Cyklus nedělní školy pro rok 2018/2019 – Dál přece nejdeme sami

Seznam úloh s orientačním datem přípravy lze jako tabulku zobrazit/stáhnout zde.

Úvod k první části („…S apoštoly“, úlohy 1-17) můžete stáhnout zde, průběžně aktualizované podklady pro plakát jsou umístěny na sdíleném úložišti (osvětleno v úvodu).

Úvod k druhé části („…S Janem a celou církví“, úlohy 18-43) můžete stáhnout zde, plakát pro „janovské úlohy“ stahujte zde, plakát k epištolám je zde.

Rozpis přípravek neobsahuje sváteční úlohy, neděle kolem Vánoc jsou volné, pokud byste potřebovali vánoční přípravy, použitelné starší úlohy najdete na tomto webu. Např.: Útěk do Egypta, Klanění mudrců, Herodes, klanění mudrců a útěk do Egypta, Ježíšův rodokmen, Ježíšovo narození, Navštívení Marie a její chvalozpěv, Navštívení Marie a její chvalozpěv (2), Marie má dítě, Jenž se počal z Ducha svatého, Narodil se z Marie Panny, Ježíšovo narození, Narození Ježíše a klanění pastýřů (domácí pobožnost pro rodiče a děti), Slovo se stalo tělem.

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Datum přípravy
1 Když je konec začátkem aneb The End or To be Continued? Skutky 1,1–14 Ne, 02/09/2018
2 Náhradník Skutky 1,13–26 Ne, 09/09/2018
3 Kde Duch Boží zavěje Skutky 2,1–13 Ne, 16/09/2018
4 Co dělá církev církví
Skutky 2,37–47
Skutky 4,32–37
Ne, 23/09/2018
5 Ne svou, ale Boží silou Skutky 3,1–26 Ne, 30/09/2018
6 Koho v životě poslouchat a koho zase ne
Skutky 4,1–22
Skutky 5,17–42
Ne, 07/10/2018
7 Když ho miluješ… Skutky 6–7 Ne, 14/10/2018
8 Filipe, pošli to dál Skutky 8,26–40 Ne, 21/10/2018
9 Petře, neváhej a jdi! Skutky 10 Ne, 28/10/2018
10 Ježíš zasahuje Saula i nás Skutky 9,1–31 Ne, 04/11/2018
11 Průšvih v Lystře Skutky 14,8–28 Ne, 11/11/2018
12 Pavel a Petr: Kdo se smí stát křesťanem? Skutky 15,1–29 Ne, 18/11/2018
13 Lydie otevírá svůj dům
Skutky 16,11–15
Skutky 16,40
Ne, 25/11/2018
14 O našich slavných prohrách Skutky 17 Ne, 02/12/2018
15 Evangelium ruší byznys Skutky 19 Ne, 09/12/2018
16 Návrat na základnu Skutky 21–26 Ne, 16/12/2018
17 Až na sám konec země Skutky 27–28 Ne, 30/12/2018
18 To světlo ve tmě svítí Jan 1,1–18 Ne, 06/01/2019
19 Slovo se stalo domovem Jan 1,35–51 Ne, 13/01/2019
20 Zachráněná radost Jan 2,1–11 Ne, 20/01/2019
21 Noční rozhovor Jan 3,1–11 Ne, 27/01/2019
22 Setkání u studny Jan 4,1–30 Ne, 03/02/2019
23 Slovo se stává chlebem života
Jan 6,1–15
Jan 6,20–59
Ne, 10/02/2019
24 Setkání s Kristem staví na nohy
Jan 5,1–9
Jan 5,10–18
Ne, 17/02/2019
25 Před tvou tváří, Pane Jan 8,1–11 Ne, 24/02/2019
26 Slovo otevírá oči Jan 9,1–41 Ne, 03/03/2019
27 Slovo se stává Pastýřem
Jan 10,11–15
Jan 10,27–30
Žalmy 23
Ne, 10/03/2019
28 Lazare, pojď ven! Jan 11,1–47 Ne, 17/03/2019
29 Vinný kmen
Jan 15,1–11
Jan 15,12–27
Ne, 24/03/2019
30 Pomazání v Betanii Jan 12,1–11 Ne, 31/03/2019
31 Slovo povzbuzuje ke službě Jan 13,1–17 Ne, 07/04/2019
32 Slovo se stalo Beránkem Božím
Jan 1,19–15,34
Jan 19
Ne, 14/04/2019
33 Slovo se stalo útěchou – Marie Magdalena u hrobu Jan 20,1–18 Ne, 21/04/2019
34 Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili Jan 20,19–29 Ne, 28/04/2019
35 U moře Tiberiadského Jan 21,1–14 Ne, 05/05/2019
36 Pas mé beránky Jan 21,15–23 Ne, 12/05/2019
37 Křest Římanům 6 Ne, 19/05/2019
38 Blázen pro Krista 1 Korintským 1 Ne, 26/05/2019
39 Pavlův běh do Božího království Filipským 3 Ne, 02/06/2019
40 Otrok, nebo bratr? Filemonovi 1 Ne, 09/06/2019
41 Výstroj pro každého křesťana Efezským 6,10–17 Ne, 16/06/2019
42 Cestou víry s Jakubem
List Jakubův 1,1
List Jakubův 2,1–13
List Jakubův 2,14–26
List Jakubův 3,3–10
List Jakubův 1,2–18
Ne, 23/06/2019
43 Obrazy a slova proti beznaději
Zjevení 1
Zjevení 21
Ne, 30/06/2019