Úvaha pro biblický program

Nepořádná máti

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2001
Nepořádná máti
Pavel Prejda
  Číst dál »
Biblický odkaz: 
Lukáš 2,41–52
Autor: 
Prejda, Pavel
Rok vzniku: 
2001

V dobrém předbýhat dobu

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2001
V dobrém předbíhat dobu
Zdeněk Šorm
  Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 3,1–12
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2001

Blahoslavenství

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2001
Blahoslavenství
Jan Keřkovský
 
Když Ježíš uviděl zástupy,
vystoupil na horu. Tam se
posadil - jeho učedníci byli
kolem něj - a řekl jim toto:
 
Blaze vám, kdo nemáte,
na čem byste si zakládali:
s prázdnýma rukama se
můžete mnohem líp chytit toho,
co vám Bůh nabízí.
  Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,1–16
Autor: 
Keřkovský, Jan
Rok vzniku: 
2001

O následování aneb syn člověka je bude zlobit

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2000
Biblický odkaz: 
Marek 8,34–9,1
Autor: 
Keřkovský, Jan
Rok vzniku: 
2000

Připusť to nyní

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2000
Biblický odkaz: 
Matouš 3,13–17
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2000

opravdu vstaneme?

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2000
Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li Kristus vzkříšen, je vaše víra marná a ještě jste ve svých hříších.
  Číst dál »
Biblický odkaz: 
1 Korintským 15,12–13
Biblický odkaz: 
1 Korintským 15,19–20
Autor: 
Čašková, Ester
Rok vzniku: 
2000

..., chci tebou kamarádit.

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2000
 Matouš 19,1 - 10
 RUBEN KUŽEL Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 19,1–10
Autor: 
Kužel, Ruben
Rok vzniku: 
2000

Znesvěcení

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2000

 Znesvěcení
 Matouš 15, 11.19
 JOEL RUML

Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje... Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky.
 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 15,11
Autor: 
Ruml, Joel
Rok vzniku: 
2000

Hledejte mě a budete žít

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2000
Biblický odkaz: 
Ámos 5,4–5
Autor: 
Tomeš, Daniel
Rok vzniku: 
2000

Utišení bouře

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2000
  

 

 Utišení bouře
 Mt 8,23-27. 14-15
 JOSEF HURTA

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 8,23–27
Autor: 
Hurta, Josef
Rok vzniku: 
2000
Syndikovat obsah