Tématický program

Duha (Smlouva Boží na zemi)... následování...

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2009
Gen 9,8-17
Obraz první: Stvoření člověka:
Adam snášen s nebe. Svitlo nám: v tom
to je: jsem vynesen z nebe, (nejen matčina
těla), kus cesty je od Toho, mezi
mnou a tebou. Můj život je Touha po
návratu, po sjednocení, chtěl bych být
zajedno zase…
Obraz druhý: Noemova oběť: přes
tu vzdálenost – nedostanu se sám, ale Číst dál »
Biblický odkaz: 
1 Královská 18,21
Biblický odkaz: 
Genesis 9,8–17
Přiložený soubor: 
Autor: 
Jun, Pavel
Autor: 
Kulík, Petr
Rok vzniku: 
2009

Stvoření člověka ... překvapení...

Stvoření člověka
Rozdejte nakopírované obrazy M.Chagalla a ptejte se:
a. Co je na obrazu? Může se ozývat: Slunce, dva lidé. Jeden spí, nebo je mrtvý, nebo zraněný, druhý ho nese. Mrtvý nebude, ten, kdo ho nese, se netváří provinile, nebo smutně. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Genesis 2,7
Autor: 
Jun, Pavel
Autor: 
V.V.
Rok vzniku: 
2009

Otázky a odpovědi (Jk1,1-4), Vděčnost

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2008
   Jk1,1-4
Metoda použitá při přípravě tohoto biblického programu je dobře použitelná pro studium mnohých biblických textů, především novozákonních. Lze ji použít i při cyklu biblických programů na delší souvislé biblické texty. Číst dál »
Biblický odkaz: 
List Jakubův 1,1–4
Biblický odkaz: 
Žalmy 145,1–21
Přiložený soubor: 
Autor: 
Mazur, Roman
Autor: 
J.V.
Rok vzniku: 
2008

Přátelství - kterak získati a udržeti přátele... Tři symboly

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2008
 
  
(Přísl 27, 5, 6, 9, 10)
Úvod (pro vůdce v hlavních rysech):
Přátelství je předmět, o kterém každý z nás již něco ví – ale přeci ne tolik, aby se lecčemus nemohl ještě přiučiti. Každý z nás chce být někomu přítelem, ale touží po přátelství. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Přísloví 27,5–6
Biblický odkaz: 
Přísloví 27,9–10
Biblický odkaz: 
Matouš 22,34–40
Přiložený soubor: 
Autor: 
V., V.
Autor: 
Mazur, Roman
Rok vzniku: 
2008

Který starozákoní karrakter se mi nejlépe líbí a proč... symfonický orchestr...

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2008
 
Který starozákoní karrakter se mi lejlépe líbí a proč
Může se číst z Ep. k Židům, 11. kap. část, která se nejlépe hodí.

Dlužno pamatovati, že mládež v tomto věku je idealistická, že přímo zbožňuje hrdinné karraktery, protože sama sní o velikých hrdinných činech. Proto studie šlechetných povah najde vždy zájem a ohlas.

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Židům 11
Biblický odkaz: 
Matouš 6,33
Přiložený soubor: 
Autor: 
V., V.
Autor: 
Mazur, Roman
Rok vzniku: 
2008

Modlitba... Pavučina... Naučení nepatrných věcí všedního života... Kříž, květina, obrazec...Boží obraz

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2008
Modlitba
  
Žalm 86, 1—17.

I. Pokyny pro vůdce (v hlavních rysech).

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Žalmy 86,1–17
Biblický odkaz: 
Efezským 4,1–16
Biblický odkaz: 
Efezským 0
Přiložený soubor: 
Autor: 
Vakliš, J.
Autor: 
V.,V.
Autor: 
Šourek, Michael
Rok vzniku: 
2008

Dobré šafaření schopnostmi, jměním, službou... Štít víry, stůj pevně... Bůh je jako... Napiš to...

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2008
Dobré šafaření schopnostmi, jmením, službou
  
Mt. 25, 14—30; I. Pt. 4, 10.
Úvod pro vůdce: Každého dne takřka setkáváme se nebo čteme v novinách o případech nepoctivosti, kde někdo, požívající plné důvěry mnoha lidí této zneužil ku prospěchářství vlastnímu. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 25,14–30
Biblický odkaz: 
1 Petrova 4,10
Biblický odkaz: 
1 Janova 4,7–21
Přiložený soubor: 
Rok vzniku: 
2008

Bible okem malířů... Ideál a realita... Jedna věta... Křestanské profily

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2008
Bible okem malířů
Některá témata naší víry jsou častým námětem výtvarného umění. Zvlášť největší svátky – Vánoce a Velikonoce – jsou ztvárněny na tisíc způsobů. Je to šance pojmout biblický program trochu jinak a objevit, že „notoricky známe“ příběhy nejsou zase až tak jasné, jak se nám možná zdá: Číst dál »
Autor: 
Šourek, Michael
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2008

Náboženství a život... O hřivnách

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2008
 
Náboženství a život
MT 5, 13 - 16, 42-48
MT 7, 21- 23
Úvodní proslov vůdce:
Náboženstvím nazývali lidé vždy poměr
člověka k Bohu. To předpokládá správné
chápání Boha. Má-li člověk nízký, smyslný,
nebo vůbec nepravý pojem o Bohu – pak Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,13–16
Biblický odkaz: 
Matouš 5,42–48
Biblický odkaz: 
Matouš 7,21–23
Biblický odkaz: 
Matouš 25,14–30
Přiložený soubor: 
Autor: 
Balcar, David
Autor: 
Neuveden
Rok vzniku: 
2008

Úloha Velikonoční? Vítězství nesmtelného života. Co ukřižovat a co vzkřísit k novému životu

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2008
 
   Úloha Velikonoční? Vítěztví nesmrtelného života.
Vybráno z ročníku 1924, kdy v Bratrstvu vycházely přílohy pro práci s mládeží (Příloha biblických studií ve sdruženích Č.B.M.E.).

Mk 16 (srovnej: Mt 28, 1, Lk 24,1)

Úvod pro vůdce:
Úkolem studie jest:

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 16
Přiložený soubor: 
Autor: 
Keller, Filip
Rok vzniku: 
2008
Syndikovat obsah