Na počtu nezáleží

O rozsévači

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2005
 
Kolikrát si člověk posteskne, jak málo lidí
pozná onu úžasnou sílu, která je uložena
ve víře. Jak málo z těch, kdo se setkali
s křesťanstvím, pochopí důležitost vztahu
k Bohu. O kolik dobrého se ochuzují.
Třeba ti sympatičtí chlápci, s nimiž jsme
debatovali před měsícem do noci v podniku
za rohem. Škoda, že se nepřišli do Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 4,1–9
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2005

Do kostela to stačí (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2004
Do kostela
to stačí
Barbora Veselá
Kostely byly přebohaté. Vznosné klenby, těžké textilie,
obrazy v drahých rámech, zlacené sochy, monstrance,
baldachýny, bohaté oltáře, vůně svící, barevné odlesky vitráží,
ornamenty... vší tou nádherou, přepychem a uměním Číst dál »
Biblický odkaz: 
Exodus 25–27
Biblický odkaz: 
Pláč 2,15
Biblický odkaz: 
Jeremjáš 7,1–11
Biblický odkaz: 
Lukáš 19,45–46
Biblický odkaz: 
Lukáš 21,5
Biblický odkaz: 
Lukáš 19,41–44
Biblický odkaz: 
Skutky 7,48
Biblický odkaz: 
1 Korintským 3,16–17
Biblický odkaz: 
Židům 10,25
Autor: 
Veselá, Barbora
Autor: 
Prejda, Pavel
Autor: 
Pokorný, Pavel
Rok vzniku: 
2004

Pracuji, pomohám, na peníze nekoukám (soubor textů)

Otištno z časopisu Bratrstvo 9/2004
Vššechno má své místo a svůj čas
Filip Keller, farář pro mládež, ČCE
Jsou lidé, kteří dělají spoustu věcí nezišštně, tj. nic za to
nechtějí. Jsou lidé, kteří se mohou roztrhnout, pro druhé.
Někdy se posléze rozpoltí; zhroutí, chcete-li. Jsou jiní, kteří Číst dál »
Biblický odkaz: 
1 Korintským 9,17–18
Biblický odkaz: 
Matouš 10,8
Autor: 
Keller, Filip
Autor: 
Kitta, Michal
Autor: 
Lapáček, Míla
Autor: 
anketa
Rok vzniku: 
2004

Jen si tak zpívat

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2004
 
10A řekl mi: „Nezapečeťuj knihu se slovy tohoto proroctví: čas je blízko.
Číst dál »
Biblický odkaz: 
Zjevení 22,10–17
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2004

Říkat ne! (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2004
Být sám svůj
Samozřejmě ano. Uf!
Filip Keller, farář pro mládež ČCE

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
2 Paralipomenon 24,6
Biblický odkaz: 
Matouš 17,24
Autor: 
Keller, Filip
Autor: 
Pokorný, Pavel
Rok vzniku: 
2004

S Bohem u krbu

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9 /2004
Jednou jsem seděl v křesle u krbu, oheň praskal a jeho
zář vytvářela kolem krbu obrazce ze světla a stínů tak, jak
to žádný malíř nesvede. A já listoval knihami Starého zá-
kona. Listuji Biblí a připomínám si některé části toho pří-
běhu. Jak Abram dostává nové jméno, jak dostává syna. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Zjevení 21,5–7
Autor: 
Brodský, Štěpán
Rok vzniku: 
2004

To by mě nikdy ani ve snu nenapadlo

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2004
To by mě nikdy ani ve snu nenapadlo
David Balcar

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Zjevení 6,12–14
Autor: 
Balcar, David
Rok vzniku: 
2004

Peníze (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2004, 7/2005
 
Zadarmo jsme dostali
O penězích nemlume
Ruth Kučerová, farářka ČCE

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
2 Paralipomenon 24,6
Biblický odkaz: 
Matouš 17,24
Biblický odkaz: 
Deuteronomium 14
Biblický odkaz: 
Matouš 23,23
Biblický odkaz: 
Matouš 12,42
Biblický odkaz: 
2 Samuelova 12,3
Biblický odkaz: 
Marek 10,25
Biblický odkaz: 
Matouš 19,21
Autor: 
Kučerová, Ruth
Autor: 
anketa
Autor: 
Kitta, Michal
Autor: 
Prejda, Pavel
Autor: 
Šormová, Ruth
Autor: 
Kratochvíl, Luboš
Autor: 
Kocna, David
Autor: 
Groll, Tomáš
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Autor: 
Mazur, Roman
Rok vzniku: 
2004

Nebeský deníček

Otišěno z časopisu Bratrstvo 7/2004
Jiří Mrázek 
Číst dál »
Biblický odkaz: 
Zjevení 5
Autor: 
Mrázek, Jiří
Rok vzniku: 
2004

Mé city patří jenom mně (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrsvo 6/2004
Vědět o svých citech
Mé city patří jenom mně
LýM

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Genesis 12,4
Biblický odkaz: 
Žalmy 103,1–2
Biblický odkaz: 
2 Samuelova 6
Autor: 
Pokorný, Pavel
Autor: 
anketa
Autor: 
Lapáček, Míla
Rok vzniku: 
2004
Syndikovat obsah