Úvaha pro biblický program

Stvoření (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2002
Co o tom
čteme v bibli:
Jan Keřkovský

  Číst dál »
Biblický odkaz: 
Genesis 1,31
Biblický odkaz: 
Žalmy 33,6
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Hudec, René
Autor: 
anketa
Autor: 
Gruber, Jiří
Rok vzniku: 
2002

Alespoň modlitby a sliby kdyby bylo kam strkat

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2002
Jan Keřkovský
  Číst dál »
Biblický odkaz: 
Exodus 20
Autor: 
Keřkovský, Jan
Rok vzniku: 
2002

Andělé 2002 (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2002
Co o tom
čteme v bibli:
Jan Keřkovský
 
Anděl je někdo, kdo nese zprávu. Posel, vyslanec. Když panovník nemůže být všude, pošle velvyslance nebo aspoň delegaci. Zkrátka někoho, kdo přinese důležitou zprávu, poselství, vzkaz. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Genesis 0
Biblický odkaz: 
Exodus 0
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Plzák, Michal
Autor: 
anketa
Autor: 
Gruber, Jiří
Autor: 
Skála, Jan
Rok vzniku: 
2002

Je proč se stydět, není proč se bát

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2001
Zdeněk Šorm
 
A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Z jeho milosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.
  Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jan 1,14–17
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2001

Láska, nebo zákon?

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2001
Biblický odkaz: 
Matouš 15,17–20
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2001

Křest (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2001
Křest
Kristýna Žárská
  Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 28,19–20
Biblický odkaz: 
Skutky 16,15
Autor: 
Žárská, Kristýna
Autor: 
Zahradníček, Jan
Autor: 
anketa
Rok vzniku: 
2001

Největší je láska aneb všechno špatně, zpátky na stromy

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2001
Michal Kitta
 
''A tak zůstává víra, naděje, láska, ale největší z té trojice je láska,'' napsal apoštol Pavel. Ovšem jako by se stalo. Číst dál »
Biblický odkaz: 
1 Korintským 13,13
Autor: 
Kitta, Michal
Rok vzniku: 
2001

Ať se se mnou ve vás setkají

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2001
Ať se se mnou ve vás setkají
Zdeněk Šorm

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 10,5–8
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2001

Zdržte se hledáním

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2001
Zdržet se hledáním
Zdeněk Šorm
 
Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 7,13–29
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2001

Rozhodl jsem se, že tomu přijdu na kloub

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5 /2001
Biblický odkaz: 
Kazatel 8,15–17
Autor: 
Keřkovský, Jan
Rok vzniku: 
2001
Syndikovat obsah