Starší školní

07 Abraham a Lot - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
7
Biblický odkaz: 
Genesis 13,1–14,24
10,00Kč

Pracovní list rozdejte dětem na začátku a můžete s ním pracovat různým způsobem:

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
ABRAM A LOT
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Abram a Lot

06 Povolání Abrama - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
6
Biblický odkaz: 
Genesis 12,1–7
10,00Kč

Pracovní list použijte po výkladu. Vyzvěte děti, ať na jeho základě zkusí vybrat z naznačených možností tu, která mu podle nich nejvíce odpovídá. Výsledky výběru si potom vzájemně porovnejte a mluvte o nich. Vyberou-li děti možnosti, které jsou s biblickým vyprávěním v napětí, je to dobrá příležitost příběh dovyložit.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
POVOLÁNÍ ABRAMA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Víra podle Abrahama

05 Stavba bábelské věže - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
5
Biblický odkaz: 
Genesis 11,1–9
10,00Kč

Pracovní list rozdejte dětem na začátku. Doplňovačku mohou řešit buď během vašeho výkladu nebo můžete biblický text společně číst nebo mohou pracovat s biblí samostatně. V tajence vyjde „V jednotě je síla“. Potom děti vyzvěte, aby samostatně odpověděly na otázky pod doplňovačkou. Společně si odpovědi přečtěte a mluvte o nich.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
STAVBA BÁBELSKÉ VĚŽE
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Stavba bábelské věže

04 Noe - potopa - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
4
Biblický odkaz: 
Genesis 6,5–22
Biblický odkaz: 
Genesis 7,6–22
10,00Kč

Nadpis a otázka z pracovního listu vám dává příležitost, abyste se dětí ptali, zda vědí, oč jde, zda příběh o Noemovi znají. Lze předpokládat, že jej někdo již znát bude. Zkuste tedy děti navést otázkami, aby příběh samy daly dohromady (Proč ta potopa přišla? Trestal jí Bůh život na zemi, nebo zachraňoval? Přišel Noe sám na to, co má dělat? A co měl vlastně udělat? Jak dlouho potopa trvala?

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
POTOPA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Potopa

03 Kain a Ábel - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
3
Biblický odkaz: 
Genesis 4,1–18
10,00Kč

Pracovní list můžete použít k motivačnímu uvedení, tedy na začátku. Ať děti nejprve přemýšlejí o tom, v čem na tom nejsme všichni stejně. Potom je vyzvěte, aby do „hlavy“ napsaly, co si o tom myslí (Proč to tak je? Má to nějaké příčiny? Lze to vždycky vysvětlit? Co je přitom napadá? Zdá se jim to spravedlivé, nebo nespravedlivé? Co by s tím udělaly? apod.).

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
KAIN A ÁBEL
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Kain a Ábel

02 Pád člověka - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pracovní list lze použít ke společné nebo k samostatné práci. Nejdřív si můžete text z pracovního listu přečíst a ptát se dětí, zda je napsán správně, zda odpovídá biblickému vyprávění. Ať už děti na některé rozdíly přijdou, nebo se dohadují, nebo jim text připadá správný, navrhněte, aby se přesvědčily a případné rozdíly našly.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Pád člověka

01 Stvoření světa a člověka - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
1
Biblický odkaz: 
Genesis 1,1–2,3
10,00Kč

S pracovním listem lze pracovat při výkladu. Rozdejte jej dětem na začátku. Buď můžete číst příběh o stvoření společně, nebo dětem zadejte úkol z horní poloviny listu jako samostatnou práci. Dohromady potom proberte, k čemu děti došly. O úkolu sedmého dne můžete společně mluvit: Nic z toho, co děti nakreslily, ani sebe, jsme si nevyrobili – můžeme děkovat.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Na počátku mluvil Bůh
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Stvoření člověka

13 Jákob usiluje získat požehnání

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
13
Biblický odkaz: 
Genesis 27,1–41
10,00Kč

Motivační rozhovor můžete začít otázkami: Kdy a proč lidé někdy nosí masky? Proč se někdo vydává za někoho jiného? Používají lidé vždycky skutečnou masku, když se vydávají za někoho jiného?

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
JÁKOB USILUJE ZÍSKAT POŽEHNÁNÍ
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Jákob usiluje získat požehnání

11 Izák a Rebeka - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
11
Nabízený pracovní list - soubor: 
Biblický odkaz: 
Genesis 24,1–67
10,00Kč

Obrázek je koncipován k užití především v závěru hodiny. Jeho dotvoření nám ukáže, jak se nám podařilo sdělit určitou rovinu příběhu. Srovnání výběru mezi dětmi může být přirozeným podnětem k rozhovoru o tom, co člověk víry považuje u partnera za důležité.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
IZÁK A REBEKA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Rebeka, žena pro Izáka
Syndikovat obsah