Předškolní

Ostrov štěstí

Děti před nácvikem vánoční hry vstoupí do aplikace Ostrov štěstí. Na Ostrově štěstí vládne muž zvaný Heros, který přikazuje všem ostrovanům permanentní štěstí. Je zakázaný jakýkoliv projev smutku, slabosti, nespokojenosti. I proto chce, aby lidé zapomněli i na celý Ježíšův příběh. Děti se s tím pokusí něco udělat. Podaří se jim zachránit obyvatele ostrova a nejen je?

Autor: 
Pavlína Šíblová
Autor: 
úpravy 2018 Hanka Šormová
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 

Den Země 2019

Alternativní materiál na Den Země 2019 pro NŠ.

Přiložený soubor: 

Obrazy a slova proti beznaději

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Zjevení 1
Biblický oddíl: 
Zjevení 21
Datum přípravy: 
Ne, 30/06/2019

Téma

Bůh jako počátek i konec

Cíl

  • Předškolákům ukázat, že Bůh má první i poslední slovo, jak o tom svědčí první a poslední strany Bible.
  • Představit knihu Zjevení jako krabičku poslední záchrany do zlé doby, která přináší Boží pohled, širší a obsáhlejší, než jsou naše možnosti.
  • Uvažovat nad slovy a obrazy ze Zjevení a přivlastnit si je.

Pro učitele

Biblický text: Zj 1, Zj 21

Odkaz na píseň: 
Zjevení 21 (SV260)
Odkaz na píseň: 
Nova země, nové nebe (SV223)
Odkaz na píseň: 
Chvalte Pána (EZ616)
Odkaz na píseň: 
Bůh první slovo má (EZ615)

Cestou víry s Jakubem

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
List Jakubův 1,1
Biblický oddíl: 
List Jakubův 2,1–13
Biblický oddíl: 
List Jakubův 2,14–26
Biblický oddíl: 
List Jakubův 3,3–10
Biblický oddíl: 
List Jakubův 1,2–18
Datum přípravy: 
Ne, 23/06/2019

Téma

Představit několik praktických problémů a jejich řešení ze života první církve, resp. ukázat, že dnes máme starosti obdobné a že nám tedy epištola může ukázat dobrou cestu.

Výstroj pro každého křesťana

Původ materiálu: 
Iva Květonová
Biblický oddíl: 
Efezským 6,10–17
Datum přípravy: 
Ne, 16/06/2019

Téma

Vyzbrojenost proti zlému

Cíl

  • Děti poznají, že víra v Pána Boha chrání před tím, co člověka ničí.
  • Děti pochopí, že Pán Bůh používá jiné zbraně než my lidé. Zbraně, které neubližují, ale zachraňují.

Pro učitele

Biblický text: Ef 6,10–17

Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Odkaz na píseň: 
Boj na zemi (SV24)
Odkaz na píseň: 
Řekni ne ďáblu (SV296)

Otrok, nebo bratr?

Původ materiálu: 
Iva Květonová
Biblický oddíl: 
Filemonovi 1
Datum přípravy: 
Ne, 09/06/2019

Téma

Boží Duch dává svobodu — nám i Filemonovi

Cíl

  • Děti poznají, že lidé mohou být jeden druhému bratrem navzdory všelijakým rozdílům.
  • A taky, že víra nám otevírá ještě jiné možnosti ve vztazích mezi lidmi, než jak jsme běžně zvyklí.

Pro učitele

Biblický text: List Filemonovi — má pouhých 25 veršů.

Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (SV184)
Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Prosba (Přijď již) (SV278)

Pavlův běh do Božího království

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Filipským 3
Datum přípravy: 
Ne, 02/06/2019

Téma

Apoštol Pavel se snaží vysvětlit Filipským, že pozvání k Pánu Bohu je zadarmo a pro všechny. On sám to poznal, běží tam, zve ostatní, aby se přidali.

Odkaz na píseň: 
V království Božím (SV359)
Odkaz na píseň: 
Světem běžím dál (SV315)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (SV166)

Křest

Původ materiálu: 
Radmila Včelná
Biblický oddíl: 
Římanům 6
Datum přípravy: 
Ne, 19/05/2019

Téma

Křtem začíná nový život s Kristem

Cíl

Děti pochopí něco ze symboliky křestního obřadu ve staré církvi.


Pro učitele

Biblický text: Ř 6

Pas mé beránky

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Jan 21,15–23
Datum přípravy: 
Ne, 12/05/2019

Téma

Kristus pověřuje být pastýřem i v těžké době

Cíl

  • Děti poznají, že pastýřský úkol dostáváme všichni. Nejsme jen ovce. A dává nám ho Kristus.
  • Děti si uvědomí, že oddanost Kristu něco stojí a platí i v dobách zlých.
  • Děti zakusí, že pást beránky je potřeba i ve velice nesnadné a temné době. S Kristem neutíkáme z dějin.

Pro učitele

Biblický text: J 21,15–23

Odkaz na píseň: 
Hříchy tvý (SV79)
Odkaz na píseň: 
Kde, Pane, jsi (SV143)
Odkaz na píseň: 
Do země se skrývá (EZ662)
Syndikovat obsah