Pobožnost

..., chci tebou kamarádit.

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2000
 Matouš 19,1 - 10
 RUBEN KUŽEL Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 19,1–10
Autor: 
Kužel, Ruben
Rok vzniku: 
2000

Znesvěcení

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2000

 Znesvěcení
 Matouš 15, 11.19
 JOEL RUML

Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje... Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky.
 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 15,11
Autor: 
Ruml, Joel
Rok vzniku: 
2000

Hledejte mě a budete žít

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2000
Biblický odkaz: 
Ámos 5,4–5
Autor: 
Tomeš, Daniel
Rok vzniku: 
2000

Utišení bouře

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2000
  

 

 Utišení bouře
 Mt 8,23-27. 14-15
 JOSEF HURTA

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 8,23–27
Autor: 
Hurta, Josef
Rok vzniku: 
2000

Správný kotext - Kazatel 11,1

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2000
Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Kazatel 1,1
Biblický odkaz: 
Matouš 10,39
Autor: 
Wrana, Aleš
Rok vzniku: 
2000

Všecko je dovoleno

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2000

Všecko je dovoleno - ano, ale ne všecko prospívá. ´Všecko je dovoleno´ - ano, ale ne všechno přispívá ke společnému růstu.

Číst dál »
Biblický odkaz: 
1 Korintským 10,23
Autor: 
Potočková, Jana
Rok vzniku: 
2000

Je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/1999
Biblický odkaz: 
Kazatel 3,8
Autor: 
Kitta, Michal
Rok vzniku: 
1999

Je čas mlčet i čas mluvit

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/1999
Biblický odkaz: 
Kazatel 3,7
Autor: 
Kitta, Michal
Rok vzniku: 
1999

Je čas roztrhávat i čas sešívat

Otištěno z časopisu Bratrvstvo 8/1999

Když legionáři rozdělili Ježíšův svrchní šat na čtyři díly, navrhl Valerius, aby o spodní šat, který byl utkaný vcelku a bylo by škoda ho dělit, metali kostky. Neví se, zda kostky neměl navrtané, ale ví se, že vyhrál.

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Kazatel 3,7
Autor: 
Kitta, Michal
Rok vzniku: 
1999

Je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat

Otištěno z časopisu 7/1999
"Všechno už tu vlastně bylo, a tak opatrujeme pro příští generace největší skvosty minulosti," procedil skrz doutník chlápek s bouřkou a vznikl konzervativec - pravičák.

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Kazatel 3,6
Autor: 
Kitta, Michal
Rok vzniku: 
1999
Syndikovat obsah