Starší školní

Prorokyně rebelka — Vánoční divadlo

Hra vychází z rabínských příběhů o chování židů v egyptském zajetí, záchraně Mojžíše a vyvedení z Egypta. Ústřední postavou je ale Miriam, Mojžíšova sestra, jejíž rebelie proti názorům starších se minimálně vyrovná konání mužů.

Obsahuje jedno hudební překvapení.

Autor: 
Vratislav Jonáš Kubínek
Rok vzniku: 
2018
Přiložený soubor: 

Tichá noc a bílý den aneb Příběh tří písniček

Tým temných sil pod vedením Tasemníka se rozhodne zničit sílu modliteb. To je ale těžký úkol, a tak si nejdřív chtějí vyzkoušet svou moc na písních.

První z nich, Ponrava, navštíví milánského biskupa Ambrože a snaží se mu ve chvíli pochyb vnutit chmurný text k písni Už svítá jasný, bílý den.

Když se mu to nepodaří, zkusí to Červivec, který chce využít výčitek svědomí bývalého kapitána otrokářské lodě, Johna Newtona, a zničit jeho píseň Úžasná milost (Amazing Grace).

Autor: 
Lída Holá
Rok vzniku: 
2011
Přiložený soubor: 

Tak trochu jiný král Artuš aneb Hra o hledání grálu

Děj hry je volně vychází ze ze staré anglické legendy o králi Artušovi.

Ten jako jediný vytáhne z kamene královský meč, který tam zaklel kouzelník. Stane se králem, ale pochybuje o své odvaze a síle. Příliš mu nepomůžou ani rytíři kulatého stolu, kteří pochybují o své síle a vymlouvají se na zmizelý grál.

Autor: 
Lída Holá
Rok vzniku: 
2018
Přiložený soubor: 

Den Země 2019

Alternativní materiál na Den Země 2019 pro NŠ.

Přiložený soubor: 

Obrazy a slova proti beznaději

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Zjevení 1
Biblický oddíl: 
Zjevení 21
Datum přípravy: 
Ne, 30/06/2019

Téma

Bůh jako počátek i konec

Cíl

  • Předškolákům ukázat, že Bůh má první i poslední slovo, jak o tom svědčí první a poslední strany Bible.
  • Představit knihu Zjevení jako krabičku poslední záchrany do zlé doby, která přináší Boží pohled, širší a obsáhlejší, než jsou naše možnosti.
  • Uvažovat nad slovy a obrazy ze Zjevení a přivlastnit si je.

Pro učitele

Biblický text: Zj 1, Zj 21

Odkaz na píseň: 
Zjevení 21 (SV260)
Odkaz na píseň: 
Nova země, nové nebe (SV223)
Odkaz na píseň: 
Chvalte Pána (EZ616)
Odkaz na píseň: 
Bůh první slovo má (EZ615)

Cestou víry s Jakubem

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
List Jakubův 1,1
Biblický oddíl: 
List Jakubův 2,1–13
Biblický oddíl: 
List Jakubův 2,14–26
Biblický oddíl: 
List Jakubův 3,3–10
Biblický oddíl: 
List Jakubův 1,2–18
Datum přípravy: 
Ne, 23/06/2019

Téma

Představit několik praktických problémů a jejich řešení ze života první církve, resp. ukázat, že dnes máme starosti obdobné a že nám tedy epištola může ukázat dobrou cestu.

Výstroj pro každého křesťana

Původ materiálu: 
Iva Květonová
Biblický oddíl: 
Efezským 6,10–17
Datum přípravy: 
Ne, 16/06/2019

Téma

Vyzbrojenost proti zlému

Cíl

  • Děti poznají, že víra v Pána Boha chrání před tím, co člověka ničí.
  • Děti pochopí, že Pán Bůh používá jiné zbraně než my lidé. Zbraně, které neubližují, ale zachraňují.

Pro učitele

Biblický text: Ef 6,10–17

Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Odkaz na píseň: 
Boj na zemi (SV24)
Odkaz na píseň: 
Řekni ne ďáblu (SV296)

Otrok, nebo bratr?

Původ materiálu: 
Iva Květonová
Biblický oddíl: 
Filemonovi 1
Datum přípravy: 
Ne, 09/06/2019

Téma

Boží Duch dává svobodu — nám i Filemonovi

Cíl

  • Děti poznají, že lidé mohou být jeden druhému bratrem navzdory všelijakým rozdílům.
  • A taky, že víra nám otevírá ještě jiné možnosti ve vztazích mezi lidmi, než jak jsme běžně zvyklí.

Pro učitele

Biblický text: List Filemonovi — má pouhých 25 veršů.

Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (SV184)
Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Prosba (Přijď již) (SV278)

Pavlův běh do Božího království

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Filipským 3
Datum přípravy: 
Ne, 02/06/2019

Téma

Apoštol Pavel se snaží vysvětlit Filipským, že pozvání k Pánu Bohu je zadarmo a pro všechny. On sám to poznal, běží tam, zve ostatní, aby se přidali.

Odkaz na píseň: 
V království Božím (SV359)
Odkaz na píseň: 
Světem běžím dál (SV315)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (SV166)
Syndikovat obsah