Mladší školní

Pokušení jako testování Syna

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Matouš 4,1–11
Datum přípravy: 
Ne, 11/02/2018

Téma

Při křtu zazní, kdo je Ježíš, v příběhu o pokušení se to ujasňuje. Ježíšův křest se probíral u Marka, zde se zaměříme na pokušení na poušti (na poušti se ale odehrává jen to první pokušení, další dvě se odehrávají jinde).

Odkaz na pracovní list: 
9 Pokušení na poušti
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
Dnes tebe volá Pan (SV52)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)

Rodí se Immanuel

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Matouš 1–2
Datum přípravy: 
Ne, 04/02/2018

Téma

Jak začíná Ježíšův příběh podle Matouše?

Přichází zaslíbený Immanuel, Bůh s námi. Dovršuje se příběh lidu Abrahamova, Ježíš přichází na svět i jako světlo pro pohany. Evangelium je knihou nových počátků.

Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Jako zrnko hořčičné (SV199)
Odkaz na píseň: 
Hvězda (SV339)

Výtvarný program k Lutherovi

Výtvarný program vhodný k Lutherovi (výrobky, pracovní listy), autorka Olga Pikousová.

Přiložený soubor: 

Dál přece nejdeme sami: S Markem (el. příručka)

Katechetická příručka na rok 2017/2018 — první část.

60,00Kč

Evangelium u nás doma

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Marek 16,1–8
Datum přípravy: 
Ne, 28/01/2018

Téma

Radostná zpráva o tom, že Bůh Ježíše vzkřísil, žádá reakci

Cíl

 • Děti slyší příběh o ženách u prázdného hrobu a uvažují, jak to bylo dál — promítají do příběhu i sebe a své zkušenosti.
 • Děti slyší o tom, že živý Ježíš se chce setkat se svými učedníky tam, kde jsou doma.
 • Děti přemýšlí o tom, proč Marek skončil svůj příběh tak náhle a formulují svůj závěr evangelia.

Pro učitele

Biblický text: Mk 16,1-8

Odkaz na píseň: 
Jděte dál (SV114)
Odkaz na píseň: 
Z přetěžkého kříže (EZ695)

Křížová cesta

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Marek 14,53
Biblický oddíl: 
Marek 15
Datum přípravy: 
Ne, 21/01/2018

Téma

Ten, který zemřel na kříži, je Boží syn

Cíl

 • Děti putují s Ježíšem na jeho poslední cestě.
 • Děti čtou oddíl o Ježíšově smrti, vytvářejí živé obrazy a diskutují o nich a tím vykládají text.
 • Děti čtou text o utrpení Páně a zkoumají evangelistovu práci se starozákonními obrazy.

Pro učitele

Biblický text: Mk 14,53 nn a 15. kapitola

Odkaz na píseň: 
Nemůžete ani chvíli (SV212)
Odkaz na píseň: 
Proč jen mlčíš, Pane (SV267)
Odkaz na píseň: 
Balada velkopáteční (SV297)

Ježíšův zápas

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Marek 14,32–42
Datum přípravy: 
Ne, 14/01/2018

Téma

Ježíš zápasil — o jistotu Boží přítomnosti, o své směřování a jistotu ve svém konání. Své učedníky zve k bdělosti kvůli sobě i kvůli nim.

Odkaz na píseň: 
Nemůžete ani chvíli (SV212)
Odkaz na píseň: 
Byl jsi tam? (SV25)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)
Odkaz na píseň: 
Zůstaňte zde (SV443)
Odkaz na píseň: 
O Lord, Hear my Prayer (SV462)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)

Místo pro všechny

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Marek 14,22–25
Datum přípravy: 
Ne, 07/01/2018

Téma

U večeře Páně je díky Ježíšovi místo pro každého, pro slabé a hříšné. Ježíš sám sebe dává v náš prospěch.

Cíl

 • Předškolní děti zažijí, že u Ježíšova stolu je místo pro všechny.
 • Děti uvažují nad Ježíšovými slovy „toto jest mé tělo“.
 • Starší děti zkoumají smlouvy mezi Bohem a člověkem.

Pro učitele

Biblický text: Mk 14,22-25; pro kontext Mk 14,1-21

Odkaz na píseň: 
Podobenství o Hostině (SV14)
Odkaz na píseň: 
Vinný kmen (SV318)

Největší přikázání a chudá vdova

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Marek 12,28–34
Biblický oddíl: 
Marek 12,38–44
Datum přípravy: 
Ne, 31/12/2017

Téma

Milovat celým srdcem a dát se k dispozici s celým živobytím

Cíl

 • Děti poznají provázanost vztahu k Bohu a k bližnímu.
 • Děti si vyzkouší, jak Ježíšovo slovo pomáhá v orientaci našeho života.
 • Děti poznají, jak láska k Bohu souvisí s pohledem bohatých na chudé.

Pro učitele

Biblický text: Mk 12,28-34.38-44

Odkaz na píseň: 
Pane Bože náš (BTS15)
Odkaz na píseň: 
Tvá, Pane, láska (EZ635)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Syndikovat obsah