Úvaha pro biblický program

Utišení bouře

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2000
  

 

 Utišení bouře
 Mt 8,23-27. 14-15
 JOSEF HURTA

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 8,23–27
Autor: 
Hurta, Josef
Rok vzniku: 
2000

Správný kotext - Kazatel 11,1

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2000
Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Kazatel 1,1
Biblický odkaz: 
Matouš 10,39
Autor: 
Wrana, Aleš
Rok vzniku: 
2000

Všecko je dovoleno

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2000

Všecko je dovoleno - ano, ale ne všecko prospívá. ´Všecko je dovoleno´ - ano, ale ne všechno přispívá ke společnému růstu.

Číst dál »
Biblický odkaz: 
1 Korintským 10,23
Autor: 
Potočková, Jana
Rok vzniku: 
2000

Důvěra (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/1999

Anketa: V jaké situaci je pro vás rozhodující důvěra?

Václav Malý

Když jednou v minulosti, kdy jsem byl vystaven zraňujícím pomluvám, přišel za mnou jeden kněz a řekl: Nic si z toho nedělej - jsou to nesmysly. Já ti důvěřuji. Od té chvíle se vše začalo měnit.

Hana Halfarová

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Efezským 3,12
Biblický odkaz: 
Galatským 5,10
Biblický odkaz: 
2 Královská 18,19
Biblický odkaz: 
List Jakubův 1,6
Biblický odkaz: 
Židům 13,6
Biblický odkaz: 
Žalmy 34,22
Autor: 
Anketa
Autor: 
Keller, Jakub
Autor: 
Baštecká, Bohumila
Autor: 
Bosmans, Phil
Rok vzniku: 
1999

Je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/1999
Biblický odkaz: 
Kazatel 3,8
Autor: 
Kitta, Michal
Rok vzniku: 
1999

Pevná vůle (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/1999

Anketa - Kdy jste nejvíc potřeboval pevnou vůli?

Václav Malý - V současné době, kdy jsem vystaven různým tlakům. Umět trpělivě hájit svá rozhodnutí a postoje za podmínek, kdy nelze vyjevit z různých důvodů všechny okolnosti, to vyžaduje pevnou vůli.

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Genesis 24,49
Biblický odkaz: 
Marek 9,30
Biblický odkaz: 
Matouš 7,12
Biblický odkaz: 
Soudců 13,23
Biblický odkaz: 
Žalmy 135,6
Biblický odkaz: 
Genesis 18,16
Biblický odkaz: 
Jonáš 3,7
Biblický odkaz: 
Římanům 7,15
Biblický odkaz: 
Římanům 8,1
Biblický odkaz: 
Marek 14,36
Biblický odkaz: 
1 Petrova 4,2
Biblický odkaz: 
Matouš 6,10
Biblický odkaz: 
Židům 10,10
Autor: 
Anketa
Autor: 
Prudký, Martin
Autor: 
Mamula, Jan
Rok vzniku: 
1999

Je čas mlčet i čas mluvit

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/1999
Biblický odkaz: 
Kazatel 3,7
Autor: 
Kitta, Michal
Rok vzniku: 
1999

Nejistota (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/1999

Anketa  co ve vás vyvolává nejistotu?

 Petr Brodský, 52 let, tajemník ETF UK

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jan 20,24
Biblický odkaz: 
2 Korintským 10,7–27
Biblický odkaz: 
Židům 11,1
Biblický odkaz: 
Židům 11,14–12,1
Biblický odkaz: 
Lukáš 18,9–14
Biblický odkaz: 
2 Korintským 10,7
Biblický odkaz: 
Římanům 8,35
Biblický odkaz: 
Římanům 8,38–39
Autor: 
Prudký, Martin
Autor: 
Otterová, Eva
Rok vzniku: 
1999

Je čas roztrhávat i čas sešívat

Otištěno z časopisu Bratrvstvo 8/1999

Když legionáři rozdělili Ježíšův svrchní šat na čtyři díly, navrhl Valerius, aby o spodní šat, který byl utkaný vcelku a bylo by škoda ho dělit, metali kostky. Neví se, zda kostky neměl navrtané, ale ví se, že vyhrál.

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Kazatel 3,7
Autor: 
Kitta, Michal
Rok vzniku: 
1999

Vztek (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/1999

Anketa Vztek

Kdy jste měl v životě největší vztek?

Václav Malý, 49 let, katolický světící biskup

Číst dál »
Autor: 
Mrázak, Jiří
Autor: 
Kovařová, Marta
Rok vzniku: 
1999
Syndikovat obsah