Předškolní

Křížová cesta (nejen) pro rodiny s dětmi

Křížová cesta se dá zalaminovat a vyvěsit ideálně v pěkné přírodě v okolí sboru. Je určena především pro rodiny s dětmi, přidat se však může každý včetně náhodných kolemjdoucích.
Kdo by chtěl křížovou cestu uspořádat v rámci svého sboru, ať si stáhne materiály ve formátu .pub z googledisku a upraví do vlastní podoby v MS Publisher, nebo napíše na paja.krouzkova6@gmail.com - ráda s tím pomohu. 
Autor: 
Jaroslav F. Pechar
Autor: 
Pavlína Kroužková
Rok vzniku: 
2021
Biblický odkaz: 
Matouš 26,30–27,66
Biblický odkaz: 
Marek 14,26–15,47
Biblický odkaz: 
Lukáš 22,39–23,56
Biblický odkaz: 
Jan 17,1–20,18

Modlitba

Původ materiálu: 
Marie Jüptner Medková
Nabízený pracovní list - soubor: 
Biblický odkaz: 
Marek 1,35
Biblický odkaz: 
Lukáš 11,1–4
Biblický odkaz: 
Matouš 6,8–15

Postní "adventní" kalendář

Online postní "adventní" kalendář - děti s otvírají okénka až do Květné neděle. Klíčová jsou ta velká, nedělní, zbytek jsou výplně. Na každé nedělní oknéko připadá krátký biblický úryvek, který si má dítě přečíst, vysvětlující text, námět k modlitbě a dva úkoly - jeden "vážnější", jeden zábavnější. 
 
Texty je vhodné v závislosti na věku dítěte procházet s dospělým.
 
Autor: 
Jana Hofmanová + Marta Sedláčková; dorost FS ČCE Braník
Rok vzniku: 
2021
Přiložený soubor: 
Biblický odkaz: 
Lukáš 19,1–10
Biblický odkaz: 
Marek 10,45–52
Biblický odkaz: 
Matouš 14,14–21
Biblický odkaz: 
Matouš 14,23–31
Biblický odkaz: 
Marek 1,35
Biblický odkaz: 
Jan 12,12–16

Ostrov štěstí

Děti před nácvikem vánoční hry vstoupí do aplikace Ostrov štěstí. Na Ostrově štěstí vládne muž zvaný Heros, který přikazuje všem ostrovanům permanentní štěstí. Je zakázaný jakýkoliv projev smutku, slabosti, nespokojenosti. I proto chce, aby lidé zapomněli i na celý Ježíšův příběh. Děti se s tím pokusí něco udělat. Podaří se jim zachránit obyvatele ostrova a nejen je?

Autor: 
Pavlína Šíblová
Autor: 
úpravy 2018 Hanka Šormová
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 

Den Země 2019

Alternativní materiál na Den Země 2019 pro NŠ.

Přiložený soubor: 

Obrazy a slova proti beznaději

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Zjevení 1
Biblický oddíl: 
Zjevení 21
Datum přípravy: 
Ne, 30/06/2019

Téma

Bůh jako počátek i konec

Cíl

  • Předškolákům ukázat, že Bůh má první i poslední slovo, jak o tom svědčí první a poslední strany Bible.
  • Představit knihu Zjevení jako krabičku poslední záchrany do zlé doby, která přináší Boží pohled, širší a obsáhlejší, než jsou naše možnosti.
  • Uvažovat nad slovy a obrazy ze Zjevení a přivlastnit si je.

Pro učitele

Biblický text: Zj 1, Zj 21

Odkaz na píseň: 
Zjevení 21 (SV260)
Odkaz na píseň: 
Nova země, nové nebe (SV223)
Odkaz na píseň: 
Chvalte Pána (EZ616)
Odkaz na píseň: 
Bůh první slovo má (EZ615)

Cestou víry s Jakubem

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
List Jakubův 1,1
Biblický oddíl: 
List Jakubův 2,1–13
Biblický oddíl: 
List Jakubův 2,14–26
Biblický oddíl: 
List Jakubův 3,3–10
Biblický oddíl: 
List Jakubův 1,2–18
Datum přípravy: 
Ne, 23/06/2019

Téma

Představit několik praktických problémů a jejich řešení ze života první církve, resp. ukázat, že dnes máme starosti obdobné a že nám tedy epištola může ukázat dobrou cestu.

Výstroj pro každého křesťana

Původ materiálu: 
Iva Květonová
Biblický oddíl: 
Efezským 6,10–17
Datum přípravy: 
Ne, 16/06/2019

Téma

Vyzbrojenost proti zlému

Cíl

  • Děti poznají, že víra v Pána Boha chrání před tím, co člověka ničí.
  • Děti pochopí, že Pán Bůh používá jiné zbraně než my lidé. Zbraně, které neubližují, ale zachraňují.

Pro učitele

Biblický text: Ef 6,10–17

Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Odkaz na píseň: 
Boj na zemi (SV24)
Odkaz na píseň: 
Řekni ne ďáblu (SV296)

Otrok, nebo bratr?

Původ materiálu: 
Iva Květonová
Biblický oddíl: 
Filemonovi 1
Datum přípravy: 
Ne, 09/06/2019

Téma

Boží Duch dává svobodu — nám i Filemonovi

Cíl

  • Děti poznají, že lidé mohou být jeden druhému bratrem navzdory všelijakým rozdílům.
  • A taky, že víra nám otevírá ještě jiné možnosti ve vztazích mezi lidmi, než jak jsme běžně zvyklí.

Pro učitele

Biblický text: List Filemonovi — má pouhých 25 veršů.

Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (SV184)
Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Prosba (Přijď již) (SV278)
Syndikovat obsah