O následování aneb syn člověka je bude zlobit

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2000
Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděli." Řekl jim také: "Amen, pravím vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží království, přicházející v moci ."
 
    Někteří spatří přicházet Boží království (dřív, než okusí smrti). A protože to asi není časový údaj, znamená ta věta spíš upozornění, že někteří spatří, jiní však ne. Proč? Kteří jsou kteří? Zkuste si teď zformulovat odpověď sami, než budete číst dál. Kdo spatří Boží království, a kdo ne?
    Máte? Tak se pojďme podívat, co řekl Ježíš před touto větou: Kdo chce jít se mnou... Co znamená jít s ním? Nekrást, nelhat, slušně se chovat? To taky. Ale zkusme se ještě podívat, co se píše potom: píše se tam, jak to bylo dál a jak byl Ježíš nakonec ukřižován a vzkříšen... Až sem sahá věta Kdo chce jít se mnou, a to je mnohem víc než všechny příkazy a zásady. Pracovní závěr: Spatřit Boží království - to pro nás úzce souvisí s Ježíšem.
    Čtěme dál: Kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde (a naopak kdo o něj přijde pro evangelium, zachrání jej)...Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zachránit život rovná se ztratit jej a naopak - rozumíte tomu? Druhý pracovní závěr: Jít s Ježíšem znamená přistoupit na to, že se mění hodnoty. Ono jde o to, co všechno vkládáte do slova život, jestli jen dýchání, nebo i něco mnohem víc...
    Kdo teda spatří Boží království, a kdo ne? Zatím mi z toho vychází, že ho nespatří ti, kdo si ty hodnoty podle Ježíše nezmění. Ti, kdo se neobrátí. Obrácením myslím ne že člověk nasadí zbožnou masku a vypráví, jak už nelže a nekrade - obrácením myslím to, že vezmu na vědomí skvělý fakt: že se naplnil čas a přiblížilo se Boží království. To je totiž jediný pořádný důvod k tomu, abych změnil smýšlení (ty hodnoty) a věřil evangeliu. Kdo do toho s Ježíšem nejde (třeba proto, že chce zachránit život a získat celý svět), ten království nespatří.
    Ještě je tu něco: závěrečný hvizd (přijde Syn člověka). Pak se to ukáže: za některé z nás se Syn člověka bude stydět. Proč, co jsme provedli? Zkuste si to zase říct sami, než budete číst dál!
    Máte? Teď se podívejme do textu. Není tu psáno, že by se styděl za lidi proto, že hřešili. Tím nehájím hřích, jen tvrdím, že tu je řeč o něčem jiném! Bude se stydět za ty, kdo se v tomto hříšném a zpronevěřilém pokolení stydí za Ježíše a jeho slova - to jest kdo se stydí za naději uprostřed černých vyhlídek, kdo se stydí jít nejen vstříc smrti, ale taky vzkříšení, kdo se stydí přeházet si hodnoty podle života z milosti (což je většinou jinak, než velí doba, strana, reklama...).
    Někteří spatří přicházet Boží království (dřív, než okusí smrti). Na začátku jsem napsal, že to není časový údaj. Po pravdě řečeno, trochu je. V kalendáři sice není, ale říká, že můžete zažít přicházející Boží království a ani kvůli tomu nemusíte napřed umírat. Jak je možné to království spatřit, o tom si čtěte v bibli znovu a znovu.
    A teď už vám jen přeju pěkné nové století a tisíciletí.
Biblický odkaz: 
Marek 8,34–9,1
Autor: 
Keřkovský, Jan
Rok vzniku: 
2000