Mladší školní

A nakonec přijde Kristus

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Marek 13,1–27
Datum přípravy: 
Ne, 10/12/2017

Téma

Příručka křesťana do drsných časů

Cíl

 • Nejmladší děti uslyší, že Ježíš znovu přijde a mají ho očekávat.
 • Děti jsou ujištěny, že děje a krize světa má Bůh v rukou.
 • Děti uslyší, že na konci všeho nás očekává Pán Ježíš.

Pro učitele

Biblický text: Mk 13,1-27

Výkladové poznámky

Žánr: apokalyptický text. V Ježíšově době populární typ náboženské literatury (v Bibli srv. Zj, Da 12, Za 12 nn). Cílem apokalyptiky:

Vjezd do Jeruzaléma

Původ materiálu: 
Radka Včelná
Biblický oddíl: 
Marek 11,1–11
Datum přípravy: 
Ne, 03/12/2017

Téma

Ježíš vjíždí do Jeruzaléma na oslu jako mesiášský král a odvážně činí prorocká znamení.

Cíl

 • Děti srovnávají, v čem je Ježíš jiný král než ostatní vládci.
 • Děti zkoumají, v čem Ježíš naplňuje proroctví a sám se chová jako prorok.

Pro učitele

Biblický text: Mk 11,1-11 (případně celá 11. kapitola)

Odkaz na píseň: 
Hosana (SV74)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Vítej, Jezu Kriste (EZ262)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (EZ627)

Cestou do Jeruzaléma

Původ materiálu: 
Radka Včelná
Biblický oddíl: 
Marek 9,30–41
Datum přípravy: 
Ne, 26/11/2017

Téma

Neporozumění nejbližších (Ježíš o kříži, učedníci o protekci)

Cíl

 • Děti pochopí, že Ježíš má jiná měřítka na to, kdo je velký a významný.
 • Děti budou přemýšlet o tom, jak můžeme pomáhat a sloužit druhým.

Pro učitele

Biblický text: Mk 9,30-41; Mk 10,35-45

Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (SV387)
Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (SV261)
Odkaz na píseň: 
Modlitba (SV228)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (EZ627)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)

Ježíš na hoře Proměnění

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Marek 9,1–9
Biblický oddíl: 
Marek 9,10–29
Datum přípravy: 
Ne, 19/11/2017

Téma

Boží sláva je mezi námi

Cíl

 • Děti uslyší, že Ježíš je slavný Boží syn.
 • Děti si uvědomí, že Boží sláva je skrytá v obyčejných událostech.

Pro učitele

Biblický text: Mk 9,1-9; (Mk 9,10-29)

Zpátky do školy k Ježíšovi

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Marek 8,27–38
Datum přípravy: 
Ne, 12/11/2017

Téma

Kdo je Ježíš a co to znamená ho následovat

Cíl

 • Pokusíme se dětem vysvětlit, co to je následovat Ježíše.
 • Pokusíme se dětem vysvětlit, jaké představy měli o Ježíšovi jeho současníci.
 • Budeme společně přemýšlet o tom, kdo je to Ježíš.

Pro učitele

Biblický text: Mk 8,27-38; srov. Mt 16,13-16.20-23 a L 9,18-20.22

Odkaz na píseň: 
Ve jméno Krista doufáme (EZ244)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Vítr se ztiší (SV374)

Děti, psi a jedna maminka

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Marek 7,24–30
Datum přípravy: 
Ne, 05/11/2017

Téma

Ježíš pomáhá (každému, kdo o to stojí).

Cíl

 • Děti uslyší, že Ježíš je tu pro všechny.
 • Je třeba se naučit Ježíšovi věřit.
 • Občas ani s Pánem Bohem není všechno hned.

Pro učitele

Biblický text: Mk 7,24-30; srov. Mt 15,21-28, Za 8,20-23

Výkladové poznámky

Ježíš trochu ilustruje svoji předchozí myšlenku (Mk 7,15n), že vnější věci člověka nemohou znesvětit, a jde na území pohanů.

Jairova dcera

Původ materiálu: 
Iva Květonová
Biblický oddíl: 
Marek 5,21–24
Datum přípravy: 
Ne, 29/10/2017

Téma

I mrtvým dává povstat

Cíl

 • Boží moc se projevuje i tam, kde to vypadá hodně beznadějně.
 • Co je konec pro člověka, není konec pro Boha, jen mu věřit.
 • Ve smrti se ukazuje naše lidská bezmocnost, ale taky Boží naděje.

Pro učitele

Biblický text: Mk 5,21-24; Mk 35-43; paralely Mt 9,18-26; L 8,40-56

Odkaz na píseň: 
Volný jsem (SV375)
Odkaz na píseň: 
Vzácný hosti, přijď (SV57)
Odkaz na píseň: 
Duše má, v tichosti (EZ197)

Posedlý z Gerasy

Původ materiálu: 
Iva Květonová
Biblický oddíl: 
Marek 5,1–20
Datum přípravy: 
Ne, 22/10/2017

Téma

Boží království míří na periferie — společnosti i náboženství

Cíl

 • Děti se dozví, že Ježíš přináší dobré změny a uzdravení i neizraelcům a lidem na okraji.
 • Děti poznají Ježíše jako toho, kdo má moc proměnit beznadějnou situaci.

Pro učitele

Biblický text: Mk 5,1-20; paralely Mt 8,28-34 a L 8,26-39

Odkaz na píseň: 
To něco stojí (SV335)
Odkaz na píseň: 
Rozbij ty chmurné hradby (SV302)
Odkaz na píseň: 
Vostnatej drát (SV188)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)

Opravdové odpočinutí

Původ materiálu: 
Jana Hofmanová
Biblický oddíl: 
Marek 3,1–6
Biblický oddíl: 
Marek 2,23–28
Datum přípravy: 
Ne, 08/10/2017

Téma

Opravdové odpočinutí, pokoj království Božího, je blízko tam, kde láska uzdravuje.

Odkaz na píseň: 
Svatá doba, Páně den (EZ441)
Odkaz na píseň: 
Slavme vždy Hospodina (EZ107)
Odkaz na píseň: 
Všichni, kdo skládají (EZ195)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Vstup - Truvérská mše (SV480)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)
Odkaz na píseň: 
Svobodná zem (SV288)
Odkaz na píseň: 
Tobě, Pane, dík (SV338)

Utišení bouře

Původ materiálu: 
Iva Květonová
Biblický oddíl: 
Marek 4,35–41
Datum přípravy: 
Ne, 15/10/2017

Téma

Zasetá setba odolá (víra odolá), jen jí věřit v bouři

Cíl

Děti pochopí, že součástí života každého člověka (křesťana nevyjímaje) jsou i různé těžké situace. V takových chvílích pomáhá víra, že nejsme na všechno sami, že se máme o koho opřít.

Víra není hotová věc, je potřeba o ni zápasit každý den.


Pro učitele

Biblický text: Mk 4,35-41

Syndikovat obsah