Ježíš prodán za 30 stříbrných, Pilát a jeho žena

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Rut Brodská
Biblický oddíl: 
Matouš 27
Pořadí v lekci: 
28
Datum přípravy: 
Ne, 25/03/2018
Odkaz na píseň: 
Balada velkopáteční (SV297)
Odkaz na píseň: 
Byl jsi tam? (SV25)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Proč jen mlčíš, Pane (SV267)
Odkaz na píseň: 
Kříž (SV171)
Odkaz na píseň: 
Šly zrána ke hrobu (SV324)
Odkaz na píseň: 
Nedělní chvalozpěv (SV373)
Odkaz na píseň: 
Zas Pána křižujou (SV391)
Odkaz na píseň: 
Nemůžete ani chvíli (SV212)
Odkaz na píseň: 
Ó hlavo plná trýzně (SV225)
Odkaz na píseň: 
Vy silní ve víře (SV382)

Související pracovní listy