cyklus nedělní školy 2013/14 -Otčenáš-úvod

Verze pro tiskPDF verze
 
Jako další cyklus nedělní školy 2013/14 vám předkládáme výklady modlitby Páně. Postupujeme při nich podobně jako při výkladu Desatera. Pokusili jsme se zvýraznit, co znamená, že tuto modlitbu nás učí Ježíš jako svědek zcela zvláštní cesty Boha Izraele. To on je nám ve vyprávění a cestě Syna podivuhodně nablízku. Díky Ježíši, jakožto Synu tohoto Otce, dostává pak i samotné slovo "Bůh" docela jiný zvuk a naše modlitba docela jiné východisko i perspektivu. Nevoláme k abstraktnímu všemohoucímu, ale k tomu, který nám na naší cestě stojí po boku.
Nedoprošujeme se potentáta, odcizeného problémům těch dole, ale Zachránce, kterému záleží na naší nouzi. Oslovujeme toho, který je nám už dávno nablízku. A svými prosbami odpovídáme tomu, který o nás sám stojí. Ježíš Kristus nám dává zakoušet jeho podivuhodnou blízkost - a tak slova našich modliteb vysvobozuje z pout předsudků a vypočítavosti a učí slovům důvěry i naděje.
Přejeme vám, abyste právě tohle spolu s dětmi objevovali jako inspiraci pro své prosby i pro svá očekávání.
 
 
Za katechetickou skupinu
Tomáš TrusinaZa katechetickou skupinu
 
Přiložený soubor: