichni, kdo skládají (BTS10)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (BTS93)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (BTS43)
Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (BTS44)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Pane, slyš náš hlas (SV248)

Slovo se stává chlebem života

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Jan 6,1–15
Biblický oddíl: 
Jan 6,20–59
Datum přípravy: 
Ne, 10/02/2019

Téma

K životu potřebujeme to základní — chléb. Ale nejen chléb, který jíme.

Odkaz na píseň: 
Spolu lámejme chléb (SV305)
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi (SV401)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (BTS22)
Odkaz na píseň: 
Krásná je modrá obloha (BTS14)
Odkaz na píseň: 
Čeho třeba (SV412)
Odkaz na píseň: 
Vše dobré, co máme (BTS19)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (BTS29)
Odkaz na píseň: 
Otče nás všemohoucí (BTS33)

Setkání u studny

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Jan 4,1–30
Datum přípravy: 
Ne, 03/02/2019

Téma

Ježíš přišel pro všechny. Slovo se stává studnou života.

Cíl

 • Děti si uvědomí, že víra je tak důležitá jako voda, když máme žízeň.
 • Děti uslyší, že před Pánem Bohem si nemusíme hrát na dobré a dokonalé lidi.
 • Děti přemýšlejí, co to znamená se setkat s Ježíšem.

Pro učitele

Biblický text: J 4,1–30

Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Poutník a dívka (SV163)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je láska (EZ203)

Noční rozhovor

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Jan 3,1–11
Datum přípravy: 
Ne, 27/01/2019

Téma

Setkání s Ježíšem je tak velká změna jako nové narození.

Cíle

 • Děti přemýšlejí nad tím, že nejsou jen dětmi svých rodičů, ale i dětmi Pána Boha.
 • Děti se spolu s Nikodémem dovědí, že uvěřit Pánu Bohu je jako se znovu narodit. Tak velká změna to je a nemůžeme ji způsobit sami.
 • Děti si uvědomují, že některé věci jako lidé máme ve své ruce, můžeme si je koupit, udělat, některé musí být dány shůry.

Pro učitele

Biblický text: J 3,1–11

Odkaz na píseň: 
Divné to věci dnes (SV50)
Odkaz na píseň: 
Prosba (Přijď již) (SV278)
Odkaz na píseň: 
Živý je Pán (SV409)
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi (SV401)
Odkaz na píseň: 
De profundis (SV327)

Zachráněná radost

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Jan 2,1–11
Datum přípravy: 
Ne, 20/01/2019

Téma

Ježíš přináší radost a změnu

Cíl

 • Představit Ježíše jako toho, kdo sdílí s lidmi jejich radost i starost a pomáhá jim.
 • Poznat Ježíše jako toho, kdo nářek mění v radost; spojit tuto zvěst s vlastní zkušeností.
 • Poznat Ježíše jako toho, kdo přináší překvapivou změnu tam, kde to vypadá na cestu z kopce nebo úplný konec; propojit to s vlastní životní cestou.

Pro učitele

Biblický text: J 2,1–11

Odkaz na píseň: 
Veselý chvalozpěv (SV161)
Odkaz na píseň: 
Radujte se, bratři (SV284)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (SV363)

Slovo se stalo domovem

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Jan 1,35–51
Datum přípravy: 
Ne, 13/01/2019

Téma

Hledat Ježíše a být s ním

To světlo ve tmě svítí

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Jan 1,1–18
Datum přípravy: 
Ne, 06/01/2019

Téma

Ježíš je s námi jako světlo, které tma nepohltí

Cíl

 • S nejmladšími dětmi si připomenout a prožít, že světlo je silnější než tma; spojit symbol světla s Ježíšem.
 • Děti seznámit s biblickým textem Prologu a skrze vlastní uvažování jej spojit se svou zkušeností; ukázat dětem okolnosti vzniku Janova evangelia.
 • Kreativně s dětmi pracovat s Prologem Janova evangelia.

Pro učitele

Biblický text: J 1,1–18

Odkaz na píseň: 
Před tebou (SV456)
Odkaz na píseň: 
Sanctus (SV295)
Odkaz na píseň: 
Noc se ránu podobá (SV219)
Syndikovat obsah