Úvaha pro biblický program

Peklo a Ďábel (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2002
 
Co o tom
čteme v bibli:
Jan Keřkovský

 
Když je pořádná vichřice, povodeň, zemětřesení, to se prý žení čerti. Jak to teprve musí vypadat tam u nich dole! Jak vlastně? Kotle? Řeka zapomnění a na ní převozník? Váhy na hříchy?
Číst dál »
Biblický odkaz: 
Izajáš 14
Biblický odkaz: 
Zjevení 12
Biblický odkaz: 
1 Petrova 5,8
Biblický odkaz: 
2 Korintským 11,14
Biblický odkaz: 
Jan 8,44
Biblický odkaz: 
Římanům 5,12
Biblický odkaz: 
Jonáš 2
Biblický odkaz: 
Matouš 5,22
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Trusina, Tomáš
Autor: 
anketa
Autor: 
Gruber, Jiří
Autor: 
Karásek, Svatopluk
Rok vzniku: 
2002

Aby život nebyl jen nahrážkou, nýbrž doopravdy

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2002
Kdo lže, ten krade, kdo krade, je schopen i zabít, říká se. Tuhle hlubokou pravdu odhaluje právě Desatero: všechno tu souvisí se vším. Ale zatímco o krádeži a vraždě je v Dekalogu zřetelné slovo ''takové věci nebudou tvojí parketou'', o lži jako takové se tu nemluví. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Exodus 20,17
Autor: 
Klinecký, Pavel
Rok vzniku: 
2002

Hřích (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2002
Co o tom
čteme
v bibli:

Jan Keřkovský

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 12,31
Biblický odkaz: 
Jan 8,44
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Ruml, Pavel
Autor: 
anketa
Autor: 
Gruber, Jiří
Rok vzniku: 
2002

Přece nebudeš krást!

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2002
Lidie Mamulová 
Zní to prostě a člověk, který se drží toho, co je černé na bílém, to má celkem jednoduché. - Kdo krade, zaslouží trest. Krást se nesmí ani v bance ani spadlá jabka v sousedovic zahradě. A já nekradu.
Číst dál »
Biblický odkaz: 
Exodus 20,15
Autor: 
Mamulová, Lidie
Rok vzniku: 
2002

Vzkříšení těla (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2002
Co o tom
čteme
v bibli:
Jan Keřkovský

  Číst dál »
Biblický odkaz: 
1 Korintským 15
Biblický odkaz: 
Daniel 12
Biblický odkaz: 
Žalmy 103
Biblický odkaz: 
Jób 14,7
Biblický odkaz: 
1 Korintským 15,35–50
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Autor: 
anketa
Autor: 
Gruber, Jiří
Rok vzniku: 
2002

Dusilo mě to, tlačilo se to na mě, tak jsem otevřel dveře

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2002
Kain a Bůh stojí proti sobě a tiše spolu hovoří. Kain ještě drží v ruce nůž.
''Kaine, kde je tvůj bratr Ábel?''
''Pane, ty víš, že to nevím. Je mi to jedno. Ten chlap mě nezajímá. Nestarám se o něho. Je to jeho život.''
''Ale Kaine, on přece nežije. Zkrvavená země křičí. Slyšíš?'' Číst dál »
Biblický odkaz: 
Exodus 20,13
Biblický odkaz: 
Genesis 4,8
Autor: 
Pfanová, Hana
Rok vzniku: 
2002

pokání (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2002
Co o tom
čteme v bibli:
Jan Keřkovský
 
Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 3
Biblický odkaz: 
Marek 1,15
Biblický odkaz: 
Lukáš 24,47
Biblický odkaz: 
2 Timoteovi 2,25
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Mostecký, Aleš
Autor: 
anketa
Autor: 
Gruber, Jiří
Rok vzniku: 
2002

spasení (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2002
Co o tom
čteme v bibli:
Jan Keřkovský
 
Číst dál »
Biblický odkaz: 
1 Timoteovi 2,8
Biblický odkaz: 
1 Korintským 9,25
Biblický odkaz: 
2 Timoteovi 4,8
Biblický odkaz: 
Lukáš 15,1
Biblický odkaz: 
Zjevení 14,1
Biblický odkaz: 
1 Korintským 13,7
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Čašková, Ester
Autor: 
anketa
Autor: 
Gruber, Jiří
Rok vzniku: 
2002

Den za dnem

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2002

Pondělí, úterý, středa . . . valím balvan. Proč vždycky jen do kopce? Snad čekám dokonalý rozhled, až jednou budu nahoře. Zanechám vše bolestné tam dole v údolí a začnu si konečně vážit sám sebe. A za tenhle výkon bych mohl právem čekat i nějaký ten aplaus, trochu ocenění, ne? Číst dál »
Biblický odkaz: 
Exodus 20,4
Autor: 
Pokorný, Pavel
Rok vzniku: 
2002

Dáváš s ním všanc sám sebe

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2002
Michal Kitta
 
Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. (Ex 20,7) Číst dál »
Biblický odkaz: 
Exodus 20,7
Autor: 
Kitta, Michal
Rok vzniku: 
2002
Syndikovat obsah