Pobožnost

Ať se se mnou ve vás setkají

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2001
Ať se se mnou ve vás setkají
Zdeněk Šorm

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 10,5–8
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2001

Zdržte se hledáním

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2001
Zdržet se hledáním
Zdeněk Šorm
 
Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 7,13–29
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2001

Rozhodl jsem se, že tomu přijdu na kloub

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5 /2001
Biblický odkaz: 
Kazatel 8,15–17
Autor: 
Keřkovský, Jan
Rok vzniku: 
2001

Nemějte starosti

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2001

Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, budete-li se znepokojovat? Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 6,25–34
Autor: 
Tkadleček, Jan
Rok vzniku: 
2001

Nepořádná máti

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2001
Nepořádná máti
Pavel Prejda
  Číst dál »
Biblický odkaz: 
Lukáš 2,41–52
Autor: 
Prejda, Pavel
Rok vzniku: 
2001

V dobrém předbýhat dobu

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2001
V dobrém předbíhat dobu
Zdeněk Šorm
  Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 3,1–12
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2001

Blahoslavenství

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2001
Blahoslavenství
Jan Keřkovský
 
Když Ježíš uviděl zástupy,
vystoupil na horu. Tam se
posadil - jeho učedníci byli
kolem něj - a řekl jim toto:
 
Blaze vám, kdo nemáte,
na čem byste si zakládali:
s prázdnýma rukama se
můžete mnohem líp chytit toho,
co vám Bůh nabízí.
  Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,1–16
Autor: 
Keřkovský, Jan
Rok vzniku: 
2001

O následování aneb syn člověka je bude zlobit

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2000
Biblický odkaz: 
Marek 8,34–9,1
Autor: 
Keřkovský, Jan
Rok vzniku: 
2000

Připusť to nyní

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2000
Biblický odkaz: 
Matouš 3,13–17
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2000

opravdu vstaneme?

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2000
Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li Kristus vzkříšen, je vaše víra marná a ještě jste ve svých hříších.
  Číst dál »
Biblický odkaz: 
1 Korintským 15,12–13
Biblický odkaz: 
1 Korintským 15,19–20
Autor: 
Čašková, Ester
Rok vzniku: 
2000
Syndikovat obsah