Tématický program

Hledání smyslu života... Albert Schweitzer

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2010
  
HLEDÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA

Pomůcky: Bible, pracovní listy, psací potřeby, kniha „Bible trošku jinak“ (s. 16-17)

Časová náročnost: 1 hodina

Úvod do tématu:

Číst dál »
Přiložený soubor: 
Autor: 
Freitinger, Dan
Rok vzniku: 
2010

Odložit uspokojení? ... Stát se hrdinou?

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2010
ODLOŽIT USPOKOJENÍ?
  
Odložit uspokojení? Zapřít sám sebe? – Jen to ne! Anebo přece?

Pomůcky: list pro vedoucího, pracovní listy, Bible, psací potřeby.
Časová náročnost: 1-1,5 hodiny

Úvod:

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 16,24–26
Přiložený soubor: 
Autor: 
Chroustová, Hana
Rok vzniku: 
2010

Člověk je tvor, který hledá smysl... Obrácení Saulovo

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2010
 
ČLOVĚK JE TVOR, KTERÝ HLEDÁ SMYSL
  
Člověk je tvor, který hledá smysl

Úvod do tématu

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Skutky 7,58–8,3
Biblický odkaz: 
Skutky 9,1–20
Přiložený soubor: 
Autor: 
Vymětal, Mikuláš
Rok vzniku: 
2010

Můžeš změnit svět... já ...Můžeš změnit svět... Vstup do světa

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2010
Můžeš změnit svět... Já
    
List pro vedoucího
Pomůcky: pracovní listy; vícebarevné psací potřeby; Bible (Lk 19,1-10)
Časová náročnost: 1 hodina

Uvedení do tématu: Otázka: Kde bys začal, kdyby ti někdo dal za úkol změnit svět? (o otázce lze chvíli mluvit, ale může být jen řečnická)

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Lukáš 19,1–10
Přiložený soubor: 
Autor: 
Medková, Marie
Rok vzniku: 
2010

Můžeš změnit svět... život je kniha... příběh mého života

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2010
    
List vedoucího
Chci, aby mým životem vznikla dobrá kniha
Pomůcky: pracovní listy; tužky tří barev; Bible
Cíl: Paralela života druhého (Rút) a mého. Hledání souvislostí. Pohled do vlastní budoucnosti.
Časová náročnost: 1-1,5 hodiny Číst dál »
Biblický odkaz: 
Rút 0
Přiložený soubor: 
Autor: 
Medková, Marie
Rok vzniku: 
2010

Učit se naději a víře... Můžete změnit svět

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2010
 
Učit se naději a víře
Přiložený soubor: 
Autor: 
Junová, Anna
Autor: 
Richterová, Miriam
Rok vzniku: 
2010

Jonáš ... Honičky alias "hry na babu" ... Synu, odpouštějí se ti hříchy

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2009
Jonáš
Jonáš – vyhořelá víra a falešné představy o Bohu (Radim Žárský)
1) Na začátek programu přečtěte tento úvod (nebo shrňte vlastními slovy):
Adventní čas a Vánoce s hromadou sladkostí a nasládlosti okolo, jsou dobrým časem
k rekapitulaci našeho vztahu k Bohu a důvěry v něj. Během těchto svátků se Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 2,1–5
Biblický odkaz: 
Jonáš 0
Přiložený soubor: 
Autor: 
Žárský, Radim
Autor: 
Medková, Marie
Rok vzniku: 
2009

Uzdravení hluchého... od života k Bibli...

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2009
 
Uzdravení hluchého
  
První dojem. O ČEM TO JE? Z ČEHO USUZUJETE?
Uzdravení hluchého, němého, hluchoněmého.

KTERÁ POSTAVA ZAUJALA, ZARAZILA? Dovedete si vybrat si svou figuru?

Je to o hluchotě (hluchoněmotě – v hebr. jedno slovo pro to).
Souvisí hluchota a němota spolu? Kdo se narodí hluchý, těžko se naučí mluvit.

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Žalmy 95
Biblický odkaz: 
Matouš 26
Přiložený soubor: 
Autor: 
Jun, Pavel
Autor: 
Klimeš, Jiří
Rok vzniku: 
2009

Oheň - zjevení Jahveho jména... Konflikty

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2009
Ex 3,1-15
Být člověkem není jen tak. NA ČEM SI UVĚ-
DOMUJETE TU POTÍŽ?
O jakém pocitu byste mluvili, když byste to
chtěli vyjádřit. Který pocit se vám vrací, zneklidňuje
vás, nevíte si s ním rady.
Nejistota, strach, touha, sebevědomí, láska,
touha po lásce, ...
Teď nás čeká poslední obrázek z téhle řady. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Exodus 3,15
Přiložený soubor: 
Autor: 
Jun, Pavel
Autor: 
Junová, Miriam
Rok vzniku: 
2009

Boj s Bohem?... Služebník?

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2009
 
Boj s Bohem
JAKÝ MÁTE PRVNÍ DOJEM Z OBRAZU? JE
V TOM KLID NEBO NĚJAKÁ DYNAMIKA?
Něco se tam děje, že?
PODÍVEJTE SE NA RUCE A NOHY TOHO
MUŽE.
Nohy rozkročené, jako v zápase, jako když do
něčeho tlačíte, něco odstrkujete.
A ruce – to je docela záhada – jednou rukou
jako kdyby chtěl obejmout, druhou ale jako kdyby
chtěl odstrčit, udeřit. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Genesis 32,23–33
Biblický odkaz: 
Lukáš 17,7–10
Přiložený soubor: 
Autor: 
Jun, Pavel
Rok vzniku: 
2009
Syndikovat obsah