Pobožnost

Chléb náš vezdejší dej nám dnes

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/1998
Když člověk potkal Ježíše, bylo všechno docela jinak. Jak? Z čeho to poznat? Jak jinak? Jak bychom my mohli na tom dostat účast? Zkuste si třeba přeříkat "Otče náš", to jsou slova, která Ježíš učí říkat učedníky a která odpovídají té proměně:
Dnešní slovo "Chléb náš vezdejší dej nám dnes." Číst dál »
Autor: 
Jun, Pavel
Rok vzniku: 
1998

Buď vůle tvá

Otištěno z časopisu Batrstvo 4/1998

Záleží na tom, jak se slovo říká. A kdo ho říká. A na co při tom říkání myslí a dívá se. Dnešní prosbu bych raději zkusil vyslovit. Takhle na dálku a přes papír časopisu, si můžeme jen popsat, jak by se to slovo dalo říci. Jsou dvě možnosti:

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 6,10
Rok vzniku: 
1998

Přijď králoství tvé

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/1998
 
Biblický odkaz: 
Matouš 6,10
Autor: 
Jun, Pavel
Rok vzniku: 
1998

Posvět se jméno tvé

Otištěno z Časopisu 1/1998
To máte jako s tou dětskou hrou "puzzle", co se skládá rozstříhaný obrázek. Jak to děláte? Musíte se nejprve někde chytit, nejlíp se to dělá na okraji, musíte najít dva kusy, které k sobě patří, pak hledat třetí, který k nim zapadne. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9
Autor: 
Jun, Pavel
Rok vzniku: 
1998

Otče náš, jenž jsi na nebesích

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/1998
"Nauč nás modlit se," řekli učedníci Ježíšovi. Co je to napadlo, nějaký záchvat zbožnosti? Na každého to někdy přijde? Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 6,9
Autor: 
Jun, Pavel
Rok vzniku: 
1998

V Betléma v Betlémě srdce

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/1997
V SRDCI BETLÉMA V BETLÉMĚ SRDCE
Dana Rotkovská Číst dál »
Biblický odkaz: 
Lukáš 2,11
Autor: 
Rotkovská, Dana
Rok vzniku: 
1997

Další rundu?

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/1997

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
 
DALŠÍ RUNDU?
Míla Lapáček
  Číst dál »
Biblický odkaz: 
Efezským 5,18–20
Autor: 
Lapáček, Míla
Rok vzniku: 
1997

A kopal a kopal...

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/1997
Biblický odkaz: 
Genesis 26,15–25
Autor: 
Fér, Martin
Rok vzniku: 
1997

Boží odmlčení

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/1997
1S 28, 4-6
 
Pelištejci se shromáždili, vtrhli do země a utábořili se v Šúmenu. Saul proto shromáždil celý Izrael a utábořili se v pohoří Gilbóa. Když Saul uviděl pelištejský tábor, strachy se celý roztřásl. I doptával se Saul Hospodina, ale Hospodin mu neodpovídal ani skrze sny ani skrze urím ani skrze proroky.
 
BOŽÍ ODMLČENÍ Číst dál »
Biblický odkaz: 
1 Samuelova 28,4–6
Autor: 
Janošík, Pavel
Rok vzniku: 
1997

Čisté srdce

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/1997

Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce! Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl svévolné, jak pokojně si žijí. Smrt je do okovů ještě nesevřela, jejich tělo kypí, nevědí, co je to lidské plahočení, nebývají postiženi jako jiní lidé.
 
ČISTÉ SRDCE Číst dál »
Biblický odkaz: 
Žalmy 73,1–5
Rok vzniku: 
1997
Syndikovat obsah