Mladší školní

Setkání s Kristem staví na nohy

Původ materiálu: 
Jana Hofmanová
Biblický oddíl: 
Jan 5,1–9
Biblický oddíl: 
Jan 5,10–18
Datum přípravy: 
Ne, 17/02/2019

Téma

Ježíš dává poznat, kam až sahá Boží moc a co pro nás znamená jeho milost: uzdravuje tam, kde se zdá, že je jen samota a nehybnost.

Odkaz na píseň: 
Nuž Bohu děkujme (EZ177)
Odkaz na píseň: 
Všichni, kdo skládají (BTS10)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (BTS93)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (BTS43)
Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (BTS44)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Pane, slyš náš hlas (SV248)

Slovo se stává chlebem života

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Jan 6,1–15
Biblický oddíl: 
Jan 6,20–59
Datum přípravy: 
Ne, 10/02/2019

Téma

K životu potřebujeme to základní — chléb. Ale nejen chléb, který jíme.

Odkaz na píseň: 
Spolu lámejme chléb (SV305)
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi (SV401)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (BTS22)
Odkaz na píseň: 
Krásná je modrá obloha (BTS14)
Odkaz na píseň: 
Čeho třeba (SV412)
Odkaz na píseň: 
Vše dobré, co máme (BTS19)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (BTS29)
Odkaz na píseň: 
Otče nás všemohoucí (BTS33)

Setkání u studny

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Jan 4,1–30
Datum přípravy: 
Ne, 03/02/2019

Téma

Ježíš přišel pro všechny. Slovo se stává studnou života.

Cíl

 • Děti si uvědomí, že víra je tak důležitá jako voda, když máme žízeň.
 • Děti uslyší, že před Pánem Bohem si nemusíme hrát na dobré a dokonalé lidi.
 • Děti přemýšlejí, co to znamená se setkat s Ježíšem.

Pro učitele

Biblický text: J 4,1–30

Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Poutník a dívka (SV163)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je láska (EZ203)

Noční rozhovor

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Jan 3,1–11
Datum přípravy: 
Ne, 27/01/2019

Téma

Setkání s Ježíšem je tak velká změna jako nové narození.

Cíle

 • Děti přemýšlejí nad tím, že nejsou jen dětmi svých rodičů, ale i dětmi Pána Boha.
 • Děti se spolu s Nikodémem dovědí, že uvěřit Pánu Bohu je jako se znovu narodit. Tak velká změna to je a nemůžeme ji způsobit sami.
 • Děti si uvědomují, že některé věci jako lidé máme ve své ruce, můžeme si je koupit, udělat, některé musí být dány shůry.

Pro učitele

Biblický text: J 3,1–11

Odkaz na píseň: 
Divné to věci dnes (SV50)
Odkaz na píseň: 
Prosba (Přijď již) (SV278)
Odkaz na píseň: 
Živý je Pán (SV409)
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi (SV401)
Odkaz na píseň: 
De profundis (SV327)

Zachráněná radost

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Jan 2,1–11
Datum přípravy: 
Ne, 20/01/2019

Téma

Ježíš přináší radost a změnu

Cíl

 • Představit Ježíše jako toho, kdo sdílí s lidmi jejich radost i starost a pomáhá jim.
 • Poznat Ježíše jako toho, kdo nářek mění v radost; spojit tuto zvěst s vlastní zkušeností.
 • Poznat Ježíše jako toho, kdo přináší překvapivou změnu tam, kde to vypadá na cestu z kopce nebo úplný konec; propojit to s vlastní životní cestou.

Pro učitele

Biblický text: J 2,1–11

Odkaz na píseň: 
Veselý chvalozpěv (SV161)
Odkaz na píseň: 
Radujte se, bratři (SV284)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (SV363)

Slovo se stalo domovem

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Jan 1,35–51
Datum přípravy: 
Ne, 13/01/2019

Téma

Hledat Ježíše a být s ním

To světlo ve tmě svítí

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Jan 1,1–18
Datum přípravy: 
Ne, 06/01/2019

Téma

Ježíš je s námi jako světlo, které tma nepohltí

Cíl

 • S nejmladšími dětmi si připomenout a prožít, že světlo je silnější než tma; spojit symbol světla s Ježíšem.
 • Děti seznámit s biblickým textem Prologu a skrze vlastní uvažování jej spojit se svou zkušeností; ukázat dětem okolnosti vzniku Janova evangelia.
 • Kreativně s dětmi pracovat s Prologem Janova evangelia.

Pro učitele

Biblický text: J 1,1–18

Odkaz na píseň: 
Před tebou (SV456)
Odkaz na píseň: 
Sanctus (SV295)
Odkaz na píseň: 
Noc se ránu podobá (SV219)

Dobrý den, pane Matouši, dobrý den, pane Lukáši

Poprvé provedeno ve sboru Praha Horní Počernice 2017
 
Možno využít i předškolních dětí.
Autor: 
Petr Firbas

Vyprávění jednoho oslíka

Vánoční hra pro 12 dětí

Poprvé hráno v Horních Počernicích 2016

Některé výstupy se odehrávají před oponou, za kterou se pak s jednoduchými náznakovými rekvizitami střídají obrazy).

Autor: 
Petr Firbas
Rok vzniku: 
2016

Zpráva z uprchlického tábora v Dolním Egyptě

Hra pro 10 dětí. Poprvé provedeno v Horních Počernicích.

Ve sboru jsem měl vždy jednoduchou oponu ( závěs zakončený přišitými záclonovými kroužky navlečený na dlouhou tyč mezi dvěma stojacími kovovými věšáky s pevnou základnou). Některé výstupy se odehrávaly před oponou, za kterou se pak s jednoduchými náznakovými rekvizitami střídaly obrazy).

Autor: 
Petr Firbas
Rok vzniku: 
2015
Syndikovat obsah