Mladší školní

Průšvih v Lystře

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Skutky 14,8–28
Datum přípravy: 
Ne, 11/11/2018
Odkaz na pracovní list: 
16 Nejsme bozi
Odkaz na pracovní list: 
10 První misijní cesta
Odkaz na pracovní list: 
11 Nejsme bozi

Pavel a Petr: Kdo se smí stát křesťanem?

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Skutky 15,1–29
Datum přípravy: 
Ne, 18/11/2018
Odkaz na pracovní list: 
12 Velký spor
Odkaz na pracovní list: 
17 Apoštolský sněm v Jeruzalémě
Odkaz na píseň: 
Spoj nás v jedno, Pane (SV304)
Odkaz na píseň: 
Radujte se, bratři (SV284)
Odkaz na píseň: 
Prosba (Přijď již) (SV278)
Odkaz na píseň: 
Závěr (SV489)
Odkaz na píseň: 
Jeden Pán, jedna víra (EZ678)
Odkaz na píseň: 
Slunce pravdy, milosti (EZ420)

Lydie otevírá svůj dům

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Skutky 16,11–15
Biblický oddíl: 
Skutky 16,40
Datum přípravy: 
Ne, 25/11/2018
Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (EZ631)
Odkaz na píseň: 
Jeden Pán, jedna víra (EZ678)
Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (SV387)

Až na sám konec země

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Skutky 27–28
Datum přípravy: 
Ne, 30/12/2018
Odkaz na píseň: 
Jděte dál (SV114)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Před tebou (SV456)
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi (SV401)

Návrat na základnu

Původ materiálu: 
Alžběta Hatajová
Biblický oddíl: 
Skutky 21–26
Datum přípravy: 
Ne, 16/12/2018
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (BTS22)
Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (SV261)
Odkaz na píseň: 
Jděte po všem světě (BTS86)

Evangelium ruší byznys

Původ materiálu: 
Alžběta Hatajová
Biblický oddíl: 
Skutky 19
Datum přípravy: 
Ne, 09/12/2018
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
Jděte po všem světě (BTS86)

O našich slavných prohrách

Původ materiálu: 
Alžběta Hatajová
Biblický oddíl: 
Skutky 17
Datum přípravy: 
Ne, 02/12/2018
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (SV201)
Odkaz na píseň: 
Jděte po všem světě (BTS86)

Ježíš zasahuje Saula i nás

Původ materiálu: 
Ludmila Míchalová Mikšíková
Biblický oddíl: 
Skutky 9,1–31
Datum přípravy: 
Ne, 04/11/2018
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Odkaz na píseň: 
Vzácný hosti, přijď (SV57)
Odkaz na píseň: 
Volný jsem (SV375)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)

Petře, neváhej a jdi!

Původ materiálu: 
Ludmila Míchalová Mikšíková
Biblický oddíl: 
Skutky 10
Datum přípravy: 
Ne, 28/10/2018
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Jednou budem dál (SV120)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)

Filipe, pošli to dál

Původ materiálu: 
Ludmila Míchalová Mikšíková
Biblický oddíl: 
Skutky 8,26–40
Datum přípravy: 
Ne, 21/10/2018
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (EZ648)
Odkaz na píseň: 
Jděte po všem světě (BTS86)
Syndikovat obsah