Trpělivost (soubor textů)

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2003
 
O trpělivosti
Marie Hermanyová

 

Když mě oslovil pan redaktor, abych napsala něco o trpělivosti, řekla jsem si: „Já přece o trpělivosti nic nevím. Vždyť jsem sama taková netrpělivá a někdy až zbrklá. Ale když jsem o tomto tématu popřemýšlela, všimla jsem si, kolik je kolem mě trpělivosti a na-konec kolik je jí i ve mně. Jenom si představme, kolik trpělivosti je v mámě, která učí své dítě první slova, první návyky. Taky nemůže za týden říct: „Mám toho dost a jdu od toho“. Musí trpělivě opakovat něco snad donekonečna, ale když si na to po několika letech vzpomene, často si řekne: „Jak málo trpělivosti jsem měla.“ Často vzpomínám na svoji učitelku z první třídy, která mě učila první písmena a slabiky. Byla jsem totiž dítě ze samoty a abych se nenudila, koupili mně rodiče slabikář, mysleli to dobře, ale jenom mi z toho četli. A já se svou celkem dobrou pamětí jsem se naučila celou učebnici nazpaměť. Když se v listopadu přišlo díky mé nepozornosti na to, že neumím číst, vynaložila moje třídní učitelka i moji rodiče mnoho trpělivosti, abychom vše dohnali. A i já netrpělivá, jsem se od doby, kdy jsem vážně onemocněla, musela velmi učit trpělivosti. Jenom kolik stovek infúzí do mě nakapalo, kolik dní a hlavně nocí jsem strávila na jednotce intenzivní péče. Věděla jsem, že mně nic nepomůže víc, než poslouchat trpělivě lékaře. Tehdy jsem opravdu poznala, že se zbrklostí nic nesvedu.
     A taky se zamýšlím nad tím, kolik trpělivosti musí mít s námi lidmi Pán Bůh, abychom mohli vstoupit jednou k němu. Každý den si jako v té písničce „Odpusť“, říkáme, jak se budeme pěkně chovat, a když večer uléháme, zjistíme, kolik chyb jsme za ten den udělali. Je marné říkat si, že zítra už to bude lepší, najdou se jiné chyby. A tak nám nezbývá, než se opřít o Písmo. Jen si vzpomeňme, kolik trpělivosti měl Pán Bůh se Židy, kteří vyšli z Egypta. Taky reptali a někdy i selhali, a přece je dovedl do země zaslíbené. Nakonec i samotní Židé prokázali svým způsobem trpělivost, když přes všechny pochyby šli pouští čtyřicet let a věřili, že nakonec přece jen dojdou. A kolik trpělivosti bylo v Jóbovi, kterého Pán Bůh přetěžce zkoušel, a přece vytrval. To, že mu potom nahradil všechno dvojnásobně, je pro nás velkou posilou, ale i když nám nenahradí to, co jsme ztratili, vždycky si nás jeho spravedlnost najde a my v jeho trpělivosti můžeme hledat velkou posilu. A nakonec kolik trpělivosti měl Pán Ježíš, nejen s námi lidmi, mezi kterými žil, ale především ve svém utrpení. I když se jako každý bál, přece jenom se trpělivě podrobil Boží vůli a jako obětní beránek šel trpělivě na smrt. A právě v jeho utrpení musíme hledat sílu a i trpělivost v našem konání, abychom se s ním nakonec setkali u „prostřeného stolu“.
 
Sedm
zastavení
nad trpělivostí

A. P.

 

Trpělivost mají trpící. Bez ní to nejde. Na světě je hodně utrpení, a tedy i hodně trpělivosti. Trpělivost navíc musejí mít nejen trpící, ale i ti, kdo s trpícími žijí. Trpělivost je globální, univerzální, všudypřítomná ctnost. Je tu též mnoho těch, kdo si myslí, že trpí, ale my jim to oprávněně nevěříme. Tak s těmi je potřeba mít velkou trpělivost. Naopak plno lidí, o kterých si myslíme, že trpí, netrpí. Musejí však mít velkou trpělivost, aby nám nepostiženým vysvětlili, že netrpí a že se pro ně nemusíme obětovat, ale jednat s nimi jako sobě rovnými. Protože často právě to, že my je vyřazujeme ze své společnosti rovných, je důvodem jejich utrpení.

 

Trpělivost je potřebná tam, kde se nedaří. Nikoli vztek. I když zdravě se nasrat... to taky pomáhá. I modlitba, mimochodem. Trpělivost nemusí být jen tichá, ustrašená, nerozhodná, naopak trpělivost nám pomáhá vítězit. Tedy pokud se nesnažíme trpělivě, ale marně a dlouho o něco, k čemu nemáme obdarování, místo abychom hledali své místo, svoji jedinečnou užitečnost jinde.
 
Trpělivost znamená pokrok. Chci-li se něčemu naučit, musím být trpělivý. Ať už jde o klavírní etudu, chemické vzorečky či o něco ze života, například žehlení. Někdy je tato trpělivost svatá. To když se nám díky ní podaří osvojit si cosi zvlášť závažného, třeba pořadí biblických knih. Tato trpělivost předpokládá víru v sebezdokonalení člověka, v to, že člověk může být lepším, když na sobě bude pracovat. Slovo „pokrok“ nám může znít směšně, asi jako „prorok“, ale dejme tomu, že jsou tato slova stále ještě trpělivě živá.
 
Trpělivost zvětšuje radost. Dokonce ji snad násobí. Moc se mi líbí přístup Jákobův. Tak se těšil, že dostane Ráchel za ženu, že Lábanovi navrhl, že napřed bude sedm let pracovat. „Takž Jákob sloužil za Ráchel sedm let; a bylo před očima jeho jako něco málo dnů, proto že laskav byl na ni.“ To, že nakonec dostal jinou ženu, nemilovanou, už je jiná věc. Jákobova touha byla tak trpělivá a tak stálá a dlouhodobá a nezakolísala, že její naplnění mohlo být nesmírně radostné. Kdyby byl nebyl podveden.
 
Trpělivost je prostředek boje. Říká se „obrnit se trpělivostí“. Vzít ji na sebe jako pancíř. A tak se postavit zlu a nudě. Kdo je trpělivý, nenudí se. Vždycky si něco vymyslí. Vždycky se něčím zabaví, pobaví. Kdo je trpělivý, netrápí se. Musíte-li někde čekat za nepříznivých povětrnostních podmínek a jste trpěliví, nezoufáte. Doufáte.
 
Trpělivost je činného rodu. Tedy aktivní. Taková je trpělivost-ctnost. To, že by byla snad pasivní, trpná, už bylo na předešlých řádcích vyvráceno i s kořeny. Být pasivní, to přeci není ctnost, ale ostuda. Trpělivost dokonce může být i netrpělivá. Jak jinak máme očekávat Pána než netrpělivě?
 
Trpělivost si vybírá. Má čas.
 

 

„A copak ty, Broučku, už pláčeš? Sotvas oči proloupl!“
„Ale, když já jsem se tak udeřil, a tatínek chce, abych nekřičel.“
„I - jen pojď! Dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí.“
Jan Karafiát, Broučci
 
Co o tom
čteme v bibli:

Aleš Mostecký

 

Především je hodno naší pozornosti, že tím, kdo je trpělivý, je Bůh sám. Trpělivě prokazuje milosrdenství po mnohá léta, snáší chování svého lidu a lidí vůbec a taky trpělivě promíjí hříchy. Je to zkrátka, kromě jiného, Bůh trpělivosti (Ř 15,5).
     Až to může vypadat, že otálí splnit, co slíbil, že propásne ten správný okamžik k zásahu - tak si to někteří vykládali už za času apoštolů. Byli netrpěliví, protože chtěli spásu hned. Ale vězte, že nám Pán ve své trpělivosti poskytuje čas ke spáse, čas nám i těm druhým (2Pt 3,8-15). A vy byste jim ho nedopřáli?
     Máme-li „zobrazovat“ Boha všemu stvoření, máme tak činit i v trpělivosti s druhými a v trpělivém čekání. A to nám dělá problém. Jistě proto je výzev k trpělivosti v Písmu nepočítaně. Konečné naplnění spásy, druhý příchod Kristův zatím ještě nenastal, a my jej tu více, tu méně trpělivě čekáme. Právě trpělivost pomůže vytrvat, nepovolí utéct jinam, pomůže čekat věrně dál.
     S trpělivostí čekajících to bylo (a asi stále je) nejnahnutější, když trpěli. Jak dlouho ještě? Vkrádá se nervozita. Vsadili jsme život na správnou kartu? Co ve chvíli utrpení? „Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru.“ (Zj 13,10)
 
Trpělivost
Kdy ztrácíte trpělivost?

   

Homer Simpson
pracovník jaderné elektrárny

 

Já neztrácím trpělivost vůbec nikdy!!! ...snad kromě čekání v obchodě, na vejplatu, na můj oblíbený televizní pořad „Fixluj“, na noční radovánky, na účet u Vočka, na odborovou schůzi, ne dědu v důchoďáku, na napuštění klozetového zásobníku, na faráře až se domodlí (no to je snad nejhorší čekání), na...

 

Daniel Dušek
veterinář a varhaník, 34 let

 

Trpělivost je pro mě docela přirozená. Ztrácím ji ovšem v některých situacích při řízení auta a nebo zcela naprosto a hned v kontaktu s extremisty všeho druhu.

 

Miki Erdinger
student ETF a FF - sociální práce, 23 let

 

Trpělivost ztrácím, když se něco protahuje a já s tím nemohu nic udělat. Jako chybu ale vidím, když je někdo trpělivý u sebe a nedokáže být trpělivý u druhých.

 

Dobromila Krupová
vedoucí peč. služby Diakonie ČCE, 51 let

 

Když je něčeho víc, než moc - nezdaru, zloby, hlouposti. Nejhorší je zlá hloupost a hloupá zloba. Když věci a události ztrácejí logiku.

 

Marie Medková
studentka teologie, 20 let

 

Příliš často. Zvláště když o to někdo usiluje. A taky když se nedaří to, co nebaví.

 

Hana Ryšavá
varhanice, 30 let

 

Ve výuce: při opakovaném vysvětlování a řešení téhož problému. Obecně: když někdo nejde přímo, „kličkuje“, nebo se snaží ze všeho co nejvíc vytěžit pro sebe.

 

Alena Červenková
vedoucí příloh LN, 27 let

 

Neumím čekat, až se věci „vyvinou“. Nemám ráda, když se mi něco nevede tak, jak bych chtěla, nebo jak si představuju. Netrpělivá bývám tehdy, když jsou lidé kolem mne trpěliví přes míru - když mají na všechno dost času. Netrpělivá bývám ve frontách na poště, v čekárně u lékaře, při čekání na tramvaj... Tuhle vlastnost znám důvěrně. Bohužel.

 

Antonín Plachý
ředitel azylového domu, 46 let

 

Lidské srdce se často jeví jako netrpělivé. Je to snad dáno konečností a krátkostí lidské individuální existence - tedy pomíjitelností života. Trpělivost pak často ztrácím ve chvíli, kdy mám pocit, že to vše nemohu stihnout.

 

Hanka Šormová
programový sekretář YMCA Praha, 47 let

 

...když jsou lidé nespolehliví, když se dělají věci jen tak napůl, když práce „neodsejpá“, když lidi podvádí a lžou. Ale spíš mě to jen trápí. Možná, že by bylo občas lepší opravdu ztratit trpělivost...

 

Marcela Švejnohová
redaktorka českého rozhlasu, 25 let

 

Když se nepoučím z vlastních chyb.

 

Filip Keller
tajemník - farář mládeže, 30 let

 

Se sebou: když se mi nedaří smontovat něco, o čem vím, že smontovat jít musí.
S druhými: když nechtějí pochopit, co se jim opakovaně snažím vysvětlit.

 

Darja Kocábová
klinická psycholožka, 72 let

 

Konkrétně, když někdo nechce přistoupit na důvody, které se mi zdají nad slunce jasné. Obecně ve chvíli, kdy se mi nechce už dále snášet nějaké trápení a kdy přestává být v mém vztahu k druhému na prvním místě láska. Sám pojem naznačuje, že musíme více či méně s pokorou trpět, abychom dosáhli cíle a abychom naplnili zákon lásky.

 

Renata Bělunková
moderátorka a redaktorka Radia Proglas, 27 let

 

Při dlouhém čekání kdekoliv a na lidi mně drahé. Když si připadám neužitečná a zbytečná. Když mám pocit, že už dávno se musí něco stát a ono zatím nestalo. Ale snažím se opakovat, že trpělivost přináší růže. Těším se, až je uvidím kvést (:-).

 

Jan Blažek
armádní kaplan, 43 let

 

Když manželka po telefonu řeší „zásadní problémy lidstva“.
(Ale jinak ji miluju.)
 
Ve výtvarném umění
Ondřej Macek

 

TRPĚLIVOST (lat. patientia)
     Patří mezi vedlejší ctnosti v křesťanské alegorii. Byla oblíbena především ve středověkém umění. Opět je to žena, kterou doprovází většinou beránek nebo Jób (poznáte ho podle vředů). Jejím protikladem je Hněv. Někdy se také zobrazuje společně s Nadějí, obě pak podpírají muže obtíženého břemeny času.
 
Kde
ztrácíte
trpělivost?

Anketa mezi mládeží

 

 • Někdy i na schůzkách mládeže. Nebo doma, při jednání s rodiči. Člověk ani neví jak a najednou je pryč. Snažím se ji neztrácet. Je potřebná všude.
   
 • Na různých místech, když se mění v nepřiměřené, nezajímavé, neúčelné utrpení.
   
 • Pořád nevím, proč ve škole (když učím) mám trpělivost nekonečnou. Doma a v soukromí ji naopak ztrácím každou chvíli, čím víc mi na ně-kom nebo něčem záleží, tím spíše. Když by něco fungovat mohlo, ale nefunguje.
   
 • Na školní půdě po rozhovoru se svými vrstevníky. Ve společnosti své tety Helenky. Prakticky ztrácím trpělivost každý den. Alespoň částečně. Trpělivost je zvláštní vlastnost.
   
 • Všude tam, kde se nejsou lidé schopni domluvit.
   
 • Trpělivost ztrácím čekaje na nekrytém autobusovém nádraží, 7 minut po pravidelném příjezdu autobusu, za silného větru a deště, po probdělé noci, poslouchaje spolučekajícího, kterak líčí veselé zážitky z oslavy svých osmnáctin, které jsem se naštěstí neúčastnil.

 

 

 

„Prachdudynecky, Honzo, co děláš, kluku líná?“ rozkřikl se na Honzu. „Myslíš, že jsem ti pro blázny? Já tam u tý silnice pořád čumím, kdy půjde okolo Honza do světa, a on se tady válí za kamny jako Šobrův Čokl u boudy! Já už kolik dní hekám, že mám hlad, a čekám, že dáš makovou buchtu a já že ti dám divotvornej meč, a ty nejdeš! Já mám už dávno zmizet a být zase v jiné pohádce. Tak dělej honem a dej mi tu makovou buchtu!“
     Josef Lada
     - Nezbedné pohádky
 
„Trpělivost přináší růže.“
mezinárodní přísloví
Biblický odkaz: 
2 Petrova 3,8–15
Biblický odkaz: 
Římanům 15,5
Biblický odkaz: 
Zjevení 13,10
Autor: 
Hermanyová, Marie
Autor: 
Mostecký, Aleš
Autor: 
anketa
Autor: 
Macek, Ondřej
Rok vzniku: 
2003